Folkehelsealliansen lanserer «Hodebra»

Det er like viktig å være glad og sterk i toppen som i kroppen! Det tar Folkehelsealliansen, Røde Kors og Trøndelag Fylkeskommune  på alvor.

tegning av en mann som viser seierstegnet. tekst: Gjør noe aktivt og meningsfullt sammen.

«Hodebra» - er en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen, gjerne ofte i sin hverdag.

Under korona-perioden er dette mer utfordrende enn før, derfor har aktørene bak «Hodebra» framskyndet lanseringen av kampanjen til onsdag 8. april. Hodebra er initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors og Trøndelag fylkeskommune. Kampanjen inngår i ABC-prosjektet for 2019-2021.

ABC (Act, Belong, Commit) er en ny og positiv måte å tenke mental helse på i Norge.

ABC:

  • Gjøre noe aktivt (Act)
  • Gjøre noe sammen (Belong)
  • Gjøre noe meningsfullt (Commit)


ABC-metoden er tilnærmingen Folkehelsealliansen i Trøndelag
har valgt i arbeidet med å skape en bedre mental helse. Professor i sosialmedisin og leder av Folkehelsealliansen, Steinar Krokstad har nylig fått publisert denne artikkelen om ABC-modellen i fagbladet for allmenmedisin Utposten.


Hodebra er litt som 5 om dagen - bare for hodet. Et slags treningsprogram, eller noen enkle huskeregler om du vil. Hold det aktivt, sosialt og meningsfylt. Da er det hodebra!

På nettsiden Hodebra  finner du en rekke tips til ting man kan gjøre for å få en bedre mental helse.

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av Facebook-gruppa  «Hodebra for mæ og dæ»  Her kan du dele dine tips til hodebra aktiviteter.