Ansatte ved KoRus Midt

KoRus Midt har 34 ansatte fordelt på sine avdelinger. Her finner du oversikt over hvem som jobber hvor og hva hver enkelt driver med.

​Stab


Trond Ljøkjell til ansattesider.jpg

Trond Ljøkjell, avdelingssjef

Bakgrunn/utdanning: Kriminolog. Bred erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne, blant annet fra oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Avdelingssjef og forskjellige prosjektarbeid.
Tlf: +47) 902 92 510
E-post:trond.ljokjell@stolav.no

 

 Britt til ansattesider.jpg

Britt Ivarson, administrasjonskonsulent

Arbeidsområder: Merkantile oppgaver, samt økonomi-, personal-, HR- og arkivansvarlig.
Tlf: (+47) 73 86 29 00 / 977 40 993
E-post:britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no

 

Trond Ola til ansattesider ny.jpg
 

Trond Ola Tilseth, kommunikasjonsrådgiver

Bakgrunn/utdanning: Journalist/statsautorisert translatør

Arbeidsområder: Nettsider, intern og ekstern kommunikasjon 

Tlf: (+47) 95272301
E-post: trond.ola.tilseth@stolav.no


Seksjon Trøndelag Sør

 

Lars Ranheim

Lars Ranheim, seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier, videreutdanning i kognitiv terapi. Motiverende Intervju TNT (training new trainers) godkjent.
Arbeidsområder: Ledelse, Kursholder i Motiverende Intervju.
Tlf: (+47) 473 94 242
E-post: lars.arne.ranheim@stolav.no

Tor Sæther til ansattesidene

Tor Sæther, Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier, videreutdanning i kognitiv terapi, utdanning i sinnemestring, Motiverende samtale (TNT)   
Arbeidsområder: Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Arbeidsliv og rus (Alor), Motiverende samtale (MI),  Cannabis-nettverk, Føre Var Trondheim, Videregående skole.
Tlf: (+47) 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no


Katrin Øien

Katrin Øien,rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Bachelor i psykologi og sosiologi, Master i sosial- og samfunnspsykologi.
Arbeidsområder: Føre Var Trondheim, Ungdata, BrukerPlan, Nasjonal Overdosestrategi, Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) og Ungdomsforum Trondheim
Tlf: (+47) 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no


Mona Blomseth Hyllmark

 

Mona Blomseth Hyllmark, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Barnevernspedagog med videreutdanning i kommunikasjon, veiledning og mellomlederutdanning. Utdannelse i coaching og veiledning som ledelsesverktøy.
Arbeidsområder: Opplæringsprogrammet Tidlig Inn.
Tlf: (+47) 416 66 053
E-post: mona.blomseth.hyllmark@stolav.no

  

Tove Kristin Steen

Tove Kristin Steen, Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier, master i psykisk helsearbeid med samhandling som tema, MI-utdanning fra Hint (no Nord Universitet), medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Arbeidsområder: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI),  opplæringsprogrammet Tidlig Inn og tidlig intervensjon, Motiverende Intervju (MI) 
Tlf: (+47) 934 95 896
E-post: tove.kristin.steen@stolav.no

 

renate.jpg

Renate Kleivhaug Vesterbekkmo, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Medisin grunnfag, Bachelor i helseadministrasjon, Master of Public Health.
Arbeidsområder: Program for Folkehelse i Trøndelag 2017 - 2022
Tlf: (+47) 91313664
E-post: Renate.Kleivhaug.Vesterbekkmo@stolav.no
 
 
rolf øyen.jpg
 
Rolf Morten Øyen, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Politiet
Arbeidsområder: Tverretatlig samarbeid i prosjektene «Føre Var», SNOK og Ansvarlig Vertskap.
Tlf: (+47) 48169978
E-post: rolf.morten.oyen@stolav.noSeksjon Trøndelag Nord


Stein Arve til ansattesider.jpg

Stein Arve Strand, Seksjonsleder

Bakgrunn/utdanning: Cand.mag i sykepleie, økonomi og administrasjon. Videreutdanning innen personal og ledelse, samt tjenesteledelse i kommunal helse- og omsorgstjenester. Variert ledererfaring fra kommunal sektor.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og forskjellig prosjektarbeid.
Tlf: (+47) 971 41 110
E-post: stein.arve.strand@stolav.no


