HelsaMi

Her finner du faktainformasjon om korona

Her er lenker vi anbefaler for faktabasert informasjon om koronaviruset, spesielt for ansatte i kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten.

tegninger av koronaviruset i svart på hvit bakgrunn

Illustrasjon: Colourbox

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset
Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og nasjonale råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Helsenorges temaside om koronaviruset
Kvalitetssikret helseinformasjon til innbyggere i Norge om koronaviruset

Helsedirektoratets temaside om koronaviruset
Anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører.

RVTS Østs ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi
Målgruppen er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter.

Spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i coronatider
Informasjon fra SERAF

Kommunalt rusarbeid og korona

Det er dessuten åpnet tre nye områder på kommunetorget.no.

Målgruppen er personer som jobber med rusarbeid i kommunene:

KoronaChat - Forum kommunalt rusarbeid
Dette er et lukket område for deg som arbeider med kommunalt rusarbeid. Her kan du dele erfaringer, diskutere og komme med spørsmål og tips til andre kommuner om de tiltak som iverksettes for våre brukergrupper under pandemien.

Informasjon om korona og kommunalt rusarbeid

Erfaringer og kartlegginger korona og kommunalt rusarbeid


De tre områdene er utarbeidet i samarbeid mellom KoRus Øst, KoRus Oslo, KoRus Nord og KoRus Sør, samt Bergen og Asker kommuner.