HelsaMi
Brukerstemmen som ressurs

Erfaringssamling utsettes

KORUS Midt og Helsedirektoratet erfaringssamling etter Brukertilfredshetsevalueringen utsettes til høsten.

Kvinne i grå gang med søylerHelsedirektoratet og KORUS Midt vil rette en stor takk til kommunene som har bidratt til den nasjonale Brukertilfredshetsevalueringen, der personer med rusmiddelutfordringer fikk fortelle om sine erfaringer med kommunale tjenester.


Brukerne har gitt oss gode innspill til hvordan tjenestene kan utvikle seg og gi enda bedre hjelp enn de gjør i dag.

I utgangspunktet skulle vi arrangere digital erfaringssamling 27. og 28. april, men denne er utsatt til høsten.  
 

Brukertilfredshetsevalueringen:

I perioden 2017-2021 kartla Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS Midt) hvilke erfaringer personer med rusmiddelproblemer har med kommunale tjenester.

Oppdraget kom fra Helsedirektoratet og var knyttet til regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet. Et av målene med opptrappingsplanen var å sikre reell brukermedvirkning, blant annet ved utforming av tjenestetilbudet.


Trykk på denne lenken for å finne sluttrapporten og andre rapporter for Brukertilfredshetsevalueringen.