Informasjon til ansatte, ledere, studenter og henvisende leger

Informasjon til ansatte om tiltak og retningslinjer under koronapandemien.

Ansatte​

Koronatesting av ansatte ved St. Olav

Trenger du å ta en koronatest? Time for test bestilles elektronisk på nett. Ledere som skal bestille test for andre/vikarer, må ringe testsenteret.

Her finner du det du trenger å vite om koronatesting for ansatte ved St. Olav.

Symptomer på korona

Koronasjekk hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål, vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon.

Ta koronasjekken på helsenorge.no.

Karantenesjekken: Se hvilke regler som gjelder for deg

Ta karantenesjekken hos Helsedirektoratet

Testkriterier og retningslinjer for isolasjon/karantene - deg selv og husstandsmedlemmer

ALLE ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal teste seg. Ved symptomer skal man forlate jobb straks, og komme tilbake til test om denne er senere. Det skal være lav terskel for å teste seg og familiemedlemmer for covid-19.

Her er retningslinjer for hvordan du vurderer når du skal gå på jobb

Symptomer på luftveisinfeksjon hos deg selv:

 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg. Timebestilling skjer elektronisk her.
 • I perioden du venter på test eller prøvesvar, skal du holde deg hjemme og eventuelt ha hjemmekontor dersom det er mulig. Det betyr at du skal forlate jobb straks du får symptomer, og komme tilbake til testtidspunkt.
 • Har du fått negativt testresultat? Er du allerede testet på grunn av symptomer og testen er negativ, er det svært usannsynlig at symptomene skyldes covid-19.
  • Når du føler deg frisk, kan du gå på jobb.
  • Dersom du har lette symptomer og din allmenntilstand tilsier det, kan du vurdere å gå på jobb etter avtale med din leder. Jfr. EQS ID 16606.
Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon:
 • Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon, bør de testes og holde avstand til de andre i husstanden (om det lar seg gjøre) frem til prøvesvar foreligger. Testing av pårørende avtales med egen hjemkommune. Trondheim kommunes koronatelefon er: 905 09 052.
 • De andre i husstanden er ikke i karantene før det eventuelt foreligger et positivt prøvesvar, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
Dersom en i husstanden er satt i karantene:

 • Dersom barn eller andre personer i husstanden er satt i karantene, kan den ansatte gå på jobb forutsatt at den som er satt i karantene ikke har luftveissymptomer.
 • Hvis den i husstanden som er pålagt karantene får luftveissymptomer, må den ansatte i karantene i påvente av at negativt prøvesvar foreligger (på den som er satt i karantene).

Unngå reiser til områder med mye smitte

St. Olavs hospital ber ansatte unngå reiser til områder med mye smitte, og ha minst mulig sosial kontakt privat. Har du vært på reise, må du til enhver tid oppdatere deg på hvilke retningslinjer som gjelder i området du reiser til, og om reisen er til hinder for å komme direkte tilbake på jobb.

Anbefalingene er i tråd med nasjonale føringer.

Dette gjør du hvis du kommer fra områder med mye smitte:

Dersom du i løpet av de ti siste dagene har vært i Oslo og/eller kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19 forskriften), må du:
 1. Ta kontakt med nærmeste leder og bestill test. Negativ test må foreligge før du går på jobb.
 2. Bruke munnbind når du er under 2 meter fra pasient/kollega.
 3. Gjenta test tidligst 7 dager etter at du har forlatt den aktuelle kommunen. Er testen negativ, trenger du ikke lenger bruke munnbind.
Viktige føringer:

 • Kollektivtransport er å regne som opphold i kommunen, mens mellomlanding på flyplass ikke er å regne som opphold.
 • Om du har eller har hatt besøk fra kommuner i tiltaksnivå A-C har dette ingen konsekvens for deg på jobb. Dette er i tråd med FHI sine anbefalinger.
 • Ansatte som får symptom skal forlate arbeidssted, teste seg så snart som mulig og holde seg hjemme.
Disse tiltakene gjelder fra 19.03.21.

Ansatte som har vært på sted med kjent smitte

Dersom du har besøkt et sted med påvist smitte i det tidsrommet som er angitt, vil videre retningslinje være avhengig av om du er pålagt karantene av kommunen.

1. Du har vært på et sted der smitte blir kjent i ettertid, men har ikke fått beskjed om å gå i karantene:

Ansatte som har vært på steder (restaurant, utested, kino, treningssentre, flyreiser og annet transportmiddel) der smitte blir kjent i ettertid, skal teste seg så fort de får kjennskap til påvist smitte på et sted de har besøkt. Dette gjelder uavhengig av symptomer. Negativt prøvesvar må da foreligge før retur til jobb.

