HelsaMi

Hvordan lede nettverksmøter

I det sosiale nettverket rundt et menneske med rusutfordringer finnes ofte viktige personer som kan bidra til rehabilitering av vedkommende. Bli med på kurs i hvordan du kan lede nettverksmøter med åpen dialog. 

Illustrasjon: Colourbox

Nettverksmøter er en intervensjon og behandlingsform. Til nettverksmøtene kan hovedpersonen  (pasienten/brukeren) invitere de personene som er viktig for seg til å snakke om det som er vanskelig. Sammen kan de prøve å finne løsninger som kan være til hjelp. Nettverksmøte ivaretar brukermedvirkning, har fokus på pårørende og legger til rette for samarbeid mellom hovedpersonen og nettverket, samt at det kan bedre samarbeidet mellom tjenestene. 

​​KoRus Midt, NAPHA og Statsforvalteren i Trøndelag tilbyr gratis todagerskurs i å lede nettverksmøter.

Det vil bli gjennomført to kurs i september:

  • 8.-9. september
  • 15.-16. september

Tid:  09.00-15.00.

Sted: Scandic Hotell Lerkendal

Påmelding

Påmelding her​

Påmeldingsfrist 23. august

Målgruppe

Ledere og ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste, helsestasjon, spesialisthelsetjeneste, frivillige/ideelle organisasjoner og andre.

Kontakt

Roar Bakken

Roar Bakken, rådgiver
Tlf: (+47) 934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.no