HelsaMi
Brukertilfredshetsevaluering 2021

Ikke god nok pårørendeinvolvering

Over halvparten av personer med rusmiddelproblemer er fornøyd med det kommunale tjenestetilbudet de fikk i 2021. Men tjenestene scorer dårlig på involvering og oppfølging av pårørende.

kvinne på venterom ser på mobiltelefon
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det viser brukertilfredshetevalueringen av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer som er gjennomført av Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS Midt) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Les rapporten Brukertilfredshetsevalueringen 2021 her

Kartleggingen viser at flertallet har fått informasjon om tjenestene på en måte som de forstår, og opplever at de får hjelpen de trenger, når de har behov for den. Brukerne gir også gjennomgående positive vurderinger av ansatte i tjenestene. De fleste opplever å bli forstått, og at de blir møtt med høflighet og respekt.

På spørsmålene som dreier seg om involvering av/hjelp og støtte til pårørende, er resultatene derimot jevnt over dårlige. Mange brukere har også fått lite hjelp på områder som handler om sosialt nettverk, aktivitet og innhold i hverdagen.

Det er enkelte gjennomgående forskjeller mellom grupper i utvalget. Vurderingene fra LAR-brukerne er ofte mer negative sammenlignet med svarene fra øvrige brukere, og det er et mønster at personer i arbeid eller utdanning, ofte svarer mer positivt enn de som er arbeidsledige eller uføretrygdede. Det er også en tendens til at brukerne fra små kommuner er noe mer fornøyde sammenlignet med brukerne fra større kommuner.

Du kan lese mer om Brukertilfredshetsevalueringen her


 

Kontakt

portrett stein arne strand
 

Stein Arve Strand
Rådgiver
KORUS Midt
e-post: stein.arve.strand@stolav.no
Telefon: 971 41 110

Kristin Tømmervik
 

Kristin Tømmervik
Seksjonsleder, FOU
KORUS Midt
Tlf: (+47) 924 48 705
kristin.tommervik@stolav.no