HelsaMi

Informasjonsmøte om rus og vold

KORUS Midt og RVTS Midt inviterer til informasjonsmøte om hvordan du kan heve din kompetanse innen integrert behandling for rus- og voldsproblematikk.

Målgruppen for møtet er

  • Ansatte og ledere i kommunale rus- og psykiatritjenester, NAV, tverfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern
  • Andre som møter personer som kan ha kombinasjonsproblematikk med rus, psykiske helseplager og vold.

Tid: Fredag 18. februar 2022 kl. 09.00 - 10.00

Møtet vil foregå på Zoom og du vil få møtelenke tilsendt etter at du har meldt deg på. 


Påmeldingsskjema finner du på denne lenken


Bakgrunn: Norske helsemyndigheter har bedt KORUSog RVTS om å utvikle kunnskapsmoduler for å øke kompetansen hos ansatte i TSB, psykisk helsevern, NAV og deler av det kommunale helsetilbudet. Informasjon om de seks kunnskapsmodulene vi har utviklet ligger på www.rusogvold.no

Vold og rus henger tett sammen. For eksempel kan ulike rusmidler gjøre volden farligere, og vold kan trigge rusbruk. Det er et stort potensial i å behandle rus og voldsproblematikk samtidig og integrert. Dessverre skjer dette i dag i varierende grad, og det er behov for en bedre praksis.