HelsaMi
Ungdata 2022:

Flere bruker narkotika

Blant funnene  i årets Ungdata-undersøkelse er at andelen unge som bruker narkotika har økt.  

ill ungdata.jpg
Analysene fra Ungdata 2022 viser  at narkotikabruken blant ungdom er på vei opp.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. Undersøkelsene foregår i skoletiden, og er siden 2010 blitt gjennomført på de aller fleste ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet. KORUS har en veilederrolle i Ungdata-arbeidet. ​

Hasj og marihuana er de vanligste narkotiske stoffene blant ungdom. Men de fleste som har prøvd narkotika har kun gjort det én eller noen få ganger. Bruken er mer vanlig blant gutter enn blant jenter.

I 2022 fortalte 10 prosent av norske tenåringer at de hadde brukt cannabis i løpet av siste år, og 5 prosent hadde prøvd andre narkotiske stoffer.

– Vi har i flere år sett en økning i bruk av hasj og marihuana, men nytt i årets rapport er at vi også viser at dette gjelder for bruken av andre narkotiske stoffer, særlig blant guttene, forteller  forsker Anders Bakken, som leder Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet.
Jo eldre ungdommene er, jo flere er det som bruker narkotika. I 2022 rapporterte 26 prosent av guttene på Vg3 at de hadde brukt cannabis, og 14 prosent at de hadde brukt andre narkotiske stoffer.​