Roar Bakken

Roar Bakken, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Psykiatrisk sykepleier.
Arbeidsområder: Kommunalt rusarbeid (DelTa), Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Nettverksmøte, Arbeidsliv og rus (Alor) og Motiverende intervju (MI).
Tlf: (+47) 934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.no


inger lise til ansattesider ny.jpg

Inger Lise Leite, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Master i sosialt arbeid og videreutdanning i diakoni. Erfaring fra kommunalt rusarbeid, frivillig/ideell organisasjon og spesialisthelsetjeneste.
Arbeidsområder: Kommunalt utviklingsarbeid, Arbeidsliv og rus, Videregående skole, Hurtig kartlegging og handling (HKH), Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Tlf: (+47) 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no


Jo Arild Salthammer

Jo Arild Salthammer, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og Multimedieteknolog.
Arbeidsområder:  Kartleggingsundersøkelser, rapporter, tall og oversiktsarbeid knyttet til Ungdataundersøkelsen, brukerplankartlegging, Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Brukertilfredshetsevaluering.                  
Tlf: (+47) 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no                                                                                              

sigrid til ansattesidene ny mai.jpg

Sigrid Rohde, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sosionom, Kunst og utrykksterapeut, Personal og organisasjonsutvikling, Motiverende Intervju TNT (training new trainers) godkjent).
Arbeidsområder: Motiverende intervju, spesialisthelsetjeneste, samhandling, pårørendearbeid.
Tlf: (+47) 918 48 104
E-post: sigrid.rohde@stolav.no


ranita til ansattesider.jpg
Ranita Larsen Nersund, prosjektleder

Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosiologi
Arbeidsområder:Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer
Tlf: (+47 971 15 565)
E-post: ranita.larsen.nersund@stolav.noSeksjon Møre og Romsdal

rita v til ansatts.jpg


Rita Valkvæ, seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Barnevernspedagog, mellomfag i pedagogikk og grunnfag psykologi. Videreutdanning i rus og avhengighet. Erfaring fra oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og forskjellig prosjektarbeid.
Tlf: (+47) 478 78 900
E-post:rita.valkve@stolav.no

 

Paul Gabor

Paul Gabor, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Offentlig, privat og frivillig sektor. Ledelse innen servicenæringen og idrett. Folkehelsekoordinator.
Arbeidsområder: Forebygging og tidlig innsats i offentlig og frivillig sektor. Arbeidsliv og rus (Alor).
Tlf: (+47)911 59 442
E-post: paul.andre.gabor@stolav.no


Rune Akerø Svenslid

Rune Akerø Svenslid, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier, videreutdanning innen Ledelse i helse - sosialtjenesten. 

Arbeidsområder: Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Arbeidsliv og rus (Alor).
Tlf: (+47)922 45 700
rune.akero.svenslid@stolav.noKolbjørn Gjære

Kolbjørn Gjære, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Master i helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering, pedagogikk, mediefag, agronom. Arbeidserfaring frå psykisk helsevern, lokalavis og gardsdrift.
Arbeidsområder: Ungdata, barn som pårørande, Ta Tak-kurs for pårørande, Plan for rusarbeid i videregående opplæring. 
Tlf: (+47)950 34 148
kolbjorn.gjere@stolav.no

Annika lav oppl.JPG

Annika Linge Hessen, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Master i sosial- og helsepsykologi UiO. Erfaring fra førstelinja i NAV, og fra arbeid med forebygging av barnefattigdom i nasjonalt prosjekt.
Arbeidsområder: Bedre tverrfaglig innsats (BTI).
Tlf: (+47) 992 30021 
annika.linge.hessen@stolav.no

 

Seksjon Forskning og utvikling


Kristin Tømmervik

Kristin Tømmervik, konst. seksjonsleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.psychol. Mange år i rusfeltet med varierte arbeidsområder.
Arbeidsområder: Ruseksponering i svangerskap.
Tlf: (+47) 924 48 705
kristin.tommervik@stolav.no


Unn GrimstadUnn Grimstad, undervisningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit i psykologi.
Arbeidsområder: Kurs, konferanser og internopplæring.
Tlf: (+47)404 77 962
E-post: unn.grimstad@stolav.no


Grete Flemmen

Grete Flemmen, forskningsrådgiver / PhD

Bakgrunn/utdanning: PhD i klinisk medisin, treningsfysiolog 
Arbeidsområder: Treningspoliklinikken, helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Kontaktinfo: (+47)908 77 876 

