HelsaMi

Driver mer oppsøkende arbeid

Psykiatrisk sykepleier Vibeke Kleveland har travle dager selv om døren inn til Helse - og overdoseteamet i Trondheim kommune er stengt på grunn av koronakrisen.

bilde av medlemmene i overdoseteamet. fem personer sittende ser inn i kameraet

Foto: Overdoseteamet

​I Trondheim er lavterskeltilbudenes lokaliteter stengt under koronaepidemien. Men brukene får likevel matpakker, rent brukerutstyr og sårstell.

- Vi i teamet møter like mye folk som vi pleier ettersom vi jobber mye mer oppsøkende enn ellers. I dag har vi vært ute i fem timer og delt ut matpakker og brukerutstyr. Brukerne i rusmiljøet er mer sårbare enn andre om de skulle bli smittet av koronaviruset. Så vi informerer om at de må holde avstand både til hverandre og til oss i teamet. Foreløpig er det heldigvis ingen i vår brukergruppe som er blitt smittet, sier Kleveland.


Hun forklarer at det daglig gjennomføres koronatester av rusavhengie. I Trondheim eksisterer en egen koronalegevaktbil, som Helseteamet kan kontakte når de treffer noen de mistenker er koronasyke, slik at vedkommende kan testes.

Tilgjengelige på telefon

Frelsesarmeen har stengt dørene i forbindelse med koronaepidemien, men når noen banker på døra får de en bærepose med mat. Selv om døra hos Helse- og overdoseteamet er stengt, sitter det folk inne i lokalitetene som er tilgjengelige på telefon. De deler også ut matpakker, rent brukerutstyr og tilbyr eventuelt sårstell.

- Alle dører på lavterskel er altså stengt, men tilbudene er der, forklarer Kleveland.

Rusmiddeltørke


I Trondheim som i flere andre steder i landet er det liten tilgang på
illegale rusmidler i forbindelse med koronakrisen.

- Det er tørke for tida. Dette har med de stengte grenseovergangene å gjøre. Benzodiazepiner er så å si borte fra markedet. Dolcontin ble tidligere denne uka solgt til dobbel pris, og er svært vanskelig å få tak i. Det har vært noe heroin, men tilgangen er ujevn. Det betyr at mange går rundt og er abstinente.

- Kan abstinenser være dødelige?

- De kan være det i noen tilfeller, for eksempel i kombinasjon med korona og underliggende sykdommer som hepatitt C eller hjertesykdommer, sier Kleveland.

- Hva gjør dere for å hjelpe personer som sliter med abstinenser?

- Vi har jobbet tett opp mot LAR, som har vært veldig smidige med å få folk raskt inn i substitusjonsbehandling.

Helseteamet jobber hele påskeuka. Frelsesarmeen har også et tilbud, gjennom påska, men det er begrenset.

- Hele teamet vårt har sagt seg villig til å mobilisere ved behov. Ingen av oss er på hytta eller liknende. Så om mange plutselig blir syke stiller vi opp raskt, sier Kleveland.