HelsaMi

Arbeidsliv og rus

Arbeidsliv og rus (Alor) er et nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusmiddelbruk og arbeidsliv.

illustrasjonsbilde, mann snakker i telefon, anonyme personer går bak ham

Alor er et nettverk som handler om rus i arbeidslivet. Foto: Colourbox

Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) samarbeider med spesialisthelsetjenesten og Akan kompetansesenter om nettverkssamlingene. Det arrangeres fire samlinger i året.  

Nettverkssamlingene tilbys til selvkost, og du kan velge hvor og når det passer å delta.

Deltagelse på nettverk knyttet til arbeidsliv og rus anbefales for ledere, Akan-kontakter, HMS-rådgivere, HR-personell, bedriftshelsetjenester, tillitsvalgte og verneombud med flere.

Tema på nettverkssamlingene bestemmes av deltakerne fra gang til gang, og kan for eksempel omhandle rusmidler og behandling, forebygging, kultur, holdninger, tidlig intervensjon, rusmiddelpolicy, rusmiddeltesting, narkotiske stoffer, legemidler, og spillproblematikk.

Informasjon om datoer og tema for samlingene publiseres på våre nettsider og på alor.no

Helsedirektoratet har utviklet noen råd som er spesielt tilpasset arbeidsplasser i offentlig sektor (med forkortelsen RusOff), men kan også benyttes av andre sektorer.
Du kan lese mer om rådene her 


Kontaktpersoner i Midt-Norge:

Seksjon Trøndelag 


Profilbilde nov 18 til å bytte ut eksisterende profilbilde.jpg

Inger Lise Leite
Tlf: (+47) 952 37 049 
E-post: inger.lise.leite@stolav.no


Roar Bakken til ansattesider.jpg

Roar Bakken
Tlf.: 934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.no


Tor Sæther

Tor Sæther
Tlf.: 959 48 169 
E-post: Tor.Sether@stolav.no


Seksjon Møre og Romsdal

 

paul gabor

Paul Gabor
Tlf.: 911 59 442
E-post: Paul.Gabor@stolav.no


Rune til sider.jpg

Rune Akerø Svenslid
 Tlf.: 922 45 700
E-post: Rune.Svenslid@stolav.no


 

Fant du det du lette etter?