HelsaMi

Ansatte ved KORUS Midt

KoRus Midt har 35 ansatte fordelt på sine seksjoner. Her finner du oversikt over hvem som jobber hvor og hva hver enkelt driver med.

Stab

Trond Ljøkjell til ansattesider.jpg
Trond Ljøkjell
Avdelingssjef
Bakgrunn/utdanning: Kriminolog. Bred erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne, blant annet fra oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Avdelingssjef og forskjellige prosjektarbeid.
Telefon: 902 92 510
E-post:trond.ljokjell@stolav.no

 

 Britt til ansattesider.jpg

Britt Ivarson
Administrasjonskonsulent
Arbeidsområder: Merkantile oppgaver, samt økonomi-, personal-, HR- og arkivansvarlig
Telefon: 73 86 29 00 / 977 40 993
E-post:britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no

 

Trond Ola til ansattesider ny.jpg
 Trond Ola Tilseth

Kommunikasjonsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Journalist/statsautorisert translatør
Arbeidsområder: Nettsider, intern og ekstern kommunikasjon
Telefon: 952 72 301
E-post: trond.ola.tilseth@stolav.no


Seksjon Trøndelag  

 lars til nettside.jpg
Lars Ranheim
Seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier, videreutdanning i kognitiv terapi. Motiverende Intervju TNT (training new trainers) godkjent.
Arbeidsområder: Ledelse, Kursholder i Motiverende Intervju.
Telefon: 473 94 242
E-post: lars.arne.ranheim@stolav.no


Katrin Øien

Katrin Øien
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Bachelor i psykologi og sosiologi, Master i sosial- og samfunnspsykologi.
Arbeidsområder: Føre Var Trondheim, Ungdata, BrukerPlan, Nasjonal Overdosestrategi, Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) og Ungdomsforum Trondheim
Telefon: 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no

 

Tove Kristin Steen

Tove Kristin Steen
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier, master i psykisk helsearbeid med samhandling som tema, MI-utdanning fra Hint (no Nord Universitet), medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Arbeidsområder: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI),  opplæringsprogrammet Tidlig Inn og tidlig intervensjon, Motiverende Intervju (MI) 
Telefon: 934 95 896
E-post: tove.kristin.steen@stolav.no

 
 
renate.jpg 
Renate Kleivhaug Vesterbekkmo
Rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Medisin grunnfag, Bachelor i helseadministrasjon, Master of Public Health.
Arbeidsområder: Program for Folkehelse i Trøndelag 2017 - 2022
Telefon: 913 13 664
E-post: Renate.Kleivhaug.Vesterbekkmo@stolav.no
 

 
 

Stein Arve til ansattesider.jpg  

Stein Arve Strand
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Cand.mag i sykepleie, økonomi og administrasjon. Videreutdanning innen personal og ledelse, samt tjenesteledelse i kommunal helse- og omsorgstjenester. Variert ledererfaring fra kommunal sektor.
Arbeidsområder: Prosjektarbeid.
Telefon: 971 41 110
E-post: stein.arve.strand@stolav.no


Roar Bakken

Roar Bakken
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier. Master i psykisk helsearbeid
Arbeidsområder: Kommunalt rusforebyggende arbeid, Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Nettverksmøte, Arbeidsliv og rus (Alor) og Motiverende intervju (MI)
Telefon: 934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.no


 

inger lise til ansattesider ny.jpg

Inger Lise Leite
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Master i sosialt arbeid og videreutdanning i diakoni. Erfaring fra kommunalt rusarbeid, frivillig/ideell organisasjon og spesialisthelsetjeneste.
Arbeidsområder: Kommunalt utviklingsarbeid, Arbeidsliv og rus, Videregående skole, Hurtig kartlegging og handling (HKH), Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Telefon: 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no


