HelsaMi

Foredragsholdere på fagkonferansen

Disse holder innlegg under fagkonferansen for rus og psykisk helse 10. og 11. desember på Gardermoen.

Marte Bentzen:
Arbeider som førsteamanuensis ved Norges idrettshøyskole. En rød tråd i hennes undervisning og forskning omhandler helsepsykologi – hva skal til for å oppleve bedret motivasjon og trivsel. I de senere år har hun
vært opptatt av fysisk aktivitet som en integrert del av behandling for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet.

Ann Live Jacobsen:
Er psykologspesialist med klinisk spesialisering i psykologisk behandling av rus og avhengighetstilstander.

Petter Berggren:
utdannet spesialpedagog og jobbet mange år som aktivitetsleder på Hassel fengsel og brukt fysisk aktivitet og naturen som metode i rehabiliteringen. Han har vært ekspedisjonsleder flere ganger på Veien Tilbake sine sykkelekspedisjoner.

Håkon Holst:
tidligere ekspedisjonsdeltager fra 2014, nå prosjektleder i Veien Tilbake og Road Safety. Vil sammen med Petter Berggren presentere foredrag om «Ekspedisjon som metode»

Moses Degeybe Kuvoame PhD
er sosiolog/kriminolog og førsteemanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.Han er daglig leder for CampCom og har jobbet mange år i Uteseksjonen. Kuvoame har spisskompe-tanse i rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant marginalisert gateorientert ungdom, særlig med etnisk minoritetsbakgrunn. Han ble tildelt Benjamin Hermansens Hederspris i 2006, var medlem i regjeringens Rusreformutvalg og er medlem av Levekårsutvalget.

Dagny Adriaenssen Johannessen:
er sosionom og PhD-stipendiat for Blå Kors Øst. I sitt doktorgradsar-beid skriver hun om overganger mellom døgnbehandling og tiden etter, stigma og sosial integrering.

Tønnes H. Thomstad:
har jobbet med lederutvikling og personutvikling i mange år.
Bruker utfordringstrening som viktig pedagogisk verktøy.

Runar Torgersen PhD:
Er førstestatsadvokat hos riksadvokaten og ledet det regjeringsoppnevnte Rusrefomutvalget som utre-det avkriminalisering i Norge. Han ledet også straffeprosesslovutvalget som avga sin NOU i 2016.

Kari Lossius:
er psykologspesialiset og mangeårig klinikkleder ved Bergensklinikkene. Hun underviser og veileder stu-denter og en rekke institusjoner og studenter i terapeutisk arbeid. Hun er redaktør for den mest solgte håndboka på rusfeltet i Norge og medforfatter i mange andre bøker.

Sverre Nesvåg PhD
Er professor, registerleder og forskningsleder ved regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest. Han evaluerte Rusreform II og var medlem av det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget.

Lene B. Jahrengene:
Pårørende-ansvarlig i Veien Tilbake, utdannet coach og sorgterapeut.
Driver selvhjelpsgrupper og en til en oppfølging.

Fant du det du lette etter?