HelsaMi

- Historisk dag for norsk ruspolitikk

Rusreformutvalget leverte 19. desember sin innstilling til helseminister Bent Høie.

bilde av medlemmene av rusreformutvalget sammen med helseminister Bent Høie

Her får helseminister Bent Høie innstillingen fra utvalgsleder, førstestatsadvokat Runar Torgersen. Foto: Regjeringen

​- Dette er en stor og viktig reform og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Vi skal møte mennesker på en annen måte enn før. Vi går fra straff til helsehjelp. Dette er drevet frem ikke minst av brukerorganisasjoner på rusfeltet, sier helseminister Bent Høie.

Her kan du lese rusreformutvalgets rapport


Rusreformutvalget har utredet en modell for hvordan ansvaret for samfunnets reaksjoner for bruk og befatning med narkotika til egen bruk flyttes fra justissektoren til helsetjenesten. Forslaget innebærer opprettelse av en funksjon i kommunene som rådgivende enhet for narkotikasaker, forankret i helse- og omsorgstjenesteloven. Politiet skal gjennom en ny bestemmelse i politiloven kunne ilegge møteplikt til denne enheten for personer som tas for befatning med narkotika.


- Rusreformen innebærer ikke en legalisering av narkotikabruk. Vi skal også i fremtiden reagere på bruken av illegale stoffer, og arbeide for at færre barn og unge tester og begynner med illegale rusmidler, men det kan skje med andre virkemidler enn straff, sier Høie.


Utredningen sendes nå på høring til 2. april 2020, deretter skal den behandles i Regjeringen.