Informasjon til ansatte, ledere, studenter og henvisende leger

Informasjon til ansatte om tiltak og retningslinjer under koronapandemien.

Ansatte​

Koronatesting av ansatte ved St. Olav

Trenger du å ta en koronatest? Time for test bestilles elektronisk på nett. Ledere som skal bestille test for andre/vikarer, må ringe testsenteret. 

Her finner du det du trenger å vite om koronatesting for ansatte ved St. Olav.

Symptomer på korona

Koronasjekk hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål, vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon. 

Ta koronasjekken på helsenorge.no.

Karantenesjekken: Se hvilke regler som gjelder for deg

Ta karantenesjekken hos Helsedirektoratet

Testkriterier og retningslinjer for isolasjon/karantene - deg selv og husstandsmedlemmer

ALLE ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal teste seg. Ved symptomer skal man forlate jobb straks, og komme tilbake til test om denne er senere. Det skal være lav terskel for å teste seg og familiemedlemmer for covid-19. 

Her er retningslinjer for hvordan du vurderer når du skal gå på jobb 

Symptomer på luftveisinfeksjon hos deg selv:

 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg. Timebestilling skjer elektronisk her. 
 • I perioden du venter på test eller prøvesvar, skal du holde deg hjemme og eventuelt ha hjemmekontor dersom det er mulig. Det betyr at du skal forlate jobb straks du får symptomer, og komme tilbake til testtidspunkt. 
 • Har du fått negativt testresultat? Er du allerede testet på grunn av symptomer og testen er negativ, er det svært usannsynlig at symptomene skyldes covid-19. 
  • Når du føler deg frisk, kan du gå på jobb.
  • Dersom du har lette symptomer og din allmenntilstand tilsier det, kan du vurdere å gå på jobb etter avtale med din leder. Jfr. EQS ID 16606.
Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon:
 • Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon, bør de testes og holde avstand til de andre i husstanden (om det lar seg gjøre) frem til prøvesvar foreligger. Testing av pårørende avtales med egen hjemkommune. Trondheim kommunes koronatelefon er: 905 09 052.
 • De andre i husstanden er ikke i karantene før det eventuelt foreligger et positivt prøvesvar, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer. 
Dersom en i husstanden er satt i karantene:

 • Dersom barn eller andre personer i husstanden er satt i karantene, kan den ansatte gå på jobb forutsatt at den som er satt i karantene ikke har luftveissymptomer.
 • Hvis den i husstanden som er pålagt karantene får luftveissymptomer, må den ansatte i karantene i påvente av at negativt prøvesvar foreligger (på den som er satt i karantene).


Ansatte som har vært på sted med kjent smitte

Dersom du har besøkt et sted med påvist smitte i det tidsrommet som er angitt, vil videre retningslinje være avhengig av om du er pålagt karantene av kommunen.

1. Du har vært på et sted der smitte blir kjent i ettertid, men har ikke fått beskjed om å gå i karantene:

Ansatte som har vært på steder (restaurant, utested, kino, treningssentre, flyreiser og annet transportmiddel) der smitte blir kjent i ettertid, skal teste seg så fort de får kjennskap til påvist smitte på et sted de har besøkt. Dette gjelder uavhengig av symptomer. Negativt prøvesvar må da foreligge før retur til jobb.

 • Test 1 tas så fort man får kjennskap til påvist smitte på et sted man har besøkt.
 • Test nummer 2 tas cirka på dag 7, hvis man rekker det.
 • Bruk munnbind på jobb mellom testene.
Dagene regnes fra sist man var i smittesituasjonen. Dersom du får beskjed/finner ut om mulig smitte 1 uke etter ditt besøk, er du da på dag 7.

