HelsaMi

Brukernes stemme skal frem

Mennesker med rusutfordringer benytter rekke kommunale tilbud. Hvor fornøyd er de med disse tilbudene? Dette kartlegges nå over hele landet.

kvinne på sykkel rekker ut hjelpende hånd til mann på sykkel

Undersøkelsen bidrar til reell brukerinnflytelse. Foto: Everton Vila (Unsplash)

Brukertilfredshetsevalueringen viser hvordan personer med rusmiddelproblemer evaluerer de kommunale tjenestene de mottar.

- Vi er veldig glade for at 45 kommuner i Norge deltar på kartleggingen, og ser frem til et godt samarbeid og spennende resultater, sier prosjektleder Ranita Larsen Nersund i Kompetansesenter rus - Midt-Norge. 

Portrett Prosjektleder Ranita Larsen Nersund

Prosjektleder Ranita Larsen Nersund

Evalueringen har foregått siden 2017. Undersøkelsen er delt inn i en kvantitativ og en kvalitativ del. Sistnevnte består av 60 dybdeintervjuer i fem norske kommuner: Trondheim, Ålesund, Oslo, Bergen og Tromsø. Målgruppen for dybdeintervjuene er yngre (18-23 år) og eldre (65 år +) brukere.

Brukertilfredshetsevalueringen er et viktig bidrag på veien mot å nå det første hovedmålet i opptrappingsplanen for rus: Å sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.

Om resultatene:

Resultatene fra høstens nasjonale kartlegging vil bli presentert i en rapport som leveres til Helsedirektoratet i februar 2020. Resultatene bidrar til å vurdere om opptrappingsplanen på rusfeltet (2016-2020) har ønsket effekt, og er åpent tilgjengelig for de som ønsker å lese den.

Kommuner som har ti eller flere svar fra brukerne vil få en egen resultatrapport fra KoRus Midt i løpet av våren 2020. Kommuner med svar fra færre enn ti brukere vil få en rapport basert på kommunestørrelse og/eller geografi, der deres svar er slått sammen med svar fra andre aktuelle kommuner.

Hva skjer videre?

Den nasjonale kartleggingen har foregått siden 2017 og årets gjennomføring er nummer to i rekken.  

Rapportene fra forrige måling finner du her

Den tredje målingen vil gjennomføres høsten 2020, og rekruttering av kommuner til denne vil starte allerede i februar 2020.
- Vi håper samtlige kommuner som deltar på årens måling er motivert til å delta også på neste måling, sier Nersund Larsen i KoRus Midt.

Ambisjonen er å øke antall deltakerkommuner til målingen i 2020. Nersund Larsen peker på at det er viktig at kommunene ser nytteverdien av å delta, både for egen del og for å bidra til nasjonal innsikt i temaet. 

- For brukernes del håper vi de oppfatter det som meningsfullt å gi tilbakemelding på tjenestene de mottar, og således bidra til positiv tjenesteutvikling og kvalitetssikring, sier Nersund Larsen.