Forskningspublikasjoner KoRus

Her finner du Forskningspublikasjoner hvor én eller flere fra Kompetansesenter rus -Midt-Norge har medvirket. Publikasjonene er sortert kronologisk etter utgivelsesår.

​2015

M. Stallvik, D. R. Gastfriend, H. M. Nordahl (2014). Matching patients with substance use disorder to optimal level of care with the ASAM Criteria software. Journal of Substance Use : 1–10. doi:10.3109/14659891.2014.934305. Les artikkel.
 

Flemmen, G., Unhjem, R., Wang, E. (2014). High-intensity interval training in patients with substance use disorder. BioMed Research International. Doi: 10.1155/2014/616935. Les artikkel.

Wüsthoff LE, Waal H & Gråwe RW (2014). The effectiveness of integrated treatment in patients with substance use disorders co-occurring with anxiety and/or depression – a group randomized trial. BMC Psychiatry, 11:67. doi:10.1186/1471-244X-14-67. Les artikkel.

Gråwe RW og faggruppen ved St. Olavs hospital, avd. Brøset (2014). Mestring av alvorlige psykiske lidelser. Fagbokforlaget. Les artikkel.

2014

Hole, R. (2014). Forebygging og behandling av rusproblemer. En innføring. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-150-2078-5. Se nyhetssak.

Anderson, H. W. (2014). Fra gråsoner til samarbeidssoner – om samhandling. I Almvik R. & Borge L (red.) Å sette farge på livet – helhetlig psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1450-1.

Gråwe R. W. (2014). Forståelse og behandling av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. I Almvik R. & Borge L (red.) Å sette farge på livet – helhetlig psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1450-1.  

Nordfjaern T, Bjerkeset O, Bratberg G, Moyland S, Berk M & Gråwe RW (2014). Socio-demographic, lifestyle and psychological predictors of benzodiazepine and z-hypnotic use patterns. Nordic J psychiatry, 68:107-116. doi:10.3109/08039488.2013.775342. Finn artikkelen.

Bjørnstad, K. E. & Gråwe R. W. (2014). Integrert behandling av rus og psykiske lidelser i en sikkerhetspsykiatrisk avdeling: Evaluering av implementeringstiltak. Nordisk tidsskrift for helseforskning, nr 1-2014, årgang 10. Finn artikkelen.

Mundal I, Grawe RW, Bjorngaard J.H., Linaker, O.M., Fors E.A. (2014) Psychosocial factors and risk of chronic widespread pain: An 11-year follow-up study-The HUNT study. Pain 2014. DOI: 10.1016/j.pain.2014.04.033. Finn artikkelen.

M. Stallvik, D. R. Gastfriend, H. M. Nordahl (2014). Matching patients with substance use disorder to optimal level of care with the ASAM Criteria software. Journal of Substance Use : 1–10. doi:10.3109/14659891.2014.934305. Les nyhetssak.

Flemmen, G., Unhjem, R., Wang, E. (2014). High-intensity interval training in patients with substance use disorder.  Finn artikkel. Les nyhetssak.

Wüsthoff LE, Waal H & Gråwe RW (2014). The effectiveness of integrated treatment in patients with substance use disorders co-occurring with anxiety and/or depression – a group randomized trial. BMC Psychiatry, 11:67. doi:10.1186/1471-244X-14-67. 

Bergly, T. H., Gråwe, R. W. & Hagen, R. (2014). Domains and perceived benefits of treatment among patients with and without co-occurring disorders in inpatient substance use treatment. Journal of Dual Diagnosis. doi:10.1080/15504263.2014.906134. Finn artikkelen. Les nyhetssak.

Bergly, T. H., Hagen, R. & Gråwe, R. W. (2014). Mental health and substance use problems among patients in substance use disorder treatment as reported by patients versus treatment personnel. Journal of Substance Use. doi: 10.3109/14659891.2014.911975. Finn artikkelen. Les nyhetssak.

Stallvik, M. & Nordahl, H. M. (2014) Convergent validity of the ASAM Criteria in Co-Occurring Disorders. Journal of Dual Diagnosis, 10(2), 68-78. 2014. Doi: 10.1080/15504263.2014.906812. Finn artikkelen. Les nyhetssak.

Avhandling

Leite Rokseth, I. L. (2014).  Ung ensomhet - Forståelser, sårbarhetsfaktorer og målrettet forebygging av ensomhet blant unge jenter (Master thesis). Les masteroppgaven her.

