HelsaMi

Fem fakta om alkohol og kreft

Minst sju krefttyper knyttes til alkoholbruk. Og man trenger ikke drikke mye for at kreftrisikoen øker. 

alkohol og kreft 1.PNG

​Det viser en ny rapport fra Verdens Helseorganisasjon som har publisert et ark med fem fakta om alkohol og kreft i Europa for å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for beslutningstakere, helsepersonell og befolkningen generelt. Arket ble offentliggjort i forbindelse med Den europeiske uken mot kreft i 2021. 

Her er overskriftene på faktaarket: 

1. Alkoholbruk øker risikoen for sju forskjellige krefttyper

Alkohol kan føre til kreft ved at vårt DNA blir ødelagt. Krefttypene man kobler til alkoholbruk er i munnhulen, halsen, spiserøret, leveren, strupen, tarmen og brystkreft (hos kvinner)

2. De vanligste krefttypene knyttet til alkohol rammer kvinner og menn på ulik måte

Over dobbelt så mange menn som kvinner dør av alkoholrelatert kreft. Menn får oftere tarmkreft, mens kvinners mest vanlige kreftform er brystkreft.

3. Kreftrisikoen øker allerede etter første drink

Både øl, vin og sprit øker kreftrisikoen. Det finnes ingen "trygg grense" for hvor mye alkohol man kan drikke for å unngå kreftrisiko. Ett av ti krefttilfeller som skyldes alkohol knyttes til et daglig alkoholbruk tilsvarende en halvliter øl, eller to glass vin, eller 60 ml brennevin.

4. Hvis alkohol brukes sammen med tobakk mangedobles risikoen

Folk som både drikker alkohol og røyker har femdobbel risiko for kredt i munnhulen, spiserøret eller strupen, sammenlignet med de som bare drikker eller bare røyker. For stordrikkere vil tobakksbruk 30-doble kreftrisikoen. 

5. Kreft som skyldes alkholbruk kan forebygges 

Om alkoholforbruket i befolkningen synker, vil det bli færre krefttilfeller. Verdens Helseorganisasjon foreslår tiltak som gjøre alkohol dyrere og mindre tilgjengelig, samt forbud mot alkoholreklame i Europa. 

Hele rapporten kan leses her