HelsaMi
Brukertilfredshetsevalueringen

Brukerne skal fortsatt påvirke tjenestene

 Vigdis Løbach i A-larm er ikke nådig når hun snakker om pårørendeinvolvering i kommunale rustjenester. Hun holdt innlegg under erfaringssamlingen etter Brukertifredshetsevalueringen, som det nå er bestemt at KORUS skal videreføre. 

Vigdis Løbach, Pårørendekontakt i Viken og gruppeleder i A-LArm står foran bord med mennesker som jobber i grupper.

Vigdis Løbach er pårørendekontakt i bruker-og pårørendeorganisasjonen A-larm. Foto: Trond Ola Tilseth

På oppdrag fra Helsedirektoratet har KORUS Midt siden 2017 kartlagt hvilke erfaringer personer med rusmiddelproblemer har med kommunale tjenester.

Et tydelig funn i den landsomfattende Brukertilfredshetsevalueringen​ er at oppfølging og involvering av pårørende er mangelfull

- 46 prosent av  brukerne oppgir at tjenestene i liten grad involverer pårørende i deres situasjon. Hvis det var vi pårørende som ble spurt ville nok tallet ha vært enda dårligere, sier Vigdis Løbach, som er pårørendekontakt i bruker-og pårørendeorganisasjonen A-larm.

- Den gode nyheten er at når utgangspunktet er såpass dårlig skal det lite til å gjøre tjenestene bedre på å involvere pårørende, sier Løbach som var blant de som holdt innlegg da KORUS og Helsedirektoratet  29. november arrangerte erfaringssamling. 

Forbedre tjenestene

Her møttes både bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommuner, og kompetansesenter. Målet var å få opp innspill for å bedre de kommunale tjenesten på rusfeltet. 

- En del brukere oppgir til NAV eller andre tjenester at de ikke har pårørende. Det kan ikke tjenestene slå seg til ro med. Da må de finne noen pårørende til dem, sa pårørendekontakt Løbach fra scenen.

Løbach pekte også på at brukere med barn sjelden får tilbud om oppfølging av disse.

- Dette er ikke overraskende, men like fullt skremmende, sa hun, og la til at man ofte glemmer at mange brukere er pårørende til andre med rusutfordringer. 

- Jeg mistenker at de i hjelpeapparatet i liten grad møtes som noe annet enn brukere, sa Løbach. 

Videreføres i statsbudsjettet

I utgangspunktet var det usikkert om Brukertilfredshetserfaringen ville fortsette neste år, men KORUS Midts leder Trond Ljøkjell kunne fortelle forsamlingen at helsemyndighetene har bestemt å viderføre ordningen. 

bilde av mann med briller foran sal med mennesker

Trond Ljøkljell er avdelingsleder i KORUS Midt.

-  Jeg er glad for at når vi møtes her i dag, så er det ikke for å markere en avslutning, men begynnelsen på et videreutviklingsarbeid, sa Ljøkjell til de rundt 60 fremmøtte. 

Helsedirektoratets Tor Erik Befing gratulerte med hva Brukertilfredshetserfaringen er blitt. 

- Det dere har fått til er veldig flott. Det er blitt stilt gode spørsmål og det har kommet inn gode svar. Dere har vist at prosjektet er liv laga. Vi ser frem til å jobbe videre med korusene, kommunene og brukerne selv for å utvikle Bruktertilfredshetsevalueringen videre, sa Befring fra scenen. 

I løpet av samlingen ble det arrangert to runder med gruppearbeid, brukere, ruskonsulenter og ledere av rusenheter delte ideer til hvordan brukere kan oppleve økt mestring i hverdagen, samt nå målet om en aktiv og meningsfull hverdag. 

Dagen ble avsluttet med en debatt, ledet av Kenneth Arctander Johansen fra RIO.​

Fra venstre mot høyre i panelet på bildet under: Elisabeth Johnsen Gjetøy (KORUS Midt), Ruby Kristin Myhren (St. Hanshaugen bydel i Oslo), Jens Solem (A-larm) , Janne Oddveig Paulsby (Selby kommune) og Trude Vestl (KORUS ØST). Helt til høyre: Kenneth Arctander Johansen fra RIO

seks personer på scene i debatt 
 
​​