Ansvarlig alkoholhåndtering

Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er en nasjonal satsing for kommunene, hvor målet er å styrke overholdelse av alkoholloven.

illustrasjon AAH.jpg​Hensikten med AAH er å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold knyttet til utelivet. Dette skal bidra til økt trygghet og trivsel for alle.

Gjennom AAH kan kommunene i større grad ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet med å fremme folkehelsen og begrense rusmiddelrelaterte skader.


Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus-Midt) bidrar aktivt med å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler og stimulere til samarbeid mellom bransjen, KS/kommunene, Fylkesmannen, NHO og politiet. 

 
I Midt-Norge er arbeidet prosjektorganisert hvor involverte aktører lager forpliktende planer.


Du kan lese mer om Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) på hjemmesidene til Helsedirektoratet og Kommunetorget.no.

 

Ressurser:

Veileder i salgs- og skjenkekontroll

Alkoholloven

Opplæringshefte for Ansvarlig vertskap

e-læringsprogram for ansvarlig vertskap

Oppsummering av AAH i Nord-Trøndelag 2016Kontaktpersoner i Midt-Norge


Seksjon Trøndelag Nord


Roar Bakken til ansattesider.jpg

Roar Bakken
Rådgiver
Tlf: 934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.no


Seksjon Trøndelag Sør

Tor Sæther til ansattesidene.jpg

Tor Sæther
Rådgiver
Tlf: 959 48 169
tor.sether@stolav.no

Seksjon Møre og Romsdal

Rune til sider.jpg
Rune Akerø Svenslid

Rådgiver
Tlf: 922 45 700
rune.svenslid@stolav.no


 
 

Fant du det du lette etter?