E-post: grete.flemmen@stolav.noHelle Wessel Andersson

Helle Wessel Andersson, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Dr. polit. psykologi.
Arbeidsområder: Behandlingsforløp og behandlingsutfall i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tlf: (+47)934 20 083
E-post: helle.wessel.andersson@stolav.no
Marit Magnussen

Marit Magnussen, forskningskoordinator
Bakgrunn/utdanning: Mastergrad i sosialt arbeid.
Arbeidsområder: Koordinere og bistå i gjennomføring av klinikknære forskningsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter.
Tlf: (+47)922 87 696
E-post: marit.magnussen@stolav.no

 

 
Nina Kavita Heggen Bahl

 
  
Nina Kavita Heggen Bahl, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Ph.d i psykologi
Arbeidsområder: Kvalitativ del av brukertilfredshetsundersøkelsen. Fellesskap hos personer med rusmiddelproblem.
Tlf:  (+47) 97161138
E-post: Nina.Bahl@stolav.no 
 
 
 
 
Hege portrett til ansattesider.jpg

 
Hege Govasmark, prosjektleder
Bakgrunn/utdanning: Cand.polit med hovedfag i sosiologi
Arbeidsområder: Implementering av feedbackverktøyet Norse Feedback innen rusbehandling i regionen
Tlf:  (+47) 41521966
 

 


Trond Nordfjærn
Trond Nordfjærn, forsker
(20% stilling)
Bakgrunn/utdanning: PhD & Dr.Philos, Professor
Arbeidsområder: Pasientforløpsstudien, brukerundersøkelsen i kommunen, studier knyttet til pårørende av rusavhengige pasienter.
Tlf: (+47) 959 34 766
E-post: trond.nordfjarn@ntnu.no


Henrik Loe.jpg

Henrik Loe, forskningsrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Fysioterapi, MSc, treningsfysiologi, Phd klinisk medisin.
Arbeidsområder: Drifting av treningsklinikken, forskning innen trening som medisin. 
Telefon: (+47) 92093611
E-post: henrik.loe@stolav.no


mats til ansattesidene.jpg

Mats Peder Mosti, forskningsrådgiver
Bakgrunn/Utdanning: MSc – treningsfysiologi, PhD – klinisk medisin
Arbeidsområder:Fysisk trening i rusbehandling,Somatisk helse blant ruspasienter
Telefon: (+47) 90193357
E-post: mats.peder.mosti@stolav.no


Emil til ansattesidene.jpg

Emil Mortensrud Øversveen, forskningsrådgiver 
Bakgrunn/utdanning: Pågående PhD i sosiologi
Arbeidsområder: Gjennomføring av kvalitative intervjuer, dataanalyse og rapportskriving i forbindelse med brukertilfredshetsevalueringen.
Tlf: (+47) 948 62 884
E-post: emil.mortensrud.oversveen@stolav.no

 

Lærings- og mestringssenteret

Dolores Didovic Brox

Dolores Didovic Brox, seksjonsleder

Bakgrunn/utdanning: Sosionom med videreutdanning i ledelse- og personalarbeid.
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende.
Tlf: (+47)922 66 448
E-post: dolores.brox@stolav.no


Helga til sider.jpg

Helga Melkeraaen, seniorrådgiver
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier. Videreutdanning som pediatrisk sykepleier og helsesøster, i psykisk helsearbeid og veilednings -og konsultasjonsmetodikk.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende.
Tlf: (+47)915 84 938
E-post: helga.melkeraaen@stolav.no

 
Rita Rødseth

Rita Rødseth, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Bachelor i barnevern. Videreutdanning i flerkulturell forståelse, samt videreutdanning i rusproblematikk 1+2. Bred erfaring fra arbeid med ungdom, unge voksne og voksne gjennom oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid knyttet til barn, unge og voksne pårørende.
Tlf: (+47) 900 35 425
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no
 

Reidun til sider.jpg

Reidun Sundli Ramberg, mestringsveileder
Bakgrunn/utdanning: Teknisk tegner, dyrepleier, kursleder og prosjektleder i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk avd. Trondheim.
Arbeidsområder: Er med som pårørendestemme på mange arenaer, iverksetter og drifter selvhjelpsgrupper. Individuell veiledning.
Tlf: (+47)938 98 140
E-post: reidun.sundli.ramberg@stolav.no


david til sider.jpg

David Rogne, mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning:
Arbeidsområde:
Tlf: (+47)944 77 373
E-post: david.rogne@stolav.noFant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.