HelsaMi

Frivillighetsskole 28. mai på Steinkjer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Kompetansesenter rus Midt-Norge, Steinkjerfestivalen og politiet i Nord-Trøndelag tilbyr opplæring til ansvarlige og frivillige som arrangerer fester, festivaler, bygdedager og andre arrangementer hvor det serveres alkohol.

Sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Politiet, samarbeider Kompetansesenter rus Midt-Norge med Steinkjerfestivalen om opplæring til ansvarlige og frivillige som arrangerer fester, festivaler, bygdedager og andre arrangementer hvor det serveres alkohol.

Opplæringen retter seg både til de som er ansvarlig for arrangementene og de som er frivillig. Det vil også være aktuelt for kommunens ansatte, særlig nyttig kan det være for saksbehandlere med ansvar for alkoholloven og kommunens beredskapsansvarlig.

Frivillighetskolen er en dag hvor det gis opplæring i ulike faser av et arrangement med fokus på sikkerhet, ansvarlig alkoholhåndtering, førstehjelp og vakthold. Den skal gi frivillige og de som arrangerer ulike arrangement en faglig trygghet slik at de blir tryggere i sin utøvelse.

Les mer på Fylkesmannens nettsider:

Invitasjon til frivillighetsskole 28. mai

Påmeldingsfrist er 20. mai. Meld deg på her:

Steinkjerfestivalen - påmelding til Frivillighetsskolen