Ansatte ved KoRus Midt

KoRus Midt har 35 ansatte fordelt på sine seksjoner. Her finner du oversikt over hvem som jobber hvor og hva hver enkelt driver med.

Stab

Trond Ljøkjell til ansattesider.jpg

Trond Ljøkjell, avdelingssjef

Bakgrunn/utdanning: Kriminolog. Bred erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne, blant annet fra oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Avdelingssjef og forskjellige prosjektarbeid.
Tlf: +47) 902 92 510
E-post:trond.ljokjell@stolav.no

 

 Britt til ansattesider.jpg

Britt Ivarson, administrasjonskonsulent

Arbeidsområder: Merkantile oppgaver, samt økonomi-, personal-, HR- og arkivansvarlig.
Tlf: (+47) 73 86 29 00 / 977 40 993
E-post:britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no

 

Trond Ola til ansattesider ny.jpg
 

Trond Ola Tilseth, kommunikasjonsrådgiver

Bakgrunn/utdanning: Journalist/statsautorisert translatør

Arbeidsområder: Nettsider, intern og ekstern kommunikasjon 

Tlf: (+47) 95272301
E-post: trond.ola.tilseth@stolav.no


Seksjon Trøndelag  

Lars Ranheim

Lars Ranheim, seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier, videreutdanning i kognitiv terapi. Motiverende Intervju TNT (training new trainers) godkjent.
Arbeidsområder: Ledelse, Kursholder i Motiverende Intervju.
Tlf: (+47) 473 94 242
E-post: lars.arne.ranheim@stolav.no

Tor Sæther til ansattesidene

Tor Sæther, Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier, videreutdanning i kognitiv terapi, utdanning i sinnemestring, Motiverende samtale (TNT)   
Arbeidsområder: Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Arbeidsliv og rus (Alor), Motiverende samtale (MI),  Cannabis-nettverk, Føre Var Trondheim, Videregående skole.
Tlf: (+47) 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no


Katrin Øien

Katrin Øien,rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Bachelor i psykologi og sosiologi, Master i sosial- og samfunnspsykologi.
Arbeidsområder: Føre Var Trondheim, Ungdata, BrukerPlan, Nasjonal Overdosestrategi, Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) og Ungdomsforum Trondheim
Tlf: (+47) 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no


Mona Blomseth Hyllmark

 

Mona Blomseth Hyllmark, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Barnevernspedagog med videreutdanning i kommunikasjon, veiledning og mellomlederutdanning. Utdannelse i coaching og veiledning som ledelsesverktøy.
Arbeidsområder: Opplæringsprogrammet Tidlig Inn.
Tlf: (+47) 416 66 053
E-post: mona.blomseth.hyllmark@stolav.no

  

Tove Kristin Steen

Tove Kristin Steen, Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier, master i psykisk helsearbeid med samhandling som tema, MI-utdanning fra Hint (no Nord Universitet), medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Arbeidsområder: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI),  opplæringsprogrammet Tidlig Inn og tidlig intervensjon, Motiverende Intervju (MI) 
Tlf: (+47) 934 95 896
E-post: tove.kristin.steen@stolav.no

 

renate.jpg

Renate Kleivhaug Vesterbekkmo, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Medisin grunnfag, Bachelor i helseadministrasjon, Master of Public Health.
Arbeidsområder: Program for Folkehelse i Trøndelag 2017 - 2022
Tlf: (+47) 91313664
E-post: Renate.Kleivhaug.Vesterbekkmo@stolav.no
 

Stein Arve til ansattesider.jpg

Stein Arve Strand, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Cand.mag i sykepleie, økonomi og administrasjon. Videreutdanning innen personal og ledelse, samt tjenesteledelse i kommunal helse- og omsorgstjenester. Variert ledererfaring fra kommunal sektor.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og forskjellig prosjektarbeid.
Tlf: (+47) 971 41 110
E-post: stein.arve.strand@stolav.no


