HelsaMi

Hurtig kartlegging og handling

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er en metode som raskt kartlegger, rapporterer og foreslår en handlingsplan opp mot et definert problemområde. Slike problemområder kan være relatert til ungdomsgrupper, kriminalitet, narkotika, prostitusjon og andre sosiale problemer.

Metoden er handlingsorientert og munner ut i en handlingsplan med konkrete tiltak for å løse de identifiserte problemene. Slik får man både oversikt og løsninger kombinert i èn prosess.

I samarbeid med Utekontakten i Bergen har Kompetansesenter rus Vest Bergen utviklet og tilpasset HKH til norske forhold. Kompetansesenter rus Midt-Norge (KORUS Midt) har også tatt i bruk metoden i samarbeid med utvalgte kommuner.

Kjennetegn ved HKH-metoden:

  • Den er hurtig.
  • Manualbasert.
  • Resulterer i en rapport med handlingsplan.
  • Kartlegger både problemområdet og de ulike instansenes pågående innsats.
  • Bruker metodetriangulering, og validitet sikres gjennom kryssjekking av funn på tvers av ulike datakilder og metoder.
  • Identifiserer og styrker pågående lokale innsatser.
  • Skjer under veiledning fra kompetansemiljøer.

HKH Studenter og rus - For mye av det gode kan være nok for noen.pdf 

HKH-kartlegging av gutteprostitusjon i Trondheim

HKH-kartlegging av ungdom og narkotikagjeld i Trondheim

Er det grunn til bekymring for ungdomsmiljøet i Stjørdal?

Østersunds gate...bedre enn sitt rykte​

Kontaktpersoner i Midt-Norge:

katrin ny.jpg 

Katrin Øien
Rådgiver

Tlf: (+47) 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no

Profilbilde nov 18 til å bytte ut eksisterende profilbilde.jpg 

Inger Lise Leite
Rådgiver
Tlf: (+47) 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no 

Stein Arve til ansattesider.jpg 

Stein Arve Strand
Seksjonsleder
Tlf: (+47) 971 41 110
E-post: stein.arve.strand@stolav.no 
 
 
 

 

Fant du det du lette etter?