HelsaMi

Frivillig sektor – trivsel og trygghet

Frivillige lag og organisasjoner spiller en betydelig rolle i folkehelsearbeidet. Det gir egenverdi for det enkelte menneske å engasjere seg frivillig, samt at organisasjonene produserer tilbud og tjenester for omverdenen.
åtte personer holder hender strukket mot himmelen

Frivillighet skaper glede, trivsel, tilhørighet, og fremmer helse og demokrati. Foto: Colourbox

Mennesker som er aktive i frivillige lag og organisasjoner kan få bedre helse og bli mer tilfredse med livet. Frivillig sektor er en arena for mennesker med felles interesser og er åpen for alle uansett alder, kjønn, funksjonsgrad, religiøs overbevisning og sosial bakgrunn.


Best med samarbeid

Det er grunnleggende at frivilligheten kan utvikle seg på egne vilkår, styrt av frivilligheten selv. Samtidig er frivillig sektor best tjent med godt samarbeid med offentlig og privat sektor. Det offentlige har egne planverk og et ansvar for å samarbeide med det frivillige. Privat sektor er gode bidragsytere med menneskelige og økonomiske ressurser. God planlegging, forankring, implementering og evaluering er viktig for å utvikle aktive og bærekraftige lag og organisasjoner. Dette skaper forutsigbarhet, trivsel og trygghet for medlemmene, ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere.

Viktige retningslinjer

Et av temaene i folkehelsearbeidet er en ansvarlig rusmiddelkultur og rusmiddelfrie soner. Dette gjelder også for frivillig sektor der det noen ganger er bruk av rusmidler i forbindelse med aktiviteter og arrangementer. Det er viktig å ha retningslinjer for dette for å fremme trivsel og trygghet. Spesielt er aktiviteter for, av og med barn og unge definert som en rusmiddelfri sone.


Kompetansesenter rus – Midt-Norge har utviklet brosjyren «Trivsel og trygghet i frivillig sektor».

Brosjyren er rettet mot alle i frivillig sektor og medlemmene i lag og organisasjoner som aktiviserer barn og unge.

Idrettsforbundets retningslinjer:

Fant du det du lette etter?