HelsaMi
Rettferdsvederlag:

Erstatning for tapt barndom

Treffer du pasienter eller brukere som mener det offentlige kan kritieres for  "tapt barndom" eller et vanskelig liv? Da kan du fortelle dem om muligheten til å søke erstatning. 

Gutt sitter med ryggen til kamera og ser ut mot tåkelagt innsjø

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Statens sivilrettsforvaltning ber ansatte innen rus- og psykiatrifeltet om  å informere pasienter om at de kan søke om det som kalles "erstatning for tapt barndom".


På fagspråket heter ordningen "rettferdsvederlag". Dette er en økonomisk kompensasjon til personer som har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre i en sammenlignbar situasjon.

Last ned plakat her

Vederlag kan gis etter en konkret vurdering utfra hva som var vanlig etter datidens regelverk og praksis. Det er ikke noe man har krav på. Rettferdsvederlag tar ikke sikte på å dekke det fulle tapet pasienten har hatt. Det er ment som et “plaster på såret”

og en erkjennelse av at vedkommende er blitt utsatt for en urett.

Beløpene er derfor som regel lavere enn ved vanlige erstatningssaker. De fleste som får innvilget søknaden, får mellom kr 70 000 og kr 180 000. Maksbeløpet er kr 250 000.

For å få rettferdsvederlag er hovedregelen at offentlige myndigheter må ha gjort en feil som har påført deg en skade eller ulempe. For eksempel svikt i barnevernet
eller mangelfull skolegang. Du kan også søke hvis du har vært utsatt for fysiske
eller seksuelle overgrep før 1. januar 1975.

Her kan du lese mer om rettferdsvederlag