Bedre Tverrfaglig Innsats

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en modell for samhandling og tidlig innsats rundt gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til.

bilde av  ung jente med ettertenksomt ansiktsuttrykk

Modellen brukes av kommuner og tjenester for å ta strategiske beslutninger. Videre systematiserer og beskriver modellen det tverrfaglige samarbeidet og tiltakene som gjøres i møtet med den enkelte familie.


Bedre Tverrfaglig Innsats gir oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandlingen mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå.

BTI bidrar til tidlig innsats og økt brukermedvirkning. 


Målet med modellen er å kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foreldre. Tjenestene som jobber med gravide, barn, unge, og familier, utvikler og styrker formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samhandling.


Last gjerne ned brosjyren for BTI, eller les mer om modellen på

forebygging.no


KoRus Midts rolle er å koordinere BTI-arbeidet i Midt-Norge mellom ulike kompetansemiljø og kommuner. I samarbeid med bant annet RKBU og RVTS  gis det opplæring i modellen, prosessveiledning, bistand til kompetansekartlegging, bistand til kompetanseheving og arbeidsseminar, og nettverkssamlinger for kommuner som jobber etter BTI-modellen.


For å unngå brudd i handlingsforløpet opprettes det med foreldrenes samtykke en elektronisk stafettlogg som følger barnet gjennom barnehage og skoleløp for å sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Videre utvikles det konkrete lokalt tilpassede verktøy for ansatte i de ulike tjenestene. For å sikre dette skal BTI-arbeidet forankres på alle nivå i den kommunale organisasjonen.


Tilskudd:

Helsedirektoratet og Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet har fra 2018 samordnet de tidligere tilskuddsordningene «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) under Helsedirektoratet og «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn» (Modellutvikling) under Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet. For mer informasjon om dette eller BTI generelt, ta kontakt.

Kontaktpersoner i Midt-Norge

Seksjon Trøndelag Nord:

Profilbilde nov 18 til å bytte ut eksisterende profilbilde.jpg

Inger Lise Leite
Rådgiver
Tlf.: 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no

Seksjon Trøndelag Sør:

tove ny.jpg

Tove Steen
Rådgiver
 Tlf.: 934 95 896
E-post: Tove.Kristin.Steen@stolav.no

Seksjon Møre og Romsdal:

Annika til hjemmeside2.jpg

Annika Linge Hessen
Rådgiver
Tlf.: 992 30021 
E-post: annika.linge.hessen@stolav.no

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.