Gratulerer til Uteseksjonen i Oslo!

Uteseksjonen i Oslo kommune er vinneren av Kommunerusprisen 2019.

kommunerusprisvinneren tar i mot et maleri på scenen.

Avdelingsleder Trond Ljøkjell ved KoRus MIdt overleverer prisen til Børge Erdal ved Uteseksjonen. Foto: Trond Ola Tilseth

- Vi fikk vite om det for et par uker siden og har gått rundt og smilt litt lurt, spøkte uteseksjonens leder Børge Erdal da han tok imot prisen sammen med miljøterapeut Jonas Chabchoub og erfaringskonsulent Lars Andrè Sveberg,

Han fikk prisen overlevert av avdelingsleder ved KoRus Midt, Trond Ljøkjell.


Uteseksjonen i Oslo er kommunens oppsøkende tjeneste for innbyggere og tilreisende i utsatte miljøer i sentrum av hovedstaden. De jobber med alle aldersgrupper, men har et særlig fokus på unge opp til 25 år.
Tjenesten feirer i år 50-årsjubileum i år.


Juryen har i årets tildeling lagt vekt på at prisvinneren gjennom mange år har arbeidet systematisk og sammenhengende med utvikling av oppsøkende sosialt arbeid som metode. Det er gjennomført kartlegginger og prosjekter som har bidratt til kunnskapsutvikling av stor betydning for innsatser på feltet. Gjennom nyskapende tilstedeværelse over tid, har tjenestene blitt mer brukerorienterte.


Dagens arbeidsform kjennetegnes fortsatt av lavterskeltilbud. Uteseksjonen har en sterk tilstedeværelse ute i ungdomsmiljøene. De har ansatt unge erfaringskonsulenter som hjelper andre unge. Videre har de utviklet mentorordninger for unge i aktiv rus. Dessuten tilbyr de hasjavvenningsprogram som et fast tilbud. De har også utviklet en egen gratis app for de som ønsker å trappe ned eller slutte med hasj.
Kommunerusprisen deles ut av rusbehandlingen i Midt-Norge og KS. Prisen ble under Ruskonferansen 2019 delt ut for fjerde gang.

Formålet med prisen er å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging av rusproblemer eller behandling, oppfølging og rehabilitering av rusmiddelavhengige.