Forskning og utvikling

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / KoRus Midt

​Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en av spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver. Rus er et bredt område, noe som også gjenspeiler norsk og internasjonal forskning. God lokal, pasientnær forskning er hovedoppdraget til avdelingen.

Om vårt arbeid

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) er en sammenfattende betegnelse på aktiviteter knyttet til forskning, utvikling og utdanning.

Forskning: Systematisk bruk av vitenskapelige metoder for å få ny kunnskap (reguleres blant annet av helseforskningsloven).

Utviklings- og innovasjonstiltak: Omhandler tiltak knyttet til virksomhetsforbedringer (utvikling) og kommersiell utnyttelse av nye produkter, prosesser eller forbedre eksisterende systemer (innovasjon).

Kvalitetssikring: Systematisk bruk av eksisterende datagrunnlag om virksomheten for å videreutvikle/forbedre egen praksis iht spesialisthelsetjenesteloven.

FoU-prosessen: FoU-arbeid organiseres som tidsavgrensede prosjekter med prosjektbeskrivelse som inkluderer målsetting, metode og ansvar. Prosjektansvarlig er typisk forskeren og forskningsansvarlig er typisk klinikkleder (kan ha veiledere, styringsgruppe m.m.). Andre involverte er veileder(e), prosjektdeltakere, styringsgruppe, mm. De fleste forskningsprosjekter må forhåndsgodkjennes av Regional Etisk komite (REK) og alle kvalitetssikringsprosjekter skal godkjennes av personvernombudet. Publikasjoner rapporteres i Cristin systemet og FoU aktivitet rapporteres til NIFU-step.

FoU-avdelingens arbeid er knyttet til:

  • Å ha en sentral rolle i etablering av en kunnskapsbase innenfor rusfeltet.
  • Å gjennomføre pasientnære FoU-prosjekter i samarbeid med aktuelle klinikker (regionalt, nasjonalt og internasjonalt), herunder bistå i arbeidet med klinikkenes egne prosjekter.
  • Å gjennomføre andre FoU-prosjekter knyttet til helsetjeneste utvikling/registre, epidemiologi, og forebygging/tidlig intervensjon.
  • Utdanning og opplæring ved opplæringsrådgiver

 

Forskningspublikasjoner

Her finner du forskningspublikasjoner hvor én eller flere fra Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / KoRus Midt har medvirket. Publikasjonene er sortert kronologisk etter utgivelsesår.

Publikasjoner

Samarbeidsorgan

Rusfaglig virksomhet er tverrfaglig og omfatter en rekke utdanninger på universitets- og høgskolenivå. I Midt-Norge er det en rekke høgskoler og ett universitet (NTNU).

St.Olavs Hospital deltar i Samarbeidsorganet Dette er et regionalt, rådgivende organ for saker inn forskning, utdanning og innovasjon.

Våre ansatte

Kristin Tømmervik, konst. seksjonsleder Kristin Tømmervik, konst. seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.psychol. Mange år i rusfeltet med varierte arbeidsområder.
Arbeidsområder: Ruseksponering i svangerskap.
Tlf: (+47) 924 48 705
kristin.tommervik@stolav.noUnn Grimstad, Undervisningsrådgiver Unn Grimstad, undervisningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit i psykologi.
Arbeidsområder: Kurs, konferanser og internopplæring.
Tlf: (+47)404 77 962
E-post: unn.grimstad@stolav.noMarianne Stallvik, Forskningsrådgiver/PhD Marianne Stallvik, forskningsrådgiver/PhD
Bakgrunn/utdanning: PhD i psykologi
Arbeidsområder: Gjennomføre og formidle forskning og utviklingsarbeid tilknyttet rus- og psykiatrifeltet. Sertifisert kursleder på kartlegging av rusavhengige pasienter til optimalt omsorgsnivå (ASAM-contiuum).
Tlf: (+47)411 44 882 
E-post: marianne.stallvik@stolav.no


Grete Flemmen, Forskningsrådgiver/PhD Grete Flemmen, forskningsrådgiver / PhD
Bakgrunn/utdanning: PhD.
Arbeidsområder: fysisk helse og rusavhengige i behandling.
Kontaktinfo: (+47)908 77 876
E-post: grete.flemmen@stolav.noHelle Wessel Anderson, forskningsrådgiver Helle Wessel Andersson, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Dr. polit. psykologi.
Arbeidsområder: Behandlingsforløp og behandlingsutfall i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tlf: (+47)934 20 083
E-post: helle.wessel.andersson@stolav.noMarit Magnussen, forskningskoordinator Marit Magnussen, forskningskoordinator
Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosialt arbeid.
Arbeidsområder: Koordinere og bistå i gjennomføring av klinikknære forskningsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter.
Tlf: (+47)922 87 696
E-post: marit.magnussen@stolav.no


 


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.