Helsenorge

Introduksjon til utendørsterapi

Forsker og utendørsterapeut Leiv Einar Gabrielsen forteller i webinar 12. juni om hvordan hvordan naturen kan hjelpe pasienter til bedre psykisk helse og økt livskvalitet.

kvinne og mann foran bål ved vannet om kvelden

Illustrasjonsfoto: James Wheeler/ Unsplash

Webinaret: "Utendørsterapi: livsmestring støttet av naturen - en introduksjon." er gratis og kan følges av alle som besitter en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin.

Foredragsholder Leiv Einar Gabrielsen arbeider som forsker og utendørsterapeut ved Sørlandet sykehus. Her leder han et klinisk forskningsprosjekt som prøver ut nye former for psykisk helsearbeid i naturen. Dette arbeidet har pågått siden 2013 og er i stadig utvikling. Gjennom praktisk erfaring, tilbakemeldinger fra deltakerne og bred forskning oppnås en stadig dypere forståelse av hvorfor og hvordan naturen kan hjelpe oss i retning av økt psykisk robusthet og livskvalitet.

Arrangører: KoRus Midt, Napha og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

Når: 12. juni klokken 09.30

Påmelding: Trykk og registrer deg på denne lenken innen 11. juni

Når du er påmeldt kan du delta på seminaret ved å trykke her

(- Møte-ID: 890 4042 0797
- Passord: 751011)

Program:

  • Møteledelse ved Trond Asmussen, NAPHA
  • Innlegg ved Leiv Einar Gabrielsen, forsker og utendørsterapeut. Introduksjon til feltet utendørsterapi. Ca. 50 min.
  • 10 min pause
  • Spørsmål/svar og felles drøfting/refleksjon: Hvordan kan vi i fellesskap bidra til at utendørsterapi tas i bruk i vår region?


Lesestoff

Dersom du vil lese deg opp litt i forkant av webinaret anbefaler vi følgende lenker fra NAPHA:

Bruker naturen mye mer nå enn før

Verdens ledende friluftsterapimiljøer kommer til Norge

Sissel ble birkebeiner

Utmarksterapi for samiske familier