Roar Bakken

Roar Bakken, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier.
Arbeidsområder: Kommunalt rusarbeid (DelTa), Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Nettverksmøte, Arbeidsliv og rus (Alor) og Motiverende intervju (MI).
Tlf: (+47) 934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.no


inger lise til ansattesider ny.jpg

Inger Lise Leite, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Master i sosialt arbeid og videreutdanning i diakoni. Erfaring fra kommunalt rusarbeid, frivillig/ideell organisasjon og spesialisthelsetjeneste.
Arbeidsområder: Kommunalt utviklingsarbeid, Arbeidsliv og rus, Videregående skole, Hurtig kartlegging og handling (HKH), Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Tlf: (+47) 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no


Jo Arild Salthammer

Jo Arild Salthammer, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og Multimedieteknolog.
Arbeidsområder:  Kartleggingsundersøkelser, rapporter, tall og oversiktsarbeid knyttet til Ungdataundersøkelsen, brukerplankartlegging, Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Brukertilfredshetsevaluering.                  
Tlf: (+47) 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no                                                                                              

sigrid til ansattesidene ny mai.jpg

Sigrid Rohde, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sosionom, Kunst og utrykksterapeut, Personal og organisasjonsutvikling, Motiverende Intervju TNT (training new trainers) godkjent).
Arbeidsområder: Motiverende intervju, spesialisthelsetjeneste, samhandling, pårørendearbeid.
Tlf: (+47) 918 48 104
E-post: sigrid.rohde@stolav.no


ranita til ansattesider.jpg
Ranita Larsen Nersund, prosjektleder

Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosiologi
Arbeidsområder:Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer
Tlf: +47 971 15 565)
E-post: ranita.larsen.nersund@stolav.no

Seksjon Møre og Romsdal

rita v til ansatts.jpg


Rita Valkvæ, seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Barnevernspedagog, mellomfag i pedagogikk og grunnfag psykologi. Videreutdanning i rus og avhengighet. Erfaring fra oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og forskjellig prosjektarbeid.
Tlf: (+47) 478 78 900
E-post:rita.valkve@stolav.no

 

Paul Gabor

Paul Gabor, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Offentlig, privat og frivillig sektor. Ledelse innen servicenæringen og idrett. Folkehelsekoordinator.
Arbeidsområder: Forebygging og tidlig innsats i offentlig og frivillig sektor. Arbeidsliv og rus (Alor).
Tlf: (+47)911 59 442
E-post: paul.andre.gabor@stolav.no


Rune Akerø Svenslid

Rune Akerø Svenslid, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier, videreutdanning innen Ledelse i helse - sosialtjenesten. 

Arbeidsområder: Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Arbeidsliv og rus (Alor).
Tlf: (+47)922 45 700
rune.akero.svenslid@stolav.noKolbjørn Gjære

Kolbjørn Gjære, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Master i helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering, pedagogikk, mediefag, agronom. Arbeidserfaring frå psykisk helsevern, lokalavis og gardsdrift.
Arbeidsområder: Ungdata, barn som pårørande, Ta Tak-kurs for pårørande, Plan for rusarbeid i videregående opplæring. 
Tlf: (+47)950 34 148
kolbjorn.gjere@stolav.no

Annika lav oppl.JPG

Annika Linge Hessen, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Master i sosial- og helsepsykologi UiO. Erfaring fra førstelinja i NAV, og fra arbeid med forebygging av barnefattigdom i nasjonalt prosjekt.
Arbeidsområder: Bedre tverrfaglig innsats (BTI).
Tlf: (+47) 992 30021 
annika.linge.hessen@stolav.no

 

maj britt.jpeg

Maj Britt Misfjord Walbø
Bakgrunn/utdanning: Vernepleier, påbegynt master i interdisiplinær helseforskning ved medisinsk fakultet, UiO. Erfaring som fagkonsulent i rusbehandling.
Arbeidsområder: Behandling og oppfølging, aldring og rus, brukerplan.
Tlf.: (+47) 948 99 772
MajBritt.Walbo@stolav.no

Seksjon Forskning og utvikling


Kristin Tømmervik

Kristin Tømmervik, seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.psychol. Mange år i rusfeltet med varierte arbeidsområder.
Arbeidsområder: Ruseksponering i svangerskap.
Tlf: (+47) 924 48 705
kristin.tommervik@stolav.no


