HelsaMi

Hvordan utsette ungdommers alkoholdebut

Risikoen for å utvikle alkoholproblemer øker med lav debutalder. KORUS Midt tilbyr trønderske lærere og helsepersonell kurs for å øke debutalderen blant ungdom.

Katrin Øien holder foredrag med plakat bak seg: En tegning fra skolegård og spørsmålet Hvorfor rusforebygging
Katrin Øien i KORUS Midt er en av rådgiverne som holder Utsett-kurset for lærere i trønderske kommuner.  Foto: Inger Lise Leite

- Vi har en alkoholkultur i Trøndelag som ikke er sunn. Med programmet Utsett! ønsker vi å forebygge at foreldre understøtter barns alkoholbruk, forklarer rådgiver Katrin Øien i KORUS Midt.

I kurset lærer lærere og helsepersonell å holde foreldremøter som skal forebygge tidlig alkoholbruk blant ungdom. Et av målene er å påvirke holdninger blant foreldre, for eksempel når det gjelder å sende alkohol med barna når de drar på fest. Kurset varer fra ni om morgenen til klokken tre om ettermiddagen.

Oversikt over situasjonen

- Vi går gjennom tall vi har på russituasjonen i kommunen der vi holder kurset, og formidler hva forskning sier om tidlig alkoholdebut og risikoen for rusproblemer senere i livet. Men vi legger også vekt på at ungdom som drikker seg beruset er mer utsatt for uønskede og skadelige hendelser, som vold og seksuelle krenkelser, sier Øien.  

Les også: Trønderske foreldre mer slepphendte med alkohol

Hun mener foreldre har en nøkkelrolle i å forebygge ungdomsfyll.

- Ungdatatallene viser at foreldres holdninger og meninger betyr mye for barna deres. Å sende med ungene alkohol på forskjellige tilstelninger lærer dem ikke "å drikke fornuftig", som mange tror. Erfaringsmessig gjør dette bare at ungdommene drikker mer.  Et konkret tiltak er at foreldrene  enes seg i mellom om felles regler, påpeker rådgiveren.

Mot til å si nei

Nylig holdt KORUS Midt et Utsett!-kurs i Midtre Gauldal. Det er assisterende rektor ved Støren Ungdomsskole, Ingvald Hokseggen, takknemlig for.

- Vi har faktisk årets første foreldremøte i kveld, og der har vi satt av halve møtet til å snakke om Utsett! Jeg er spent på hvordan det blir tatt i mot. Temaet har vært etterspurt hos enkelte, mens andre er mer lunkne. Vi har et langt lerret å bleke. For mange sitter det i kulturen at når du er konfirmert har du lov til å drikke alkohol, sier Hokseggen.

Han håper å få etablert avtaler med foreldrene der de enes om å ikke tillate at ungdommene deres drikker alkohol.

- Mange foreldre trenger mot til å si nei fordi de ikke ønsker at deres barn skal holdes utenfor, sier den assisterende rektoren.


Kontakt

Katrin Øien 
Katrin Øien
Rådgiver
Telefon: 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no