Helsenorge
Kurs:

Hvordan jobbe med MI i grupper

Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Nå kan du melde deg på kurs i bruk av MI i gruppearbeid.

Illustrasjonsfoto: Pexels.com

​Målgruppe for kurset er personer som jobber med motivasjonsgrupper og andre grupper med folk i forandring. Metodikken dere lærer er også anvendbar for møteledelse, prosessledelse, teamledelse og liknende. Det er en fordel med noe kjennskap til MI fra før.

Her kan du lese mer om MI

Tid og sted

Kurset går til sammen over tre dager (To dager sammenhengende og én dag i etterkant):

 

Onsdag 9. - torsdag 10. februar og onsdag 23. mars 2021

Klokkeslett:  0900 – 1530 (alle dagene)

OBS!: Datoene utsettes inntil videre grunnet pandemisituasjonen!  Vi håper å få startet opp i mars.

Kompetansesenter – Rus Midt Norge. Schwartzgate 3 i Trondheim

Kurset er gratis - Ved uteblivelse eller om avmelding skjer under en uke før kursstart, kan det påregnes en avgift.

Påmelding:

Meld deg på her innen 1. februar