2. Du har vært på et sted der smitte blir kjent i ettertid, og du har fått beskjed om å gå i karantene:

Karantene betyr at du ikke skal gå på jobb så lenge du er i karantene. Det vil si karantene i 10 dager etter besøk ved stedet der smitte er blitt kjent. Dato for besøk (eksponering) = dag 0.
 • Hvis kommunen har pålagt test i karantenetiden og du ikke har luftveissymptomer, skal testing fortrinnsvis skje i egen hjemkommune. Test vil ikke korte ned på karantenetiden. Karantene gjelder i 10 dager uavhengig av testresultat.
 • Ansatte i karantene skal teste seg på dag 7 eller 8. Ansatte testes for å fremskynde videre smittesporing, men prøvesvaret vil ikke påvirke tid i karantene. Selv med negativ prøve, skal de være i karantene i 10 dager.
 • Ved luftveissymptomer skal det tas test så fort man får time, og ny test på dag 7 eller 8, jf FHI. Ta kontakt med prøvetakingspoliklinikken for time, ev. egen hjemkommune. Test vil ikke korte ned på karantenetiden. Karantene gjelder i 10 dager uavhengig av testresultat. 

Ansatte som er satt i karantene

Etter nærkontakt med en koronapositiv, gjelder 10 dagers karantene regnet fra siste kontakt. Test tas på dag 7 eller 8 for å lette smittesporingen. Man skal fullføre karantenen uavhengig av testresultat. 

Ansatte som starter på jobb etter utenlandsreise

 • Ansatte som har vært på reise i røde og skraverte land og områder, skal i 10 dagers karantene før de kan komme på jobb. Nærmeste leder/stedfortreder har ansvar for å informere ansatte om dette. 
 • De skal også testes dag 7 eller 8 etter hjemkomst, selv om de ikke har symptomer. Karanteneplikten på 10 dager gjelder uansett om test skulle være negativ. 
 • Dersom ansatte utvikler luftveissymptomer kort tid etter hjemkomst, skal de ta en test med en gang. Selv om de tar test et par dager etter hjemkomst, skal de også ta test dag 7 eller 8. 
Nærmeste leder (ev stedfortreder) har ansvar for at de som returnerer fra reise i land med lavere smittespredning - gule områder - er informert om at de må testes før de kan begynne på jobb. Det må foreligge negativ test før de kan komme på jobb. På cirka dag 7 etter gjenopptak av arbeid gjentas testen, hvis denne dagen på sykehus fortsatt er innen 10 dager etter innreise til Norge. Ligger den utenfor 10 dager, tas ingen ny test. 

Bruk munnbind mellom test dag 0 og dag 7.


Bruk av munnbind i fellesarealer og venterom på sykehuset

Det er ikke et generelt krav om bruk av munnbind i fellesarealer og venterom på sykehuset. Sykehuset har adgangskontroll med vakter ved dørene, og smittescreener alle som skal inn. Under pandemien er ikke sykehusets fellesarealer åpne og tilgjengelig for alle. Vektere ved innganger skal bruke munnbind. 

Det er egne retningslinjer for bruk av munnbind hos ansatte som har vært i utlandet, eller har vært på et sted der det er påvist smitte i ettertid.


Oppdatert 6. januar 2021.

Bruk av munnbind på jobb etter utenlandsreise

Ansatte som kommer hjem fra reise i gule land skal bruke munnbind mellom test på dag 0 og dag 7 (cirka). Det samme gjelder vikarer med dispensasjon fra karanteneplikt. 

Avstand er bedre enn munnbind. Munnbind gir likevel god beskyttelse, særlig hvis det er den smitteførende som bruker det.

Hvem skal bruke munnbind som følge av covid-19?
 • Ansatte som kommer hjem fra gule land mellom test på dag 0 og dag 7 (cirka) skal bruke munnbind.
 • Vikarer med dispensasjon fra karanteneplikt i 10 dager skal bruke munnbind.
I disse to situasjonene skal munnbind brukes av ansatte som har vært i utlandet:

 • I pasientnært arbeid. 
 • I alle situasjoner der avstand er mindre enn 2 meter til annet personal.

Hjemmekontor

Alle som kan, skal jobbe fra hjemmekontor. Dette gjelder for hele sykehuset, og eventuelle vurderinger av oppmøte gjøres i hver klinikk. Ledere i de ulike avdelingene er ansvarlig for å vurdere hvem som kan møte fysisk på jobb, og å etablere retningslinjer for oppmøte der smittevernregler og kravet til avstand ivaretas.

Dette er en tydeliggjøring av den praksis som sykehuset innførte våren 2020, og er i tråd med gjeldende forskrift i Trondheim kommune per 6. januar 2021. 

