HelsaMi

Boligsosialt arbeid

KORUS bistår Helsedirektoratet i arbeidet med strategi for sosial boligpolitikk.

KORUS bidrar sammen med Husbanken, Statsforvalteren og andre aktuelle velferdsaktører på arenaer der boligsosialt arbeid er tema.

Her kan du lese om Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024

I Midt-Norge er samarbeidet formalisert gjennom MUST («Muligheter og Utfordringer i Samarbeid på Tvers»).  Her har vi invitert med kommuner til et prosjektsamarbeid der målet er å tilby mennesker med ROP-lidelser egnede boliger med tilhørende tjenester. Brukermedvirkning vektlegges som en suksessfaktor for å lykkes.

Kontakt:

Stein Arve til ansattesider.jpg 

Stein Arve Strand
Rådgiver
Trøndelag
Telefon: 971 41 110
E-post: stein.arve.strand@stolav.no

rita v til ansatts.jpg 

Rita Valkvæ
Seksjonsleder
Møre og Romsdal
Telefon: 478 78 900
E-post:rita.valkve@stolav.no

 

 


 


 

Fant du det du lette etter?