2013

Stallvik M, Nordstrand B, Kristensen Ø, Bathen J, Skogvoll E, Spigset O. Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine-Relation to doses and serum concentrations. Drug And Alcohol Dependence 2013 ;Volum 129.(1-2) s. 88-93.

Elstad, Toril Anne; Steen, Tove Kristin; Larsen, Gunn Elin. "Samhandling mellom et distriktspsykiatrisk senter og kommunalt psykisk helsearbeid: ansattes erfaringer". Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2013 ;Volum 10.(4) s.296-305. HIST RMN STO.

Nordfjærn, Trond.  “Prevalence of substance use and mental distress among patients on waiting lists for substance use disorder treatment”. Journal of Psychoactive Drugs 2013 ;Volum 45.(3) s.233-240. RMN. Finn artikkelen.

Nordfjærn, Trond. “Prospective associations between benzodiazepine use and later life satisfaction, somatic pain and psychological health among the elderly.” Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental 2013 ;Volum 28. s.248-257. RMN. Finn artikkelen.

Nordfjærn, Trond; Bjerkeset, Ottar; Bratberg, Grete Helen; Moylan, Steven; Berk, Michael; Gråwe, Rolf W.“Socio-demographic, lifestyle and psychological predictors of benzodiazepine and z-hypnotic use patterns.” Nordic Journal of Psychiatry 2013 ;Volum 68.(2) s.107-116. HNT NTNU RMN. Finn artikkelen.

Sigrunarson, Vidir; Gråwe, Rolf W.; Morken, Gunnar. “Integrated treatment vs. treatment-as-usual for recent onset schizophrenia; 12 year follow-up on a randomized controlled trial”. BMC Psychiatry 2013 ;Volum 13.(200). NTNU RMN STO. Finn artikkelen.

Bergly, T. H, Stallvik, M, Nordahl, H.M., & Hagen, R. (2013) "The Predictive Validity of the URICA in a Sample of Patients in Substance Use Treatment." Addictive Disorders & Their Treatment. doi: 10.1097/ADT.0000000000000041. Finn artikkelen.

Nordfjærn T., Bjerkeset O, Moylan S, Berk M & Gråwe R.W. (2013). Clusters of personality traits and psychological symptoms associated with later benzodiazepine prescriptions in the general population: The HUNT cohort study. Addictive Behaviors. In Press, available online 14 June 2013. Finn artikkelen.

Halvorsen J.Ø., Gråwe R.W., Hoxmark E. (2013). Psykososial behandling av personer med posttraumatisk stresslidelse og samtidig ruslidelse. Tidsskrift for norsk psykologforening. In press.

Bergly, T. H, Trond Nordfjærn and Roger Hagen (2013). The dimensional structure of SCL-90-R in a sample of patients with substance use disorder. Journal of Substance Use. Doi: 10.3109/14659891.2013.790494. Finn artikkelenLes mer om artikkelen.

Trond Nordfjærn, Hilde Dahl, & Grete Flemmen (2013). Social influence, health variables and criminal behaviours associated with substance use among rural Norwegian adolescents. Drugs: education, prevention and policy, February 2013; 20(1): 56–66. DOI: 10.3109/09687637.2012.696744.

Nina Hasselberg, Rolf W Gråwe, Sonia Johnson, Jurate Saltyte-Benth, Torleif Ruud (2013). Psychiatric admissions from crisis resolution teams in Norway: a prospective multicentre study. BMC Psychiatry 2013, 13:117. doi:10.1186/1471-244X-13-117. Finn artikkelen .

Bodil Kråkvik, Rolf W. Gråwe, Roger Hagen and Tore C. Stiles (2013). Cognitive Behaviour Therapy for Psychotic Symptoms: A Randomized Controlled Effectiveness Trial. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. doi:10.1017/S1352465813000258. Finn artikkelen.

2012

Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering:

Nordfjærn, T.(2012). A population-based cohort study of anxiety, depression, sleep and alcohol outcomes among benzodiazepine and z-hypnotic users. Addictive Behaviors 37, 1151–1157. DOI:10.1016/j.addbeh.2012.05.017. Finn artikkelen.

Hassel, A.; Nordfjærn, T., & Hagen. R. (2012). Psychological and interpersonal distress among patients with substance use disorders: Are these factors associated with continued drug use and do they change during treatment? Journal of Substance Use, Early Online: 1–14. DOI: 10.3109/14659891.2012.685122. Finn artikkelen.

Nordfjærn, T., Flemmen, G. & Dahl, H. (2012). Psychosocial factors related to mental distress among Norwegian adolescents. International Journal of Mental Health Promotion; DOI: 10.1080/14623730.2012.732410. Finn artikkelen.

