Informasjon til pasienter og besøkende

Her finner du informasjon om hva som gjelder for pasienter og besøkende på St. Olav under koronapandemien. Ved behov for medisinsk hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt på 116 117. Medisinsk nødtelefon 113 skal kun brukes ved akutt og livstruende sykdom/skade.

​Ikke kom til sykehuset om du har:

  • feber, hoste, forkjølelse eller tung pust siste uke.
  • påvist koronasmitte.
  • hatt nærkontakt med noen med smitte siste 10 dager.
  • Er i karantene eller venter på svar på koronatest.

Besøk på St. Olav

Hvis du er koronasmittet, eller mistenker at du er det 

Du skal IKKE møte på sykehuset hvis du er koronasmittet, eller mistenker at du er det. Dette gjelder også om du venter på eget testresultat og er i karantene. Om du har time på sykehuset, ta kontakt med avdelingen for hjelp. Du kan ikke komme på besøk på sykehuset dersom du er syk, i isolasjon, karantene eller venter på svar på koronatest. 

For koronatest, kan du kontakte din fastlege, eller bestille via Trondheim kommunes koronaside.

Jeg har time til behandling/operasjon på sykehuset

  • IKKE møt opp dersom du er i karantene, isolasjon, syk eller venter på svar på koronatest. Ta kontakt for å finne ny dato.
  • Om du ikke hører noe fra sykehuset før oppsatt time, skal du møte opp til timen din som normalt. Dersom din time blir avlyst, vil du få beskjed om det fra sykehuset.
  • Dersom du er i tvil om du kan møte opp, ta kontakt med avdelingen (står i innkallingsbrevet) for hjelp.
  • Ved oppmøte, vil du bli screenet av vekter ved inngangen. Da er det viktig at du svarer ærlig på spørsmålene du får, for å unngå smitte inn i sykehuset. Du vil også bli bedt om å vise frem innkallingsbrev/SMS når du kommer.
  • Dersom du har kommet kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19-forskriften) de siste ti dagene, vil du isoleres ved innleggelse. Du vil da testes innleggelsesdagen og på dag 7 etter at du har forlatt den aktuelle kommunen. Etter negativ test, tatt på dag 7, kan isoleringen oppheves.

Les også: Opprettholder planlagt aktivitet - 6. januar 2021

Besøke pasient

Besøk må avtales med aktuell avdeling på forhånd, og dette gjøres av den besøkende som tar direkte kontakt med avdelingen vedkommende skal besøke. Telefonnummer finnes i innkallingsbrev til pasient, eventuelt kan sentralbordet ringes på 72 57 30 00.

Ved besøk på sykehuset, vil du i adgangskontrollen få spørsmål fra et screeningskjema (om symptomer, reise, karantene) som det er svært viktig at du svarer ærlig på. Dette gjør vi for å unngå smitte inn i sykehuset. 

Pårørende som har vært på reise utenfor Norge må følge gjeldende karanteneregler. Se FHI for mer informasjon​

Pårørende som nylig har kommet fra​ kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19-forskriften), kan komme på besøk når de har testet negativt 7 dager etter at de har forlatt den aktuelle kommunen. Besøk til kritisk syke eller døende pasienter er tillatt etter avtale med behandlende avdeling. 


Se retningslinjer for besøk på sykehuset under korona her - publisert 23. februar 2021

Informasjon om besøkstider

Det er ikke faste besøkstider for hele sykehuset under pandemien. Besøk må avtales via telefon på forhånd, og dette gjøres av den besøkende som tar direkte kontakt med avdelingen vedkommende skal besøke. Telefonnummer finnes i innkallingsbrev til pasient, eventuelt kan sentralbordet ringes på 72 57 30 00. Noen avdelinger kan ha faste besøkstider. Per 6. januar 2021 er besøk inn på sykehuset begrenset til et minimum.


Ledsager

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse, kan ha med én person under sykehusoppholdet. I unntakstilfeller kan én person i tillegg være nødvendig, f.eks. tolk. 

Om adgangskontrollen på St. Olav

Alle innganger på St. Olav har vakthold under pandemien. Ved oppmøte, vil du møte vektere som ber om å få se innkallingsbrev/SMS. Dette må du kunne fremvise for å komme inn på sykehuset. Før du får komme inn, vil du også få spørsmål fra et screeningskjema (om symptomer, reise, karantene), som det er svært viktig at du svarer ærlig på. Dette gjør vi for å unngå smitte inn i sykehuset. 

 
Fødende på St. Olav

 
Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført flere tiltak knyttet til koronasituasjonen.
Her er informasjon til deg som venter barn
 

Bruk av munnbind 

Bruk av munnbind i fellesarealer og venterom på sykehuset

Det er ikke et generelt krav om bruk av munnbind i fellesarealer og venterom på sykehuset. Sykehuset har adgangskontroll med vakter ved dørene, og smittescreener alle som skal inn. Under pandemien er ikke sykehusets fellesarealer åpne og tilgjengelig for alle. Vektere ved innganger skal bruke munnbind. 

Det er egne retningslinjer for bruk av munnbind hos ansatte som har vært i utlandet, eller har vært på et sted der det er påvist smitte i ettertid.


Nyheter

Fant du det du lette etter?