HelsaMi
Bedre tverrfaglig innsats:

Hvordan hjelper din kommune utsatte barn og unge?

Barn som har det vanskelig skal bli sett og fulgt opp av kommunen. I praksis kan barnet falle mellom flere stoler. Her kommer "Bedre tverrfaglig innsats" inn. 

Gutt sitter på benk og ser trist mot kamera

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kommunene har som regel mye kunnskap og gode verktøy for å følge opp utsatte barn. Likevel viser nasjonale undersøkelser at hjelpen ofte kan være personavhengig og lite sammenhengende. 

Vi i KORUS hjelper kommuner med å lage systemer som sørger for at tjenestene koordineres på en helhetlig måte, slik at barn og unge får god oppfølging.

En av modellene som brukes for å systematisere oppfølgingen kalles BTI (Bedre tverrfaglig innsats) Last gjerne ned brosjyren for BTI, eller les mer om modellen her.

 I BTI-modellen er det slik at den som er ansvarlig for kommunens oppfølging  ikke slipper før en annen har tatt over. Slik blir barnet hele tiden ivaretatt og de riktige fagpersonene holdes orientert om utviklingen. 
Denne filmen fra Agder kommune gir en god innføring i hva BTI-modellen er

Stafettlogg

 Mange kommuner bruker også et digitalt samhandlingsverktøy kalt en «stafettlogg», hvor samarbeidspartnere i kommune/spesialisthelsetjeneste og foreldre eller foresatte har full oversikt om hvem som har ansvar og hvilke tiltak som settes inn.

Det finnes flere typer stafettlogg. Her er tre av dem:

Stafettloggen Dips

KORUS TILBYR:

  • Oppstartstøtte og hjelp til å få samhandlingsmodellen ut i praksis
  • Faste møtepunkt
  • Kartlegging av ansattes kompetanse og samhandling 
  • Oppstartsseminar
  • Evaluering
  • Opplæringsstøtte
  •  Kompetanseheving på rusfeltet
  •  Nettverk mellom kommunene i regionen
     

Hvordan kan din kommune komme i gang med en god samhandlingsmodell for utsatte barn og unge? 


 
Den som skriver under på søknaden er som regel kommunens øverste administrative leder.

BTI modellen er en av modellene kommunene kan velge for å systematisere sitt arbeid fra bekymring til handling. Det blir også nødvendig å jobbe på flere nivå i kommunen samtidig, for å få arbeidet med barn og unge helhetlig forankret, både vertikalt og horisontalt i kommunen. Bruk av slike samhandlingsmodeller bidrar til å innfri intensjonene i Barnevernsreformen/Oppvekstreformen.
 
Noen kommuner kontakter oss i KORUS før de søker. Da kan vi gi en grundig presentasjon av tilskuddsordningen, og bidra til en god forankring i kommunen. 
 
Alternativet er at kommunene søker uten å ha vært i kontakt med oss. Da får vi lister fra Bufdir med kontaktinfo til kommunene som har fått innvilget midler. Vi kontakter så kommunen, presenterer vårt tilbud og avtaler det første møtet.
 
Flere hundre kommuner har allerede kommet i gang med gode samhandlingsmodeller for å gi bedre hjelp til utsatte barn og unge. Hvis du som leser dette jobber med tjenester rundt barn og unge, kan du tipse din leder om å kontakte oss. 


KORUS koordinerer også BTI-arbeidet i Midt-Norge mellom ulike kompetansemiljø og kommuner.

I samarbeid med bant annet RKBU  og RVTS og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) samt Statsforvalterne i Trøndelag og Møre og Romsdal tilbyr vi dessuten kompetanseheving etter behov. 

Kontaktpersoner i Midt-Norge

Seksjon Trøndelag  

tove ny.jpg
Tove Steen
Rådgiver
 Tlf.: 934 95 896
E-post: Tove.Kristin.Steen@stolav.no

Profilbilde nov 18 til å bytte ut eksisterende profilbilde.jpg 
Inger Lise Leite
Rådgiver
Tlf.: 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no

Seksjon Møre og Romsdal:

Annika til hjemmeside2.jpg
Annika Linge Hessen
Rådgiver
Tlf.: 992 30021 
E-post: annika.linge.hessen@stolav.noFant du det du lette etter?