Stallvik, M., Nordstrand, B., Kristensen, Ø. Bathen, J., Skogvoll, E., & Spigset, O. (2012) Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine—Relation to doses and serum concentrations. Drug Alcohol Depend. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2012.09.016. Finn artikkelen.

Moylan, S.,  Giorlando, F., Nordfjærn, T., & Berk, M. (2012). The role of alprazolam for the treatment of panic disorder in Australia. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry 46(3) 212–224. DOI: 10.1177/0004867411432074. Finn artikkelen.

Kallestad, H., Hansen, B.,  Langsrud, K.,  Ruud, T.,  Morken, G., Stiles, T.C., &  Gråwe, R.W. (2012). Impact of sleep disturbance on patients in treatment for mental disorders. BMC Psychiatry, 12:179. DOI: 10.1186/1471-244X-12-179. Finn artikkelen.

Nordfjærn, T., Dahl, H., & Flemmen, G. (2012). Social influence, health variables and criminal behaviours associated with substance use among rural Norwegian adolescents. Drugs: education, prevention and policy, Early Online: 1–11. DOI: 10.3109/09687637.2012.696744. Finn artikkelen.

Sjaåstad H.N, Gråwe R.W. & Egeland J. (2012) Affective Disorders among Patients with Borderline Personality Disorder. PLoS ONE 7(12): e50930. DOI:10.1371/journal.pone.0050930. Finn artikkelen.

Wüsthoff, L.E., Waal, H., & Gråwe, R.W., (2012). When Research Meets Reality—Lessons Learned From a Pragmatic Multisite Group-Randomized Clinical Trial on Psychosocial Interventions in the Psychiatric and Addiction Field Substance Abuse: Research and Treatment, 6, 95–106. DOI: 10.4137/SART.S9245. Finn artikkelen.

Wergeland, J.T., & Gråwe, R.W. (2012). Ambulant akutt-team som alternativ til innleggelse for ungdom henvist for suicidalitet. Tidsskrift for norsk psykologforening, 49, 455–457. Finn artikkelen.

Haugland, S.H., Strandheim, A. & Bratberg, G.H. (2012). Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset? Tidsskrift for Den norske legeforening, 132, 4, 410-413. Finn artikkelen.

Moylan, S., Giorlando, F., Nordfjærn, T., Berk, M. (2012). The Role of Alprazolam for Treatment of Panic Disorder in Australia. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 46, 212-224. Finn artikkelen.

Avhandling

Hassel, A. (2012). Psychological and interpersonal distress among patients with substance use disorders: Are these factors associated with continued drug use and do they change during treatment? (Diploma thesis psychology). Finn avhandlingen.

Rapport

Støver, M., Bratberg, G., Nordfjærn, T., Krokstad, S. Use of alcohol and prescription drugs among elderly (60+) in Norway. The HUNT study. (2012). HUNT Research Centre Report. Finn rapporten.

2011

Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering:

Fredheim, O. M. S., Borchgrevink, P. C., Nordstrand, B., Clausen, T., Skurtveit, S. (2011).   Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy: A pharmacoepidemiological study. Drug and alcohol dependence, 116, 158-162. Finn artikkelen.

Kallestad, H, Hansen, B, Langsrud, K, Ruud, T, Morken, G, Stiles, T., Gråwe, R. (2011). Differences between patients’ and clinicians’ report of sleep disturbance: a field study in mental health care in Norway. BMC Psychiatry, 11, 186. Finn artikkelen.

Hasselberg, N, Gråwe, R. W, Johnson, S., Ruud T. (2011). Treatment and outcomes of crisis resolution teams: a prospective multicentre study. BMC psychiatry, 11, 183. http://dx.doi.org/ doi:10.1186/1471-244X-11-183. Finn artikkelen.

Hasselberg, N., Gråwe, R. W., Johnson, S; Ruud, T. (2011). An implementation study of the crisis resolution team model in Norway: Are the crisis resolution teams fulfilling their role? BMC Health Services Research, 11, 96. Finn artikkelen.

Wüsthoff, L.E., Waal, H., Ruud, T., Gråwe, R. W. (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres. BMC Psychiatry, 11, 93. Finn artikkelen.

Opsal, A., Kristensen, Ø., Ruud, T., Larsen, T., Gråwe, R. W., Clausen, T. (2011). Substance abuse inpatients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study. Norsk Epidemiologi, 21, 85-91. Finn artikkelen.