Unngå bruk av kollektivtransport
Det henstilles fremdeles til å unngå bruk av kollektivtransport, spesielt i rushtiden. 

Alle som har mulighet til det, oppfordres til å gå eller bruke sykkel. Samkjøring med privatbiler der inntil 3 personer kjører sammen (med de samme personene hver gang), må også vurderes.  

Ordningen med reduserte priser på parkering videreføres foreløpig ut januar.
  

Møtevirksomhet og smittevern

Fysiske møter begrenses fra 6. januar 2021 til et minimum. Morgenmøter og andre møter skal gjennomføres digitalt så langt det lar seg gjøre. Dersom det er nødvendig å gjennomføre fysiske møter, skal det være to meters avstand og maksimalt 10 deltakere. Antallet begrenses av om det er mulig å opprettholde to meter. 

To meter for å unngå karantene

 • For å unngå karantene, må man sikre to meter mellom hver deltaker dersom møtet varer i mer enn 15 minutter. 
 • I møter med ned til én meter mellom hver deltaker, vil det være individuelle vurderinger av hvor mange som kommer i karantene dersom smitte oppstår. Dette avgjøres av avdeling for smittevern. 
Skype er førstevalget hvis mulig
Nettmøter (Skype for Business etc.) bør velges som møteform dersom det er mulig.

Klinisk aktivitet mest utfordrende
Det er nødvendig å sikre at det jobbes i kohorter, og opprettholde disse. I tillegg må det gjøres en nøye vurdering av hvor mange som skal møtes i kliniske rapporteringer/møter.

Previsitter, vaktskifterapporteringer og pauser: Viktig å begrense antall og varighet, samt tilstrebe god avstand - 2 meter hvis mulig. Pauser med maks 5 kolleger og 2 meters avstand. Disse bør tilhøre samme kohort. 

Reiser til møter og kurs i andre deler av landet

Per 4. januar 2021 er det ikke aktuelt for ansatte å delta på møter og kurs andre steder i landet. 

Dersom det likevel innvilges deltakelse på møter eller kurs andre steder i landet, må ansatte ha hjemmekontor 10 dager etter hjemkomst. Det er klinikksjefene som beslutter eventuell permisjonssøknad til kurs og møter. 

Parkering

Ansatte kan få parkering til 3 kroner per time på følgende områder (merk at du må bruke SmartPark app for å få rabatterte priser): 

 • P-hus Olav Kyrres gate: 200 plasser
 • Stadion: 86 plasser
 • Spektrum: 80 plasser

For å parkere på RiT-C, RiT-A og Finalebanen, må du ha parkeringsbevis.


Vikarer fra utlandet

Alle vikarer skal testes så snart som mulig etter ankomst, og ingen skal starte i jobb før negativ test foreligger.

Screeningskjema for nytilsatte og vikarer finnes her

Egne retningslinjer for utenlandske helsearbeidere her

Koronavaksine til St. Olav-ansatte

St. Olavs hospital startet med koronavaksinering av ansatte mandag 11. januar. Stor etterspørsel gjør at sykehuset i starten kun får et begrenset antall vaksiner. Folkehelseinstituttet har definert hvilke funksjoner og personellgrupper som skal prioriteres i første omgang. Sykehuset må sikre ivaretakelse av regionale funksjoner og kritisk kompetanse, og et eget prioriteringsutvalg foretar prioritering innenfor de oppsatte prioriterte personalgruppene. De som får tilbud om vaksine, vil få beskjed fra sin leder. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt for vaksine.

Spørsmål og svar om koronavaksine for St. Olav-ansatte

Studenter

Screeningskjema

For nytilsatte, studenter, lærlinger og vikarer

Studenter og deltidsstillinger

Dette gjelder:

 • studenter i praksis på sykehuset og med deltidsstilling i annen helseinstitusjon 
 • studenter i praksis i annen helseinstitusjon og med deltidsstilling på sykehuset

Studenter i praksis kan møte på jobb som vanlig. For arbeidsgiver er det likevel nødvendig med en samlet oversikt over hvem som jobber hvor, og studentene må derfor gi beskjed til sin leder der de har en deltidsstilling om hvor de er i praksis. Aktuell leder på avdelingen der studenten har en deltidsstilling, lager en oversikt over studenter i jobb og sender til beredskap@stolav.no. 

