Bedre boløsninger for ROP-pasienter

27. august arrangeres på Scandic Hell en fagsamling om boløsninger for innbyggere som sliter med samtidig rus/psykisk lidelse (ROP).

bilde av scandic hotell på utsiden


Å tilrettelegge for at mennesker med ROP- lidelser bor i egnet bolig og mestrer bosituasjonen, er ett av to tiltak som løftes fram i tiltaksplanen Bolig for velferd 2018-2020.

Velferdsnettverkets faggruppe ROP i Trøndelag inviterer til fagsamling på Scandic Hell, hvor fersk forskning og utviklingsarbeid på området presenteres. Gjennom en workshop vil det også bli mulig å konkretisere tema for videre arbeid i egen kommune - og ønske om videre oppfølging.

Korus Midt-Norge er med og arrangerer samlingen sammen med NAPHA, NAV Trøndelag, Kriminalomsorgen nord, Lade behandlingssent er, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Fylkesmannen og Husbanken Midt-Norge
I forkant av samlingen vil det bli sendt ut noen spørsmål til refleksjon, som en start på workshopen.

Målgruppe: Vi ønsker tverrfaglig deltakelse fra kommunen, i tillegg til relevante kommunalsjefer/enhetsledere


Dette er en dagskonferanse der deltakerne må betale kostpris.
Kr. 680,- som dekker dagpakke med kaffe/te, lunch og pausemat. Reise og ev. overnatting må betales av den enkelte.

Påmelding her