HelsaMi

Fagfolk lærer av pårørende

Konseptet «Møteplass» er en unik mulighet for fagfolk å lære av pårørende. Nå starter 12 nye fagfolk med sin opplæring til å bli nye Møteplass-ledere.

artikkelbilde_moteplass.jpg

Møteplass er et gratis tilbud for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Men det er ikke bare de pårørende som har utbytte av en slik arena. Møteplass er også for fagfolkene som til daglig jobber med disse brukerne. Her kan pårørende og fagfolk treffes for å utveksle erfaringer om å leve tett på psykisk sykdom og ulike ruslidelser, samt å reflektere rundt ulike aktuelle tema og problemstillinger.

Formidler til hjelpeapparatet

Gruppene skal helst bestå av 60 prosent pårørende og 40 prosent fagfolk. Dette inkluderer også to Møteplass-ledere, og en pårørendeguide som er pårørende selv, og har ansvar for å følge opp pårørende som ønsker det i en avtalt periode. Lærings- og mestringssenteret (LMS) koordinerer Møteplass, og representanter fra LMS er også til stede på Møteplass.

Erfaringene og kompetansen som deles på Møteplass, formidles videre til hjelpeapparatet, samarbeidspartnere og eierorganisasjonene via Pårørende Kompetanse. Mange fagpersoner er også tydelige på at deres erfaringer fra Møteplass bidrar til ny innsikt som får betydning for praksis.

Møteplass holdes over hele landet, og i Trondheim har det fått godt rotfeste via Lærings- og mestringssenteret - Kompetansesenter rus – Midt-Norge. Faktisk så godt at det for første gang er startet opplæring av 12 nye møteplassledere, det høyeste antall så langt.

Først medmenneske, så fagperson

Undertegnede fikk lov til å bli med på aller første opplæringsdag med Gunn Sissel Gulbrandsen og Arne Kallekleiv fra Pårørende Kompetanse.

– Vi må ha respekt for de historiene som blir fortalt, poengterer Kallekleiv.

Med entusiasme forteller han de aspirerende Møteplass-lederne om viktigheten av å lytte til og støtte pårørende.

– Vi er her først og fremst som medmennesker, deretter fagfolk, sier han

– Skal man fremheve seg som fagperson, med 300 videreutdanninger og 100 års praksis, så skaper man en avstand til de man ønsker å bli bedre kjent med, sier Gulbrandsen for å sette det på spissen.

Selv om man aldri skal bli privat som fagperson i Møteplass, er det allikevel lov til å gi rom for det personlige.

– Man må finne den balansen selv, og finne ut hva som føles greit. Vi skal bruke oss selv som redskap i møte med de pårørende, og det kan være en utfordring, sier Gulbrandsen.

Fra opposisjon til posisjon

Når fagfolk møter pårørende, så kan det ofte starte med en viss skepsis. De pårørende har kanskje aldri blitt ordentlig hørt. Blitt krenket igjen og igjen. De føler at de har kjempet for sine kjære hele veien, og følt det som en så stor kamp at fagfolkene kanskje har blitt sett på som motstandere. På Møteplass beveger man seg gjerne fra opposisjon, til posisjon. Til å komme dit hen at man ser at man er på samme side, hvor alle genuint vil hjelpe de med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. For å få til det, må man jobbe for å finne gode løsninger sammen.

– Det skjer noe nesten magisk her. Man slutter å tenke «oss» og «dem», men at vi alle er «oss», sier Gulbrandsen.

– Det er viktig at pårørende ser hvor mye verdt deres kunnskap er for de som jobber i dette feltet. De har virkelig noe å lære oss. Både i forhold til hvordan de blir tatt imot av behandlingsapparatet så vel som hvordan vi snakker til dem, sier Kallekleiv.

De forbudte følelsene

Et av de viktigste momentene under denne opplæringsdagen går på det med tillit og trygghet. Det skal være trygt å komme til Møteplass. Man skal bli møtt med respekt og det skal være en gjensidig tillit. Det man forteller og snakker om skal få bli i rommet.

– Det kan bli ganske rørende, fordi man i denne settingen kan gi uttrykk for alle de forbudte følelsene man sitter med, og man møter forståelse fra andre i samme situasjon, sier Gulbrandsen.

Sammen med kollega Kallekleiv ser hun nå frem til å fortsette opplæringen av nye ledere i året som kommer.