Herøyungdom utfordret kommunen

Ungdomsrådet i Herøy kommune kom med flere forslag til tiltak for å snu negative trender i ungdommens rusbruk.

unge folk.jpg

Ungdommer i Herøy  har vært aktive for å gjøre noe med rusbruken blant jevnaldrende i kommunen. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Det var ungdomsrådet i Herøy kommune som tok initiativ til at kommunen skulle gjennomføre Ungdataundersøkelsen i fjor. Bakgrunnen var flere negative trender når det gjaldt unges rusbruk i kommunen. Ungdommene foreslår tiltak som utvidede åpningstider i fritidsklubben, bedre busstilbud for unge og styrking av skolehelsetjenesten. 

Et annet forslag er en app som gir oversikt over aktivitetstilbudet i kommunnen. 

Det kommer frem i en av artiklene det nye Inspirasjonsheftet for Ungdata, der Kompetansesenter rus Midt-Norge har bidratt med flere tekster. 

Les saken her