 • Test 1 tas så fort man får kjennskap til påvist smitte på et sted man har besøkt.
 • Test nummer 2 tas cirka på dag 7, hvis man rekker det.
 • Bruk munnbind på jobb mellom testene.
Dagene regnes fra sist man var i smittesituasjonen. Dato for besøk (eksponering) = dag 0.

2. Du har vært på et sted der smitte blir kjent i ettertid, og du har fått beskjed om å gå i karantene:

Gjeldende regler for karantene fra FHI finner du her. Du skal ikke gå på jobb så lenge du er i karantene.

 • Ansatte i karantene skal teste seg på dag 7. Dato for besøk (eksponering) = dag 0. Ved luftveissymptomer tas test så snart som mulig, uavhengig av test på dag 7.
 • Her bestiller du deg time til koronatest.
 • Hvis test tatt på tidligst dag 7 etter eksponering er negativ, kan karantenen opphøre jf. covid-19 forskrift paragraf 4c. Den ansatte kan da gå på jobb.

Ansatte som er satt i karantene grunnet nærkontakt

Ansatt som har vært i nærkontakt med bekreftet covid-19 positiv, skal i karantene. Se FHI om karantene.
Den ansatte testes dag 7 etter eksponering/nærkontakten. Dato for eksponering= dag 0. Dersom ansatte tester seg tidligst dag 7 etter eksponering, og testen er negativ, opphører karantenen jf. covid-19 forskriften §4c). Den ansatte kan da gå på jobb.

Gjennomført vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karantenekrav eller anbefaling om test.


Ansatte som starter på jobb etter utenlandsreise

Ansatte som har vært på reise i utlandet, skal i karantene (innreisekarantene). Se FHI om karantene.

Den ansatte testes dag 7 etter hjemkomst, selv om de ikke har symptomer. Dato for eksponering= dag 0. Dersom ansatte tester seg tidligst dag 7 etter eksponering, og testen er negativ, opphører karantenen jf. covid-19 forskriften §4c). Den ansatte kan da gå på jobb.

Gjennomført vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karantenekrav eller anbefaling om test.


Bruk av munnbind i fellesarealer og venterom på sykehuset

Det er ikke et generelt krav om bruk av munnbind i fellesarealer og venterom på sykehuset. Sykehuset har adgangskontroll med vakter ved dørene, og smittescreener alle som skal inn. Under pandemien er ikke sykehusets fellesarealer åpne og tilgjengelig for alle. Vektere ved innganger skal bruke munnbind.

Det er egne retningslinjer for bruk av munnbind hos ansatte som har vært i utlandet, eller har vært på et sted der det er påvist smitte i ettertid.


Oppdatert 6. januar 2021.

Bruk av munnbind på jobb etter utenlandsreise

Ansatte som kommer hjem fra reise i gule land skal bruke munnbind mellom test på dag 0 og dag 7 (cirka). Det samme gjelder vikarer med dispensasjon fra karanteneplikt.

Avstand er bedre enn munnbind. Munnbind gir likevel god beskyttelse, særlig hvis det er den smitteførende som bruker det.

Hvem skal bruke munnbind som følge av covid-19?
 • Ansatte som kommer hjem fra gule land mellom test på dag 0 og dag 7 (cirka) skal bruke munnbind.
 • Vikarer med dispensasjon fra karanteneplikt i 10 dager skal bruke munnbind.
I disse to situasjonene skal munnbind brukes av ansatte som har vært i utlandet:

 • I pasientnært arbeid.
 • I alle situasjoner der avstand er mindre enn 2 meter til annet personal.

Hjemmekontor

Alle som kan, skal jobbe fra hjemmekontor. Dette gjelder for hele sykehuset, og eventuelle vurderinger av oppmøte gjøres i hver klinikk. Ledere i de ulike avdelingene er ansvarlig for å vurdere hvem som kan møte fysisk på jobb, og å etablere retningslinjer for oppmøte der smittevernregler og kravet til avstand ivaretas.

Dette er en tydeliggjøring av den praksis som sykehuset innførte våren 2020, og er i tråd med gjeldende forskrift i Trondheim kommune per 6. januar 2021.

Unngå bruk av kollektivtransport
Det henstilles fremdeles til å unngå bruk av kollektivtransport, spesielt i rushtiden.

Alle som har mulighet til det, oppfordres til å gå eller bruke sykkel. Samkjøring med privatbiler der inntil 3 personer kjører sammen (med de samme personene hver gang), må også vurderes.