Jo Arild Salthammer

Jo Arild Salthammer
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og Multimedieteknolog.
Arbeidsområder:  Kartleggingsundersøkelser, rapporter, tall og oversiktsarbeid knyttet til Ungdataundersøkelsen, brukerplankartlegging, Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Brukertilfredshetsevaluering.                  
Telefon: 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no                                                                                              

sigrid til ansattesidene ny mai.jpg  

Sigrid Rohde
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Sosionom, Kunst og utrykksterapeut, Personal og organisasjonsutvikling, Motiverende Intervju TNT (training new trainers) godkjent).
Arbeidsområder: Motiverende intervju, spesialisthelsetjeneste, samhandling, pårørendearbeid.
Telefon: 918 48 104
E-post: sigrid.rohde@stolav.no


foreløpig portrett morten olsø.png

Morten Olsø
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Har også utdanning innen sinnemestrings – og kognitiv terapi. Lang erfaring i spesialisthelsetjenesten både innenfor psykisk helsevern og TSB, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Arbeidsområder: 
Rusarbeid, særlig knyttet til programmet «Rus og vold». Medlem av  KORUS sitt behandlingsteam. Undervisning.
Telefon: 911 16 416
E-post: morten.olso@stolav.no 

Seksjon Møre og Romsdal

rita v til ansatts.jpg  

Rita Valkvæ
Seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Barnevernspedagog, mellomfag i pedagogikk og grunnfag psykologi. Videreutdanning i rus og avhengighet. Erfaring fra oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og forskjellig prosjektarbeid.
Telefon: 478 78 900
E-post:rita.valkve@stolav.no

Paul Gabor

Paul Gabor
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Offentlig, privat og frivillig sektor. Ledelse innen servicenæringen og idrett. Folkehelsekoordinator.
Arbeidsområder: Forebygging og tidlig innsats i offentlig og frivillig sektor. Arbeidsliv og rus (Alor).
Telefon: 911 59 442
E-post: paul.andre.gabor@stolav.no

Annika lav oppl.JPG
 Annika Linge Hessen
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Master i sosial- og helsepsykologi UiO. Erfaring fra førstelinja i NAV, og fra arbeid med forebygging av barnefattigdom i nasjonalt prosjekt.
Arbeidsområder: Bedre tverrfaglig innsats (BTI).
Telefon: 992 30021 
annika.linge.hessen@stolav.no

maj britt lav oppl.jpg
Maj Britt Misfjord Walbø
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Vernepleier, påbegynt master i interdisiplinær helseforskning ved medisinsk fakultet, UiO. Erfaring som fagkonsulent i rusbehandling.
Arbeidsområder: Behandling og oppfølging, aldring og rus, brukerplan.
Telefon: (+47) 948 99 772
MajBritt.Walbo@stolav.no

Hanne.jpg
Hanne Lilleås Staurset
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning på masternivå innen rus, forebygging og samfunnsproblem. Erfaring som rusveileder i NAV, og som miljøterapeut på barneverninstitusjon.
Arbeidsområder: Brukermedvirkning og pårørendearbeid(Barnespor, pårørendestrategi, Ta tak- kurs for pårørende)
Telefon: 992 69 656
hanne.lilleas.staurset@stolav.no

 

Seksjon Forskning og utvikling

 

Kristin Tømmervik

Kristin Tømmervik
Seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.psychol. Mange år i rusfeltet med varierte arbeidsområder.
Arbeidsområder: Koordinerer seksjonens arbeid.
Tlf: (+47) 924 48 705
kristin.tommervik@stolav.no


Grete Flemmen
Grete Flemmen

Forskningsrådgiver/PhD
Bakgrunn/utdanning: PhD i klinisk medisin, treningsfysiolog
Arbeidsområder: Treningspoliklinikken, helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Telefon: 908 77 876 
E-post: grete.flemmen@stolav.no

Helle Wessel Andersson

Helle Wessel Andersson
Forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Dr. polit. psykologi.
Arbeidsområder: Behandlingsforløp og behandlingsutfall i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tlf: (+47)934 20 083
E-post: helle.wessel.andersson@stolav.no

Marit Magnussen

Marit Magnussen
Forskningskoordinator
Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosialt arbeid.
Arbeidsområder: Koordinere og bistå i gjennomføring av klinikknære forskningsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter.
Tlf: (+47)922 87 696
E-post: marit.magnussen@stolav.no

Nina Kavita Heggen Bahl
 
Nina Kavita Heggen Bahl
Forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Ph.d i psykologi
Arbeidsområder: Kvalitativ del av brukertilfredshetsundersøkelsen. Fellesskap hos personer med rusmiddelproblem.
Tlf:  (+47) 97161138
E-post: Nina.Bahl@stolav.no 
   
Hege portrett til ansattesider.jpg 
 
Hege Govasmark
Prosjektleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit med hovedfag i sosiologi
Arbeidsområder: Implementering av feedbackverktøyet Norse Feedback innen rusbehandling i regionen
Tlf:  (+47) 41521966
 
