Hvordan involvere pårørende

Nytt e-læringskurs styrker samarbeidet mellom pårørende og helsetjenestene.

par går hånd i hånd over gressåker

Illustrasjonsfoto: Unsplash

​Målgruppen for kurset er ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid. Mye av innholdet i kurset er også overførbart til andre sektorer.

KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet HF står bak kurset. 

Her finner du kurset "Familiestøtte – hvordan involvere pårørende?"


Innhold

Programmet er inndelt i fire moduler:

  • Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig
  • Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
  • Hvordan få til et godt pårørendearbeid
  • Lovverk og nyttige ressurser