Bedre Tverrfaglig Innsats

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er en modell som setter kommunene bedre i stand til å hjelpe barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til.

bilde av  ung jente med ettertenksomt ansiktsuttrykk

 I korte trekk handler BTI om

  •  å få til best mulig samhandling mellom de kommunale tjenestene
  •  at menneskene som bekymringen gjelder får medvirke i prosessen
  •  at innsatsen settes inn så tidlig som mulig.

Målet er å kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte.

Målgruppen er ansatte i kommunene som jobber med barn, unge og familier.

BTI-arbeidet forankres på alle nivå i den kommunale organisasjonen. Kommunens rutiner for tidlig innsats settes inn i et enkelt og oversiktlig system for de ansatte.

For å unngå brudd i handlingsforløpet kan det med foreldrenes samtykke opprettes en elektronisk stafettlogg og en «stafettholder» som følger barnet gjennom barnehage og skoleløp for å sikre god informasjonsflyt ved alle overganger.

Last gjerne ned brosjyren for BTI, eller les mer om modellen her.

KoRus Midts rolle er å bistå kommunen i det konkrete arbeidet med BTI-modellen gjennom prosessveiledning, opplæring i BTI-modellen, bistand i kompetansekartlegging, arbeidsseminar og nettverkssamlinger for kommuner som jobber etter BTI-modellen.

KoRus koordinerer også BTI-arbeidet i Midt-Norge mellom ulike kompetansemiljø og kommuner.

I samarbeid med bant annet RKBU og RVTS  tilbys også kompetanseheving etter behov. 

Kontaktpersoner i Midt-Norge

Seksjon Trøndelag Nord:

Profilbilde nov 18 til å bytte ut eksisterende profilbilde.jpg

Inger Lise Leite
Rådgiver
Tlf.: 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no

Seksjon Trøndelag Sør:

tove ny.jpg

Tove Steen
Rådgiver
 Tlf.: 934 95 896
E-post: Tove.Kristin.Steen@stolav.no

Seksjon Møre og Romsdal:

Annika til hjemmeside2.jpg

Annika Linge Hessen
Rådgiver
Tlf.: 992 30021 
E-post: annika.linge.hessen@stolav.no

Fant du det du lette etter?