HelsaMi
Brukertilfredshetsevalueringen

Brukerne har talt. Hva nå?

Helsedirektoratet og KORUS Midt inviterer kommuner, brukere og pårørende til erfaringssamling 29. november på Gardermoen. 

 ​I perioden 2017-2021 kartla Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS Midt) hvilke erfaringer personer med rusmiddelproblemer har med kommunale tjenester.  Brukerne har gitt gode innspill til hvordan tjenestene kan utvikles og forbedres.
  

Helsedirektoratet og KORUS Midt inviterer følgende aktører til erfaringssamling 29. november på Gardermoen:
  • Kommuner som har deltatt i Brukertilfredshetsevalueringen
  • Andre kommuner som har interesse av utvikling og forbedringsarbeid
  • Bruker- og pårørendeorganisasjoner
  • Kompetansesenter innen rus- og psykisk helsearbeid. 

Evalueringen viser store mangler i hvordan kommunene behandler og følger opp brukere og spesielt pårørende. Brukere og pårørende må ses som ressurser i egen fremtid og for samfunnet

Jens Solem, brukerrepresentant A-Larm

I verste fall blir brukermedvirkningen kun symbolsk, slik at utvikling av gode og kunnskapsbaserte tjenester skjer uten brukernes viktige erfaringskunnskap

Ida Kristine Olsen, fagansvarlig proLAR Nett
 

Hold av datoen 29. november allerede nå. Endelig program og påmeldingslenke kommer på et senere tidspunkt.

Trykk på denne lenken for å finne sluttrapporten og andre rapporter for Brukertilfredshetsevalueringen.

​«Triangulerte brukerundersøkelser kan gi et bilde av hvilke områder tiltaksapparatet bør forbedre. Men da må de lytte når brukerne snakker.»

Kenneth Arctander Johansen, leder RIO