HelsaMi

Hva er KORUS Midt?

KORUS Midt bistår kommunene og spesialisthelsetjenesten med rusmiddelfaglig kompetanse, og arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling.

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KORUS Midt) er en avdeling ved
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs hospital HF.

Vi er ett av syv regionale KORUS og får våre oppdrag og midler fra Helsedirektoratet.

KORUS ​ Midts desentraliserte struktur, med kontorer både i Trondheim og Ålesund, gjør det enklere å fysisk nå alle kommunene i vår region.

Vi har også en FoU-seksjon og en LMS-seksjon.

FoU-seksjonen har pasientnær forskning som hovedoppdrag.

LMS utvikler og driver lærings- og mestringstilbud for pårørende, og er en ressurs for behandlingsenhetene,pårørende, kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og andre naturlige samarbeidspartnere.


 

Fant du det du lette etter?