HelsaMi

Gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen 2021

Til tross for koronapandemien vil Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet oppfordre kommuner og fylkeskommuner  til å strekke seg langt for å få gjennomført Ungdata-undersøkelsen i 2021.

to skolegutter ser inn i en skog

illustrasjonsfoto: Unsplash

I 2021 planlegges Ungdata gjennomført i mange kommuner og fylker. Skolene og kommunene har hatt en stor ekstrabelastning som følge av koronapandemien og det er knyttet usikkerhet omkring smittesituasjonen vårsemesteret 2021.

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil allikevel oppfordre kommuner og fylkeskommuner, som har planlagt gjennomføring av Ungdata i 2021, til å strekke seg langt for å få gjennomført undersøkelsen.

Unik kunnskap


Ungdata er en mulighet for barn og unge til å fortelle omverden hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden. Kommuner, fylkeskommuner og nasjonale myndigheter vil blant annet få svar på hvor mange unge som nå føler seg ensomme, om trivsel og mistrivsel, om deres psykiske helsetilstand - og hvor mange som har noen å snakke med om vanskelige ting. Dette vil være unik kunnskap som ikke er lett tilgjengelig på andre måter. For ytterligere å øke relevansen av Ungdata i 2021, er det lagt inn noen koronaspesifikke spørsmål.

Ungdata-undersøkelsen er en skolebasert undersøkelse, som både metodisk og etisk er lagt opp på en måte som forutsetter at undersøkelsen gjennomføres i kontrollerte former med en voksen til stede. Undersøkelsen skal gjennomføres på skolen fordi det sikrer at barn og unge får relevant informasjon og at undersøkelsen gjennomføres på samme måte overalt. Å gjennomføre på skolen bidrar til at elever som har behov for å snakke med noen voksne, både underveis og i etterkant av undersøkelsen kan gjøre det, for eksempel ved å snakke med læreren eller ta kontakt med skolehelsetjenesten.

Støttes av  utdanningssektoren

Gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen er drøftet med organisasjonene i utdanningssektoren, blant annet arbeidstakerorganisasjonene. Disse stiller seg bak oppfordringen fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet om, så langt det lar seg gjøre, å gjennomføre Ungdata-undersøkelsen i 2021.