Ansatte ved KoRus-Midt

KoRus Midt har 34 ansatte fordelt på sine avdelinger. Her finner du oversikt over hvem som jobber hvor og hva hver enkelt driver med.

​Stab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trond_ny nettside.jpg

Trond Ljøkjell, avdelingssjef
Bakgrunn/utdanning: Kriminolog. Bred erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne, blant annet fra oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Avdelingssjef og forskjellige prosjektarbeid.
Tlf: +47) 902 92 510
E-post:trond.ljokjell@stolav.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nytt bilde.jpg

 

Britt Ivarson, administrasjonskonsulent

Arbeidsområder: Merkantile oppgaver, samt økonomi-, personal-, HR- og arkivansvarlig.
Tlf: (+47) 73 86 29 00 / 977 40 993
E-post:britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no

 

trond ola.jpg 

Trond Ola Tilseth, kommunikasjonsrådgiver

Arbeidsområder: Nettsider, intern og ekstern kommunikasjon
Tlf: (+47) 95272301
E-post: trond.ola.tilseth@stolav.no


Seksjon Trøndelag Sør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lars nytt bilde.jpg

Lars Ranheim, seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier, videreutdanning i kognitiv terapi. Motiverende Intervju TNT (training new trainers) godkjent.
Arbeidsområder: Ledelse, Kursholder i Motiverende Intervju.
Tlf: (+47) 473 94 242
E-post: lars.arne.ranheim@stolav.no

tor sæther lavoppl.jpg

Tor Sæther, Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier, videreutdanning i kognitiv terapi, utdanning i sinnemestring.   
Arbeidsområder: Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Videregående skole, Arbeidsliv og rus (Alor), Cannabis-nettverk, Kommunalt rusarbeid (DelTa), og Motiverende Intervju (MI).
Tlf: (+47) 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katrin ny.jpg

Katrin Øien, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Bachelor i psykologi og sosiologi, Master i sosial- og samfunnspsykologi.
Arbeidsområder: Ungdataundersøkelsen, BrukerPlan-kartlegging (Rusproblem i kommunene), Overdosestrategi, og Hurtig kartlegging og handling (HKH).
Tlf: (+47) 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no

 

 

 

 

 

 

 

Mona_ny nettside.jpg

 

Mona Blomseth Hyllmark, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Barnevernspedagog med videreutdanning i kommunikasjon, veiledning og mellomlederutdanning. Utdannelse i coaching og veiledning som ledelsesverktøy.
Arbeidsområder: Opplæringsprogrammet Tidlig Inn.
Tlf: (+47) 416 66 053
E-post: mona.blomseth.hyllmark@stolav.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tove ny.jpg

Tove Kristin Steen, Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier, master i psykisk helsearbeid med samhandling som tema.
Arbeidsområder: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og tidlig intervensjon, Pårørende, Motiverende Intervju (MI).
Tlf: (+47) 934 95 896
E-post: tove.kristin.steen@stolav.no

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
renate lavoppl.jpg
Renate Kleivhaug Vesterbekkmo, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Medisin grunnfag, Bachelor i helseadministrasjon, Master i Public Health.
Arbeidsområder: Program for Folkehelse i Trøndelag 2017 - 2022
Tlf: (+47) 91313664
E-post: Renate.Kleivhaug.Vesterbekkmo@stolav.no
 

 
 
 
 
 
rolf øyen lavoppl.jpg
 
Rolf Morten Øyen, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Politiet
Arbeidsområder: Tverretatlig samarbeid i prosjektene «Føre Var», SNOK og Ansvarlig Vertskap.
Tlf: (+47) 48169978
E-post: rolf.morten.oyen@stolav.noSeksjon Trøndelag Nord

Stein Arve Strand, Seksjonsleder Stein Arve Strand, Seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.mag i sykepleie, økonomi og administrasjon. Videreutdanning innen personal og ledelse, samt tjenesteledelse i kommunal helse- og omsorgstjenester. Variert ledererfaring fra kommunal sektor.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og forskjellig prosjektarbeid.
Tlf: (+47) 971 41 110
E-post: stein.arve.strand@stolav.no


