HelsaMi

Fakta om rusmidler

Oslo Universitetssykehus har utviklet en kunnskapsside om virkningsmekanismer og skadevirkninger ved de mest brukte rusmidlene i Norge.

profil av ansikt med cannabisjoint i munnen. røyk

Illustrasjonsfoto: Unsplash

​Her finner du oversikten over rusmidlene

Bak innholdet står Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus. Akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og SERAF –

Senter for rus og avhengighetsforskning har også bidratt i arbeidet.