HelsaMi

BrukerPlan - Et kartleggingsverktøy

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen.

ensom kvinne ser utover by fra en høyde

BrukerPlan gir et bredt bilde av sammenstilt kunnskap om rus og psykisk helse fra kommunens helse, omsorgs-, og velferdstjenester.

Kartleggingen kan brukes til kvalitetssikring, utvikling, og evaluering av tjenester, og som grunnlag for tjenesteforskning.

Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) sin rolle i arbeidet er å bistå kommunene med teknisk og praktisk veiledning.

KoRus bistår videre med dialog rundt resultater og veien videre.

Både kartlegging og bistand er gratis, men kommunene må prioritere tid til kartlegging på tvers av tjenestene.


Mens kommunene får sin egen rapport fra sin kartlegging og selv tar ansvar for videre bruk av innholdet, lages det også årlige nasjonale rapporter som publiseres her.


Mer informasjon:

 

pdf-dokument med vedlegg brukerplan
BrukerPlan Vedlegg - Hva er BrukerPlan.pdf.

Kontaktpersoner 

Seksjon Trøndelag 

jo arild til ansattesidene.jpg 

Jo Arild Salthammer
Rådgiver
Tlf.: 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no

katrin ny.jpg 

Katrin Øien
Rådgiver
Telefon: 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no

Seksjon Møre og Romsdal


maj britt lav oppl.jpg
Maj Britt Misfjord Walbø 
Rådgiver
Telefon: (+47) 948 99 772
MajBritt.Walbo@stolav.no

Fant du det du lette etter?