HelsaMi
Kurs:

Hvordan jobbe med MI i grupper

Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Nå kan du melde deg på tredagers kurs i bruk av MI i gruppearbeid. Første kursdag er 23. mars.

Illustrasjonsfoto: Pexels.com

​Målgruppe for kurset er personer som jobber med motivasjonsgrupper og andre grupper med folk i forandring. Metodikken dere lærer er også anvendbar for møteledelse, prosessledelse, teamledelse og liknende. Det er en fordel med noe kjennskap til MI fra før.

Her kan du lese mer om MI

Tid og sted

Kurset går til sammen over tre dager
(To dager sammenhengende og én dag i etterkant):

Onsdag 23. - torsdag 24. mars og onsdag 18. mai 2022
Klokkeslett:  0900 – 1530 (alle dagene)

Kompetansesenter rus – Midt Norge. Schwartzgate 3 i Trondheim

Kurset er gratis - Ved uteblivelse eller om avmelding skjer under en uke før kursstart, kan det påregnes en avgift.

Påmelding:

Meld deg på her innen 15. mars