HelsaMi

Hvordan jobbe rusmiddelforebyggende på lokalt nivå?

Kommunen er en helt sentral aktør når det gjelder å begrense alkohol- og annen rusmiddelbruk. En fersk KoRus-rapport peker på hvilke virkemidler og handlingsrom kommunen har i dette arbeidet. 

​​rapport folkehelsearbeid av rita.JPGSeksjonsleder Rita Valkvæ ved KoRus Midt i Møre og Romsdal har skrevet en rapport der hun beskriver hvordan kommunene skal utvikle det rusmiddelforebyggende arbeidet som en del av folkehelsearbeidet. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet i forbindelse med regjeringens Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Les rapporten her