Unn GrimstadUnn Grimstad, undervisningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit i psykologi.
Arbeidsområder: Kurs, konferanser og internopplæring.
Tlf: (+47)404 77 962
E-post: unn.grimstad@stolav.no


Grete Flemmen

Grete Flemmen, forskningsrådgiver / PhD

Bakgrunn/utdanning: PhD i klinisk medisin, treningsfysiolog 
Arbeidsområder: Treningspoliklinikken, helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Kontaktinfo: (+47)908 77 876 

E-post: grete.flemmen@stolav.noHelle Wessel Andersson

Helle Wessel Andersson, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Dr. polit. psykologi.
Arbeidsområder: Behandlingsforløp og behandlingsutfall i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tlf: (+47)934 20 083
E-post: helle.wessel.andersson@stolav.no
Marit Magnussen

Marit Magnussen, forskningskoordinator
Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosialt arbeid.
Arbeidsområder: Koordinere og bistå i gjennomføring av klinikknære forskningsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter.
Tlf: (+47)922 87 696
E-post: marit.magnussen@stolav.no

 

 
Nina Kavita Heggen Bahl

 
  
Nina Kavita Heggen Bahl, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Ph.d i psykologi
Arbeidsområder: Kvalitativ del av brukertilfredshetsundersøkelsen. Fellesskap hos personer med rusmiddelproblem.
Tlf:  (+47) 97161138
E-post: Nina.Bahl@stolav.no 
 
 
 
 
Hege portrett til ansattesider.jpg

 
Hege Govasmark, prosjektleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit med hovedfag i sosiologi
Arbeidsområder: Implementering av feedbackverktøyet Norse Feedback innen rusbehandling i regionen
Tlf:  (+47) 41521966
 

 


Trond Nordfjærn
Trond Nordfjærn, forsker
(20% stilling)
Bakgrunn/utdanning: PhD & Dr.Philos, Professor
Arbeidsområder: Pasientforløpsstudien, brukerundersøkelsen i kommunen, studier knyttet til pårørende av rusavhengige pasienter.
Tlf: (+47) 959 34 766
E-post: trond.nordfjarn@ntnu.no


Henrik Loe.jpg

Henrik Loe, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Fysioterapi, MSc, treningsfysiologi, Phd klinisk medisin.
Arbeidsområder: Drifting av treningsklinikken, forskning innen trening som medisin. 
Telefon: (+47) 92093611
E-post: henrik.loe@stolav.no


mats til ansattesidene.jpg

Mats Peder Mosti, forskningsrådgiver
Bakgrunn/Utdanning: MSc – treningsfysiologi, PhD – klinisk medisin
Arbeidsområder:Fysisk trening i rusbehandling,Somatisk helse blant ruspasienter
Telefon: (+47) 90193357
E-post: mats.peder.mosti@stolav.no

Lærings- og mestringssenteret

Dolores Didovic Brox

Dolores Didovic Brox, seksjonsleder

Bakgrunn/utdanning: Sosionom med videreutdanning i ledelse- og personalarbeid.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende.
Tlf: (+47)922 66 448
E-post: dolores.didovic@stolav.no


 
Rita Rødseth

Rita Rødseth, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Bachelor i barnevern. Videreutdanning i flerkulturell forståelse, samt videreutdanning i rusproblematikk 1+2. Bred erfaring fra arbeid med ungdom, unge voksne og voksne gjennom oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid knyttet til barn, unge og voksne pårørende.
Tlf: (+47) 900 35 425
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no
 


david til sider.jpg

David Rogne, mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning:
Arbeidsområde:
Tlf: (+47)944 77 373
E-post: david.rogne@stolav.no


profilbilde elisabeth.JPG
Elisabeth Johnsen Gjetøy, mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og to år med statsvitenskap. Sertifisert mentaliseringsbasert gruppeterapeut. Erfaring fra arbeid både i poliklinikk og døgnbehandling, og frivillige organisasjoner som Barn av rusmisbrukere og fagruppe for sykepleiere innen rus og psykisk helse. Leder for SPoR-Trondheim.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid barn og voksne pårørende. Individuell rådgivning.
Tlf.: (+47) 48296831
E-post: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no


Fant du det du lette etter?