HelsaMi

Europeerne drikker mest i verden

Ny WHO-rapport: I gjennomsnitt drikker alle europeere som er 15 år og eldre alkohol tilsvarende to flasker vin i uka. 290 000 mennesker i Europa mister livet årlig av alkoholrelaterte årsaker.

to kvinner holder drinker og ler

Illustrasjonsfoto: Michael Discenza (Unsplash)

Vår verdensdel har verdens høyeste alkoholkonsum. Slik har det vært lenge. I 2012 signerte alle europeiske land en handlingsplan for å redusere skadelig alkoholforbruk: European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012–2020.  Nå viser en ny WHO-rapport at alkoholkonsumet ikke er blitt redusert i særlig grad i de sju årene som er gått siden den gang: 

Her er noen av funnene i rapporten,som inkluderer alle EU-landene pluss Norge og Sveits:

  • I gjennomsnitt drikker alle europeere som er 15 år og eldre alkohol tilsvarende to flasker vin i uka.
  • Når man holder tørrlagte alkoholikere og avholdsfolk utenfor drikker voksne europeere alkohol tilsvarende tre flasker vin i uka.
  • 30 prosent av europeere som er 15 år eller eldre har i løpet av de siste 30 dagene hatt en episode der de har konsumert mer enn 60 gram ren alkohol. (60 gram alkohol tilsvarer fem drinker)
  • 47, 4 prosent av mennene har et slikt skadelig drikkemønster, mens det gjelder 14, 4 prosent av kvinnene.
  • Vi finner det mest skadelige drikkemønsteret i baltiske land, i Tsjekkia og i Luxembourg.
  • 290 000 mennesker i Europa mister livet årlig av alkoholrelaterte årsaker
  • Av alle alkoholrelaterte dødsårsaker er 76, 4 prosent sykdommer som kreft, leversykdom og hjerte/kar-sykdom.
  • 18, 3 prosent skyldes skader som følge av alkoholrelaterte trafikkulykker, selvmord og drap.
  • I 25 prosent av alle dødsfall blant unge europeere er alkohol involvert.

Det er bare ett år igjen av handlingsplanen som går fra 2012 til 2020. Blant tiltakene i planen  finner vi en aktiv pris- og markedsføringsregulering fra landenes myndigheter. Men tiltakene er i liten grad blitt implementert.

- Når alkohol er en av hovedårsakene til unge dødsfall har vi ikke råd til å være tilfredse med tingenes tilstand, sier Carina Ferreira Borges, som leder rusmiddelprogrammet i WHOs regionalkontor i Europa.

Hun peker på at tiltakene i handlingsplanen må styrkes betraktelig for å beskytte den oppvoksende generasjon.