Trond Nordfjærn
Trond Nordfjærn
Forsker (20% stilling)
Bakgrunn/utdanning: PhD & Dr.Philos, Professor
Arbeidsområder: Pasientforløpsstudien, brukerundersøkelsen i kommunen, studier knyttet til pårørende av rusavhengige pasienter.
Tlf: (+47) 959 34 766
E-post: trond.nordfjarn@ntnu.no
Henrik Loe.jpg​​
Henrik Loe

Forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Fysioterapi, MSc, treningsfysiologi, Phd klinisk medisin.
Arbeidsområder: Drifting av treningsklinikken, forskning innen trening som medisin. 
Telefon: (+47) 92093611
E-post: henrik.loe@stolav.no

mats til ansattesidene.jpg 
Mats Peder Mosti
Forskningsrådgiver
Bakgrunn/Utdanning: MSc – treningsfysiologi, PhD – klinisk medisin
Arbeidsområder: Fysisk trening i rusbehandling og somatisk helse blant ruspasienter
Telefon: 901 93 357
E-post: mats.peder.mosti@stolav.no

Portrettbilde_Carolin lavopp.jpg
Carolin Haberstroh
Forskningsrekrutt
Bakgrunn/utdanning: MSc Treningsfysiologi
Arbeidsområder: Bistå i gjennomføring av forskningsprosjekter på klinikken. PhD-prosjekt: Effekt av aerob intervalltrening på kognitiv funksjon og behandlingsutfall hos pasienter med rusavhengighet
Telefon:  486 80 392
E-post: Carolin.Haberstroh@stolav.no


sivert lavoppl.jpg

Sivert Falle Risan
Treningsfysiolog
Bakgrunn/utdanning: Bachelorgrad i Bevegelsesvitenskap og en mastergrad i Physical Activity and Health, i tillegg til et årsstudium i pedagogikk ved NTNU i Trondheim. Mange års erfaring både som utøver og trener for barn, ungdom og voksne. 
Arbeidsområder: Veiledning eller hjelp knyttet til tilrettelegging for trening som medisin.​
Telefon: 930 65 804
E-post: Sivert.Falle.Risan@stolav.no

​​

Lærings- og mestringssenteret

lena sørensen crop.jpg

Lena Sørensen
Seksjonsleder

Bakgrunn/Utdanning: Bachelor i sosialt arbeid (sosionom), og videreutdanning i Ledelse.
Bred erfaring Innen arbeid i rusfeltet, både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Lang erfaring innen individuell veiledning av pårørende til rusavhengige. 
Arbeidsoppgaver: Ledelse og koordinering av seksjonens arbeid. Utviklingsarbeid barn og voksne pårørende. Individuell rådgivning.​
Telefon: 952 39 965
E-post: lena.sorensen@stolav.no

Rita Rødseth
Rita Rødseth
Rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Bachelor i barnevern. Videreutdanning i flerkulturell forståelse, samt videreutdanning i rusproblematikk 1+2. Bred erfaring fra arbeid med ungdom, unge voksne og voksne gjennom oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid knyttet til barn, unge og voksne pårørende.
Telefon: 900 35 425
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no
 

 david til sider.jpg   

David Rogne
Mestringsveileder
Telefon: 944 77 373
E-post: david.rogne@stolav.no


profilbilde elisabeth.JPG
Elisabeth Johnsen Gjetøy
Mestringsveileder
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og to år med statsvitenskap. Sertifisert mentaliseringsbasert gruppeterapeut. Erfaring fra arbeid både i poliklinikk og døgnbehandling, og frivillige organisasjoner som Barn av rusmisbrukere og fagruppe for sykepleiere innen rus og psykisk helse. Leder for SPoR-Trondheim.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid barn og voksne pårørende. Individuell rådgivning.
Telefon: 48296831
E-post: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.noHanne.jpg
Hanne Lilleås Staurset
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning på masternivå innen rus, forebygging og samfunnsproblem. Erfaring som rusveileder i NAV, og som miljøterapeut på barneverninstitusjon.
Arbeidsområder: Brukermedvirkning og pårørendearbeid(Barnespor, pårørendestrategi, Ta tak- kurs for pårørende)
Telefon: 992 69 656
hanne.lilleas.staurset@stolav.no​​
 

Fant du det du lette etter?