HelsaMi

Hepatittbussen i Trondheim

Denne uka kan brukere i rusmiljøet i Trondheim få testet seg for hepatitt C. Hepatittbussen reiser rundt i Norge i kampen mot viruset. Neste uke går turen mot Verdal.

bilde av prolarbussem med mann ved siden av

Hepatittbussen tilbyr informasjon i rusmiljøene og leverundersøkelse av smittede. Det er proLARNett og Fagrådet som står bak bussen. Hepatittbussen har fått tilskuddsmidler til å kjøre en uke per måned i år og antakelig også i 2022 og 2023.

Brukerne får testet seg for hepatitt C med fingerstikk , og hvis testen er positiv får de tatt ultralyd av leveren. Behandlingen settes raskt i gang med tablettkur.

Denne uken er bussen på besøk i Trondheim. Mandag fikk brukerne testet seg hos Helse- og overdoseteamet i Kjøpmannsgata. Onsdag kan de møte opp mellom klokken 09.00 og klokken 12.00 i Frelsesarmeens lokaler i Hvedingsveita, og fra klokken 13.00 til klokken 15. 00 i området bak Vår Frue Kirke. I tillegg reiser bussen rundt på ulike botilbud.

Turne i Midt-Norge

Hepatittbussen var i sommer på en turne i Møre og Romsdal, der de besøkte flere kommuner. Neste uke går turen til Verdal, og i september kommer bussen blant annet til Steinkjer, Namsos og Levanger.

Hepatittbussen startet som et prosjekt med oppsøkende tjeneste i 2018, for å gi behandling for hepatitt C. Fra november 2019  til november 2020  ble 324 pasienter testet. 102 var positive og 98 fikk resept og gjennomførte behandling.

Satsningen på å øke behandlingen av Hepatitt C startet i 2013. På den tiden ble det anslått å være mellom 15000 og 20000 personer som var smittet. De føreste årene ble flere tusen personer behandlet årlig. I dag regner man med at det er 2000 smittede igjen på landsbasis.

- Når forekomsten er så mye lavere, må vi mer aktivt ut for å finne personer med smitte.  Før var det mange som ville testes og få behandling, men trykket er merkbart lavere.  Samtidig kan man kan få resmitte, så det er viktig å jobbe videre med å avdekke og behandle, sier  Ronny Bjørnestad fra Prolar Nett.
 

fire personer i gate i Trondheim

Fra venstre: Ronny Bjørnestad  (proLARNett), Kjell Karlsen (Helse-og overdoseteamet), Kenneth Egeland (proLARNett) og Nora Skånøy (Helse-og overdosetamet) Foto: Stein Arve Strand

Gir leversykdom etter flere år

Helsedirektoratets mål er at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C-virus i fremtiden. Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i dette arbeidet.


 
 KoRus Midt-kontakt for overdoseforebyggende arbeid i kommunene

Stein Arve til ansattesider.jpg
Stein Arve Strand, rådgiver
Tlf: 971 41 110
E-post: stein.arve.strand@stolav.no