HelsaMi

Føre Var Trondheim

Føre Var Trondheim er en kartlegging av rustrender i Trondheim. Hensikten er å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler.

bilde fra bryggerekke i trondheim i grønn tåke

Foto: Colourbox

I Føre Var samles det inn informasjon fra en rekke ulike kilder. Blant disse er kommune, spesialisthelsetjeneste, politi, toll, andre offentlige tjenester og brukere. Informasjonen systematiseres og analyseres i en rapport.

Årlig gis det ut to Føre Var-rapporter som viser utvikling og trender for siste halvår. Resultatene kan brukes av fagpersoner, forskere, politikere og andre som jobber med rusproblematikk. Eksempelvis kan rapporten brukes som  grunnlag for strategier, tjenesteutvikling og prioriteringer.

Arbeidet med Føre Var utføres av Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus-Midt) og er forankret i Trondheim kommune. Føre Var gjennomføres også i Bergen og Oslo.

Føre Var høst 2022

Føre Var vår 2022​

Føre Var høst 2021​

Føre Var Vår 2021

Føre Var Trondheim høst 2020

Føre Var Trondheim vår 2020

Føre Var Trondheim høst 2019

Føre Var Trondheim vår 2019

Føre Var Trondheim høst 2018

Aktuelle lenker:

Nyhetsartikkel om Føre Var i Trondheim

Sak om Føre Var på Forebygging.no

Bergens Føre Var-rapporter siden 2003


 Kontaktpersoner:

katrin ny.jpg 

Katrin Øien, rådgiver
Tlf. 957 34 754
E-post: Katrin.oien@stolav.no
 Fant du det du lette etter?