HelsaMi

Cannabisnettverk 27. mai

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) blir tema på neste nettverksmøte: Hvordan ta i bruk metoden etter å ha lært den? 

hender tenner joint med lighter

Foto: Unsplash

Cannabisnettverket er åpent for alle som jobber med potensielle cannabismisbrukere, eller med mennesker som allerede har utviklet et misbruk.

27. mai er tema for dagen hasjavvenningsprogrammet HAP, og hvordan man går fra kurs i denne metoden til å ta den i bruk lokalt. 

Webinaret er gratis, og åpent for de som jobber med personer som har utfordringer 
med cannabis. 

Påmelding innen 24. mai her


Zoom-lenke vil bli sendt ut til de påmeldte dagen før webinaret finner sted.


Om Cannabisnettverket

I cannabisnettverket skal fagfolk få god faglig oppdatering og utveksling. Nettverket bidrar til å knytte kontakter på tvers av behandlingssteder, og er åpent for alle fagfolk som ønsker å delta. Det er heller ikke noe krav om hvor ofte man skal delta.

I utgangspunktet er det nettverket som tar initiativ til hvilke tema som skal tas opp på samlingene. KoRus Midts rolle er å være tilrettelegger for møtene.
Det varierer noe hvordan nettverkene gjennomføres, og hva som er status for disse.

Kontaktpersoner i KoRus MidtTor Sæther til ansattesidene.jpg
Tor Sæther
Rådgiver
Tlf.: 959 48 169
E-post: Tor.Sether@stolav.no


Stein Arve Strand
Stein Arve Strand
Seksjonsleder
Tlf.: 971 41 110
E-post: Stein.Arve.Strand@stolav.no