Roar Bakken, Rådgiver Roar Bakken, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier.
Arbeidsområder: Kommunalt rusarbeid (DelTa), Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Nettverksmøte, Arbeidsliv og rus (Alor) og Motiverende intervju (MI).
Tlf: (+47) 934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.no


Inger Lise Leite, Rådgiver Inger Lise Leite, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Sosionom, diakon. Erfaring fra kommunalt rusarbeid, frivillig, ideell organisasjon og spesialisthelsetjeneste.
Arbeidsområder: Forebygging og tidlig intervensjon. Kommunalt rusarbeid (DelTa), Arbeidsliv og rus (ALOR), Folkehelse, Videregående skole, Eldre og rus.
Tlf: (+47) 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no


Jo Arild Salthammer, Rådgiver Jo Arild Salthammer, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og Multimedieteknolog.
Arbeidsområder: Ungdataundersøkelsen, BrukerPlan-kartlegging (Rusproblem i kommunene), og film/medieproduksjon.
Tlf: (+47) 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no


Sigrid Rohde, Rådgiver Sigrid Rohde, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Sosionom, Kunst og utrykksterapeut, Personal og organisasjonsutvikling, Motiverende Intervju TNT (training new trainers) godkjent).
Arbeidsområder: Motiverende intervju, spesialisthelsetjeneste, samhandling, pårørendearbeid.
Tlf: (+47) 918 48 104
E-post: sigrid.rohde@stolav.noSeksjon Møre og Romsdal

Rita Valkvæ, Seksjonsleder Rita Valkvæ, seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Barnevernspedagog, mellomfag i pedagogikk og grunnfag psykologi. Videreutdanning i rus og avhengighet. Erfaring fra oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og forskjellig prosjektarbeid.
Tlf: (+47) 478 78 900
E-post:rita.valkve@stolav.no


Ingjerd Woldstad, Rådgiver Ingjerd Woldstad, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Barnevernpedagog. Ledelse. Profesjonsetikk.
Arbeidsområder: Forebygging og tidlig innsats, prosjektarbeid.
Tlf: (+47) 926 69 789
E-post: ingjerd.woldstad@stolav.no


 


Paul Gabor, Rådgiver Paul Gabor, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Offentlig, privat og frivillig sektor. Ledelse innen servicenæringen og idrett. Folkehelsekoordinator.
Arbeidsområder: Forebygging og tidlig innsats i offentlig og frivillig sektor. Arbeidsliv og rus (Alor).
Tlf: (+47)911 59 442
E-post: paul.andre.gabor@stolav.no


Rune Akerø Svenslid, Rådgiver Rune Akerø Svenslid, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier, videreutdanning innen Ledelse i helse - sosialtjenesten.
Arbeidsområder: Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Arbeidsliv og rus (Alor).
Tlf: (+47)922 45 700
rune.akero.svenslid@stolav.noKolbjørn Gjære, Rådgivar Kolbjørn Gjære, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Master i helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering, pedagogikk, mediefag, agronom. Arbeidserfaring frå psykisk helsevern, lokalavis og gardsdrift.
Arbeidsområde: Ungdata, barn som pårørande, Ta Tak-kurs for pårørande.
Tlf: (+47)950 34 148
kolbjorn.gjere@stolav.noSeksjon Forskning og utvikling

Kristin Tømmervik, konst. seksjonsleder Kristin Tømmervik, konst. seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.psychol. Mange år i rusfeltet med varierte arbeidsområder.
Arbeidsområder: Ruseksponering i svangerskap.
Tlf: (+47) 924 48 705
kristin.tommervik@stolav.noUnn Grimstad, Undervisningsrådgiver Unn Grimstad, undervisningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit i psykologi.
Arbeidsområder: Kurs, konferanser og internopplæring.
Tlf: (+47)404 77 962
E-post: unn.grimstad@stolav.noMarianne Stallvik, Forskningsrådgiver/PhD Marianne Stallvik, forskningsrådgiver/PhD
Bakgrunn/utdanning: PhD i psykologi
Arbeidsområder: Gjennomføre og formidle forskning og utviklingsarbeid tilknyttet rus- og psykiatrifeltet. Sertifisert kursleder på kartlegging av rusavhengige pasienter til optimalt omsorgsnivå (ASAM-contiuum).
Tlf: (+47)411 44 882 
E-post: marianne.stallvik@stolav.no