Eksempel 1: Student i praksis på kirurgisk avdeling ved St. Olav, med deltidsstilling på sykehjem. Arbeidsgiver er da sykehjemmet, der aktuell leder lager en oversikt over hvilke studenter som jobber der og sender til praksisstedet - St. Olav, beredskap@stolav.no. 

Eksempel 2: Student i praksis på kommunal legevakt, deltidsstilling ved kirurgisk avdeling på St. Olav. Arbeidsgiver er da St. Olav, og aktuell leder lager en oversikt over studenter i arbeid på sykehusavdelingen, med praksissted utenfor sykehuset. På St. Olav sendes dette til klinikksjef, som sørger for at oversikten over sykehusarbeidende studenter med praksis utenfor sykehuset blir sendt til beredskap@stolav.no. 

Ved deltidsstilling og praksis i ulike klinikker innad på St. Olav, er det viktig at klinikksjef får beskjed om dette.

Sendes til beredskap@stolav.no.  


Bruk av munnbind i undervisning

Medisinstudenter i uketjeneste ved St. Olavs hospital skal følge retningslinjene sykehuset har for bruk av munnbind. 

NTNU har bestemt at studenter skal bruke munnbind i undervisning hvor man ikke kan opprettholde 1-metersregelen om avstand. Det betyr at medisinstudenter skal benytte munnbind i forbindelse med:
 • F-lab (Ferdighetstrening)
 • Simuleringstrening

Vær oppmerksom på at retningslinjene for munnbind kan bli endret ettersom smittesituasjonen i samfunnet stadig er i endring. 
 

Eksternt arbeid på St. Olav under pandemien

Eksterne firma som skal utføre arbeid på St. Olav under korona, må smittevernvurderes. Enheten som bestiller arbeidet har ansvaret.

Regler for eksterne ansatte som skal inn på St. Olav

De eksterne ansatte kommer til oss etter ferie i Norge, i utlandet eller de er bosatt i utlandet. Alle må fylle ut screeningskjema for eksterne arbeidere (følgeskjema for Covid-19-screening). 

Videre gjelder følgende regler for eksterne ansatte: 

 • Den eksterne ansatte har ikke vært utenfor Norges grenser eller innreise til Norge fra utland mer enn 10 dager siden: skal fylle ut screeningskjema.
 • Den eksterne ansatte har vært i land med lav smittespredning (gule land), og innreise til Norge for mindre enn 10 dager siden: Skal ta en Covid-19 test rett før oppstart og en test nr. 2 på dag 7 (cirka), hvis denne dagen fortsatt er innen 10-dagersperioden. Karantenen opphører på dag 7 for den eksterne ansatte, dersom test 2 er negativ.
 • Den eksterne ansatte har vært i land med stor eller udefinert smittespredning (røde eller skraverte land): har 10 dager karantene etter innreise og får ikke jobbe. 
 • Den eksterne ansatte er bosatt i utlandet og jobben kan, etter nøye vurdering, ikke utføres av noen som bor i Norge:
  • fra gule land: ingen karanteneplikt, prøvetaking dag 0 og 7 (cirka).
  • fra røde/skraverte land: karanteneplikt på fritiden i 10 dager, unntatt karanteneplikt på  jobben,  prøvetaking dag 0, 3, 6 og 9 (cirka).

Test 1 må være negativ før oppstart av arbeid. Det er leders ansvar å bestille test av eksterne arbeidere som skal inn på St. Olav for å gjøre en jobb. Test bestilles da på telefon 73 55 44 00 (korona testsenter). Telefontid er fra 8 - 15.30. Testing foregår mellom kl. 9 og 15.30 på hverdager. 

 
Informasjon til henvisende leger

Henvisning til blodprøvetaking

Les mer: Blodprøvetaking

Koronatelefon Trondheim kommune: 905 09 052

Test kan bestilles via telefon eller digitalt skjema, se kommunens koronaside.Fant du det du lette etter?