HelsaMi

Hepatittbussen til Midt-Norge

Et halvt år etter at Hepatittbussen ble nedstengt kommer den nå til Midt-Norge.

to menn går inni hepatittbussen

Bilde fra infofim om Hepatittbussen i regi av ProLar Nett.

Etter et halvår med koronanedstengning av hepatittbussen tar nå brukere osykepleiere igjen turen ut på landeveien for å eliminere hepatitt C. 

Hepatittbussen tilbyr informasjon i rusmiljøene og leverundersøkelse av smittede. Det er ProLAR og Fagrådet som står bak bussen. 

Ruller i sommer og høst i Midt-Norge


Hepatittbussen har fått tilskuddsmidler til å kjøre en uke per måned i år og antakelig også i 2022 og 2023.

For Midt-Norges del ser planen for bussen slik ut: 
 
I uke 22 skal bussen innom Ålesund, Kristiansund og Molde.

I uke 34  og 38 er planen å dekke Trøndelag nordfra og sydover; Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal og Trondheim.


Hepatitt C kan behandles, men i motsetning til hepatitt B finnes ikke vaksine. Sykdommen kan overføres fra person til person via blodsmitte. Infeksjon med hepatitt C-virus rammer i vestlige land hovedsakelig personer som har injisert rusmidler

 


Gir leversykdom etter flere år

Helsedirektoratets mål er at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C-virus i fremtiden. Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i dette arbeidet.

Det er usikkert hvor mange som lever med kronisk hepatitt C i Norge i dag, men det anslås at rundt 10 000 mennesker har kronisk hepatitt C, og at mellom 300 og 400 smittes årlig. Mange av disse er ikke klar over at de er smittet, da mange kan være syke i flere år før de utvikler symptomer på leversykdom.