Grete Flemmen, Forskningsrådgiver/PhD Grete Flemmen, forskningsrådgiver / PhD
Bakgrunn/utdanning: PhD.
Arbeidsområder: fysisk helse og rusavhengige i behandling.
Kontaktinfo: (+47)908 77 876
E-post: grete.flemmen@stolav.noHelle Wessel Anderson, forskningsrådgiver Helle Wessel Andersson, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Dr. polit. psykologi.
Arbeidsområder: Behandlingsforløp og behandlingsutfall i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tlf: (+47)934 20 083
E-post: helle.wessel.andersson@stolav.noMarit Magnussen, forskningskoordinator Marit Magnussen, forskningskoordinator
Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosialt arbeid.
Arbeidsområder: Koordinere og bistå i gjennomføring av klinikknære forskningsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter.
Tlf: (+47)922 87 696
E-post: marit.magnussen@stolav.no

 

 
 
 
 
 
 
 
Nina Kavita Heggen Bahl, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Ph.d i psykologi
Arbeidsområder: Kvalitativ del av brukertilfredshetsundersøkelsen. Fellesskap hos personer med rusmiddelproblem.
Tlf:  (+47) 97161138
E-post: Nina.Bahl@stolav.no 
 
 
 
 
 
 
 


 
Hege Govasmark, prosjektleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit med hovedfag i sosiologi
Arbeidsområder: Implementering av feedbackverktøyet Norse Feedback innen rusbehandling i regionen
Tlf:  (+47) 41521966
 

 

 

 

trond nordfjarn.jpg

Trond Nordfjærn, forsker (20% stilling)
Bakgrunn/utdanning: PhD & Dr.Philos, Professor
Arbeidsområder: Pasientforløpsstudien, brukerundersøkelsen i kommunen, studier knyttet til pårørende av rusavhengige pasienter.
Tlf: (+47) 959 34 766
E-post: trond.nordfjarn@ntnu.no

 

Lærings- og mestringssenteret

Dolores Didovic Brox, Seksjonsleder Dolores Didovic Brox, seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Sosionom med videreutdanning i ledelse- og personalarbeid.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende.
Tlf: (+47)922 66 448
E-post: dolores.brox@stolav.no


Helga Melkeraaen, Seniorrådgiver Helga Melkeraaen, seniorrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier. Videreutdanning som pediatrisk sykepleier og helsesøster, i psykisk helsearbeid og veilednings -og konsultasjonsmetodikk.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende.
Tlf: (+47)915 84 938
E-post: helga.melkeraaen@stolav.no

 
Rita Rødseth, Rådgiver Rita Rødseth, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Bachelor i barnevern. Videreutdanning i flerkulturell forståelse, samt videreutdanning i rusproblematikk 1+2. Bred erfaring fra arbeid med ungdom, unge voksne og voksne gjennom oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Forebygging og tidlig innsats overfor ungdom og unge voksne, pårørendearbeid.
Tlf: (+47) 900 35 425
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no
 

Reidun Sundli Ramberg, Mestringsveileder Reidun Sundli Ramberg, mestringsveileder
Bakgrunn/utdanning: Teknisk tegner, dyrepleier, kursleder og prosjektleder i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk avd. Trondheim.
Arbeidsområder: Er med som pårørendestemme på mange arenaer, iverksetter og drifter selvhjelpsgrupper. Individuell veiledning.
Tlf: (+47)938 98 140
E-post: reidun.sundli.ramberg@stolav.no


David Rogne, Mestringsveileder David Rogne, mestringsveileder
Bakgrunn/utdanning:
Arbeidsområde:
Tlf: (+47)944 77 373
E-post: david.rogne@stolav.no


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.