Nordfjærn, T. (2011). Relapse patterns among patients with substance use disorders. Journal of substance use, 16, 313-329. DOI: http:// dx.doi.org/10.3109/14659890903580482. Finn artikkelen.

Nordfjærn, T . (2011). Do Different Severity Levels of Substance Use Relate to Self-Reported Variations in Psychosocial Distress? Journal of substance use, 16, 422-438. Finn artikkelen.

Artikler i tidsskrift uten fagfellevurdering

Nordfjærn, T. & Varmdal, T. (2011). Perspektiver på suksesskriterier. [Perspectives on success criteria] (in Norwegian), Rus & Samfunn, 5, 32-34. Finn artikkelen.

Nordfjærn, T. (2011). Risikofaktorer for tilbakefall etter rusbehandling.[Risk factors of relapse after treatment] (in Norwegian). Rusfag, 1, 4-12. Finn artikkelen.

Stallvik, M. (2011). Comprehensive assessments and criteria improve treatment, WHY, Quality patient care in a Nordic perspective, Reckitt Benckiser, 38-40.

Stallvik, M. Biopsykososial tilnærming til rusavhengighet.(2011). RUSFAG, Regionale Kompetansesentre Rus, 105-112. Finn artikkelen.

Avhandling

Nordfjærn, T. (2011). Patients with substance use disorders. An investigation of relapse, substance use and recovery. Norwegian University of Science and Technology, Department of Psychology. ISBN: 978-82-471-2878-7 (PhD thesis). Finn avhandlingen.

Rapport:

Hagen R., Turkington D., Berge T. & Gråwe R.W. CBT for psychosis. (2011). A symptom-based approach. Routledge.

2010

Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering:

Lorentzen, S., Ruud, T. Gråwe, R.W. (2010). Group therapy in community mental health centres. A Norwegian survey. Nordic Psychology, 62, 21-35. Finn artikkelen.

Nordfjærn, T., Rundmo, T., & Hole, R. (2010). Treatment and recovery as perceived by patients with substance addiction. Journal of psychiatric and mental health nursing, 17, 46-64. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01477.x, PMID: 20100306. Finn artikkelen.

Nordfjærn, T., Hole, R., & Rundmo, T. (2010).Interrelations between patients' personal life events, psychosocial distress and substance use. Substance use & misuse, 45, 1161-1179. DOI: http://dx.doi.org/10.3109/10826080903567863Finn artikkelen.

Nordfjærn, T., Jørgensen, S.H., & Rundmo, T. (2010). An investigation of driver attitudes and behaviour in rural and urban areas in Norway. Safety science, 48, 348-356 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2009.12.001Finn artikkelen.

Nordfjærn, T., Rundmo, T. (2010). Differences in risk perception, priorities, worry and demand for risk mitigation related to transport among Norwegians in 2004 and 2008. Safety science, 48, 357-364. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2009.10.001Finn artikkelen

Wüsthoff, L. E., Waal, H., Ruud, T., Røslien, J., Gråwe, R. W. (2010) Identifying substance use disorders in community mental health centres. Tailored approaches are needed. Nord J Psychiatry, PMID 20507263. Finn artikkelen.

Artikler i tidsskrift uten fagfellevurdering:

Nordfjærn, T. (2010). Sammenhenger mellom livshendelser og rusbruk. [Associations between life events and substance use] (in Norwegian). Rus & Samfunn, 5, 36-39. Finn artikkelen.

Avhandling

Øien, K. (2010). User evaluations, self-efficacy and factors related to relapse in substance addiction treatment. (Master’s thesis).

2009

Artikkel i tidsskrift med fagfellevurdering:

Wichstrøm, T., Wichstrøm, L. (2009). Does sports participation during adolescence prevent later alcohol, tobacco and cannabis use? Addiction, 104, 138-149. Finn artikkelen.

Artikkel i tidsskrift uten fagfellevurdering

Nordfjærn, T. (2009). Are studies with randomized controlled trials (RCTs) appropriate in order to obtain evidence-based practice in substance addiction treatment? Psykologisk tidsskrift, 13, 15-23. Finn artikkelen.

Stallvik, M. Rusavhengighet i et biopsykososialt perspektiv. (2009). Psykologisk Tidsskrift, 65-72. Finn artikkelen.

2008

Avhandling:

Bergly, T. H. (2008). Mestring av rusavhengighet (Master’s thesis).

2007

Artikkel i tidsskrift uten fagfellevurdering:

Persson, T., & Stallvik, M. (2007) Bekjempe ensomheten. Fontene, 6, 35-40.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.