Ordningen med reduserte priser på parkering videreføres foreløpig ut januar.

Møtevirksomhet og smittevern

Fysiske møter begrenses fra 6. januar 2021 til et minimum. Morgenmøter og andre møter skal gjennomføres digitalt så langt det lar seg gjøre. Dersom det er nødvendig å gjennomføre fysiske møter, skal det være to meters avstand og maksimalt 10 deltakere. Antallet begrenses av om det er mulig å opprettholde to meter.

To meter for å unngå karantene

 • For å unngå karantene, må man sikre to meter mellom hver deltaker dersom møtet varer i mer enn 15 minutter.
 • I møter med ned til én meter mellom hver deltaker, vil det være individuelle vurderinger av hvor mange som kommer i karantene dersom smitte oppstår. Dette avgjøres av avdeling for smittevern.
Skype er førstevalget hvis mulig
Nettmøter (Skype for Business etc.) bør velges som møteform dersom det er mulig.

Klinisk aktivitet mest utfordrende
Det er nødvendig å sikre at det jobbes i kohorter, og opprettholde disse. I tillegg må det gjøres en nøye vurdering av hvor mange som skal møtes i kliniske rapporteringer/møter.

Previsitter, vaktskifterapporteringer og pauser: Viktig å begrense antall og varighet, samt tilstrebe god avstand - 2 meter hvis mulig. Pauser med maks 5 kolleger og 2 meters avstand. Disse bør tilhøre samme kohort.

Reiser til møter og kurs i andre deler av landet

Per 4. januar 2021 er det ikke aktuelt for ansatte å delta på møter og kurs andre steder i landet.

Dersom det likevel innvilges deltakelse på møter eller kurs andre steder i landet, må ansatte ha hjemmekontor 10 dager etter hjemkomst. Det er klinikksjefene som beslutter eventuell permisjonssøknad til kurs og møter.

Parkering

Ansatte kan få parkering til 3 kroner per time på følgende områder (merk at du må bruke SmartPark app for å få rabatterte priser):

 • P-hus Olav Kyrres gate: 200 plasser
 • Stadion: 86 plasser
 • Spektrum: 80 plasser

For å parkere på RiT-C, RiT-A og Finalebanen, må du ha parkeringsbevis.


Vikarer fra utlandet

Innreisende i Norge ilegges innreisekarantene.

Særskilt unntak fra Covid-19-forskriften for personell i kritiske samfunnsfunksjoner:
Covid-19-forskriften har et særskilt unntak fra denne for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, og som har testet negativt for covid-19 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell som er vaksinert mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen.

Arbeideren testes i tillegg på dag 7 etter innreise til Norge, selv om de ikke har symptomer. Dato for innreise= dag 0. Dersom vikaren tester seg tidligst dag 7 etter innreise, og testen er negativ, opphører karantenen også i fritiden jf. covid-19 forskriften §4c.

Les mer om særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i Covid-19-forskriften.

Screeningskjema for nytilsatte og vikarer finnes her

Koronavaksine til St. Olav-ansatte

St. Olavs hospital startet med koronavaksinering av ansatte mandag 11. januar. Stor etterspørsel gjør at sykehuset i starten kun får et begrenset antall vaksiner. Folkehelseinstituttet har definert hvilke funksjoner og personellgrupper som skal prioriteres i første omgang. Sykehuset må sikre ivaretakelse av regionale funksjoner og kritisk kompetanse, og et eget prioriteringsutvalg foretar prioritering innenfor de oppsatte prioriterte personalgruppene. De som får tilbud om vaksine, vil få beskjed fra sin leder. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt for vaksine.

Spørsmål og svar om koronavaksine for St. Olav-ansatte

Egenerklæringsskjema for ansatte - koronavaksine AstraZeneca

Infoskriv til ansatte før vaksine AstraZeneca

Bivirkninger av koronavaksine - hvordan vurdere og melde

Studenter

Screeningskjema

For nytilsatte, studenter, lærlinger og vikarer

Studenter og deltidsstillinger

Dette gjelder:

 • studenter i praksis på sykehuset og med deltidsstilling i annen helseinstitusjon
 • studenter i praksis i annen helseinstitusjon og med deltidsstilling på sykehuset

Studenter i praksis kan møte på jobb som vanlig. For arbeidsgiver er det likevel nødvendig med en samlet oversikt over hvem som jobber hvor, og studentene må derfor gi beskjed til sin leder der de har en deltidsstilling om hvor de er i praksis. Aktuell leder på avdelingen der studenten har en deltidsstilling, lager en oversikt over studenter i jobb og sender til beredskap@stolav.no.

