HelsaMi

Forebygg overdoser!

KoRus arrangerer en rekke overdosewebinarer gjennom høsten for fagfolk og brukerrepresentanter.


Det første webinaret med overdose som tema gjennomføres 1. september. 

Temaet er: Introduksjon overdoseforebyggende arbeid: Historisk tilbakeblikk og Nasjonal overdosestrategi.

Deretter vil det arrangeres webinarer første onsdag i hver måned. De gjennomføres via Teams og lenke blir lagt ut på Kommunetorget.no

Målet er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid. Vi retter oss derfor spesielt mot fagfolk og brukerrepresentanter i kommuner som ikke allerede er i gang med systematisk arbeid på dette området, og tilbyr grunnleggende og oppdatert kunnskap på området.

webinarene vil du få korte foredrag og presentasjoner, og kunne delta i erfaringsutveksling. Du vil også kunne få kontakt med ditt regionale KoRus, som kan hjelpe deg og din kommune videre i arbeidet om dette temaet.  Brukerorganisasjonene Marborg og RiO og Bergen kommune bidrar også aktivt i denne webinarrekken. 


 


Kontakt

Elisabeth Nordmo (elisabeth.nordmo@korusnord.no), KoRus-Nord.

June Rondestvedt (june.rondestvedt@korusnord.no), KoRus-Nord.

Silje Finstad (silje.finstad@vel.oslo.kommune.no), KoRus-Oslo. ​​​