HelsaMi
- en faglig møteplass for de som jobber med alkohollovsfeltet

Fagsamling om alkoholloven

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kompetansesenter rus Midt-Norge, på vegne av samarbeidspartnere i prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering, inviterer saksbehandlere og ansvarlige for alkoholloven, folkehelsekoordinatorer, SLT koordinatorer og skjenkekontrollen til fagsamling om alkoholloven.

Samlingen 12. november ved Statens hus i Steinkjer vil inneholde tema knyttet til kommunens forvaltningsoppgaver innen alkoholloven.

Formålet er at samlingen skal være en faglig møteplass for de som jobber med alkohollovsfeltet hvor man lærer av hverandres erfaringer.

 

Program og påmelding finner du her:

Fagsamling Alkoholloven

Husk påmeldingsfrist 10. november!