Eksempel 1: Student i praksis på kirurgisk avdeling ved St. Olav, med deltidsstilling på sykehjem. Arbeidsgiver er da sykehjemmet, der aktuell leder lager en oversikt over hvilke studenter som jobber der og sender til praksisstedet - St. Olav, beredskap@stolav.no.

Eksempel 2: Student i praksis på kommunal legevakt, deltidsstilling ved kirurgisk avdeling på St. Olav. Arbeidsgiver er da St. Olav, og aktuell leder lager en oversikt over studenter i arbeid på sykehusavdelingen, med praksissted utenfor sykehuset. På St. Olav sendes dette til klinikksjef, som sørger for at oversikten over sykehusarbeidende studenter med praksis utenfor sykehuset blir sendt til beredskap@stolav.no.

Ved deltidsstilling og praksis i ulike klinikker innad på St. Olav, er det viktig at klinikksjef får beskjed om dette.

Sendes til beredskap@stolav.no.


Bruk av munnbind i undervisning

Medisinstudenter i uketjeneste ved St. Olavs hospital skal følge retningslinjene sykehuset har for bruk av munnbind.

NTNU har bestemt at studenter skal bruke munnbind i undervisning hvor man ikke kan opprettholde 1-metersregelen om avstand. Det betyr at medisinstudenter skal benytte munnbind i forbindelse med:
 • F-lab (Ferdighetstrening)
 • Simuleringstrening

Vær oppmerksom på at retningslinjene for munnbind kan bli endret ettersom smittesituasjonen i samfunnet stadig er i endring.

Har du vært i et område med mye smitte?

Studenter må ta forholdsregler etter reise til områder med mye smitte. Studenter som skal ha klinisk undervisning og praksis, og har vært på reiser i områder med mye smitte, kan ikke gå direkte tilbake til sykehuspraksis.

Dette gjelder reiser til Oslo og/eller kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19-forskriften).

Studentene må være i arbeidskarantene og teste seg på dag 3 og 7. Ved negativ test på dag 7, kan praksis og uketjeneste gjenopptas.

Studentene skal bruke test-tilbudet i Trondheim kommune. Spørsmål fra studentene rettes til studieprogramleder på aktuelle studieprogram.

Eksternt arbeid på St. Olav under pandemien

Særskilt unntak fra Covid-19-forskriften for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Innreisende i Norge ilegges innreisekarantene. Covid-19-forskriften har et særskilt unntak fra denne for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, og som har testet negativt for covid-19 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Arbeideren testes i tillegg på dag 7 etter innreise til Norge, selv om de ikke har symptomer. Dato for innreise= dag 0. Dersom vikaren tester seg tidligst dag 7 etter innreise, og testen er negativ, opphører karantenen også i fritiden jf. covid-19 forskriften §4c.

Les mer om særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i Covid-19-forskriften.

Regler for eksterne ansatte som skal inn på St. Olav

Dersom eksterne ansatte (for eksempel i forbindelse med nødvendig vedlikehold av utstyr) skal inn på St. Olav, er dette retningslinjene som gjelder:

 • Streng vurdering av om service/oppdraget er nødvendig nå.
 • Servicepersonell fra Norge: Klinikksjef beslutter.
 • Servicepersonell fra utlandet: Klinikksjef innstiller, fagdirektør beslutter.

Servicepersonell som i løpet av de ti siste dagene har vært i Oslo og/eller kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19 forskriften), må 

 1. Ta kontakt med oppdragsgiver for bestilling av test. Negativ test må foreligge før arbeid på St. Olavs. 
 2. Bruke munnbind når du er under 2 meter fra pasient/personell. 
 3. Gjenta test tidligst 7 dager etter at du har forlatt den aktuelle kommunen. Er testen negativ, trenger du ikke lenger bruke munnbind.


Dersom det gis tillatelse, skal alle svare på screeningskjema.
Servicepersonell skal også benytte eget toalett og anvist område i kantine, og må fylle ut nytt screeningskjema daglig ved arbeid over flere dager. Aktuell klinikksjef der arbeid foregår, er ansvarlig for tilrettelegging med toalett og anvist område i kantine.


Informasjon til henvisende leger

Henvisning til blodprøvetaking

Koronatelefon Trondheim kommune: 905 09 052

Test kan bestilles via telefon eller digitalt skjema, se kommunens koronaside.Nyheter


Fant du det du lette etter?