Informasjon til ansatte, ledere, studenter og henvisende leger

Informasjon til ansatte om tiltak og retningslinjer under koronapandemien.

Ansatte​

Koronatesting av ansatte ved St. Olav

Trenger du å ta en koronatest? Time for test bestilles elektronisk på nett. Ledere som skal bestille test for andre/vikarer, må ringe testsenteret.

Her finner du det du trenger å vite om koronatesting for ansatte ved St. Olav.

Symptomer på korona

Koronasjekk hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål, vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon.

Ta koronasjekken på helsenorge.no.

Karantenesjekken: Se hvilke regler som gjelder for deg

Ta karantenesjekken hos Helsedirektoratet

Testkriterier og retningslinjer for isolasjon/karantene - deg selv og husstandsmedlemmer

ALLE ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal teste seg uansett vaksinasjonsstatus. Ved symptomer skal man forlate jobb straks, og komme tilbake til test om denne er senere. Det skal være lav terskel for å teste seg og familiemedlemmer for covid-19.

Her er retningslinjer for hvordan du vurderer når du skal gå på jobb

Symptomer på luftveisinfeksjon hos deg selv:

 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg uansett vaksinasjonsstatus. Timebestilling skjer elektronisk her.
 • I perioden du venter på test eller prøvesvar, skal du holde deg hjemme og eventuelt ha hjemmekontor dersom det er mulig. Det betyr at du skal forlate jobb straks du får symptomer, og komme tilbake til testtidspunkt.
 • Har du fått negativt testresultat? Er du allerede testet på grunn av symptomer og testen er negativ, er det svært usannsynlig at symptomene skyldes covid-19.
  • Når du føler deg frisk, kan du gå på jobb.
  • Dersom du har lette symptomer og din allmenntilstand tilsier det, kan du vurdere å gå på jobb etter avtale med din leder. Jfr. EQS ID 16606.
Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon:
 • Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon, bør de testes og holde avstand til de andre i husstanden (om det lar seg gjøre) frem til prøvesvar foreligger. Testing av pårørende avtales med egen hjemkommune. Trondheim kommunes koronatelefon er: 905 09 052.
 • De andre i husstanden er ikke i karantene før det eventuelt foreligger et positivt prøvesvar, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
Dersom en i husstanden er satt i karantene:

 • Dersom barn eller andre personer i husstanden er satt i karantene, kan den ansatte gå på jobb forutsatt at den som er satt i karantene ikke har symptomer forenlig med covid-19. * NB! Har du fått strengere råd om karantene fra kommunen, er det det som gjelder. 
 • Den tidligere kategorien ventekarantene ble fjernet fra 1. juli 2021.​

Koronapositive husstandsmedlemmer

 • Den positive må i hjemmeisolasjon. 
 • Etter nærkontakt trenger beskyttede ansatte ikke å teste seg (med unntak av delvis vaksinerte, som likevel må teste seg på dag 6 eller 7) eller å gå i smittekarantene. 
 • Ubeskyttede må i smittekarantene. 
* For helsepersonell der det er husstandsmedlem som er smittet, og der den delvaksinerte (har fått 1 vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon) kontinuerlig eksponeres for den smittede, bør test tas både 3 døgn og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Jf. FHI.Unngå reiser til områder med mye smitte

St. Olavs hospital ber ansatte unngå reiser til områder med mye smitte og begrense sosial kontakt privat. Har du vært på reise, må du oppdatere deg på hvilke retningslinjer som gjelder i området du reiser til, og om reisen er til hinder for å komme direkte tilbake på jobb.

Anbefalingene er i tråd med nasjonale føringer.


Ubeskyttede ansatte må gjøre dette hvis de kommer fra områder med mye smitte:

Dersom du i løpet av de ti siste dagene har vært i kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19 forskriften), må du:

 1. Ta kontakt med nærmeste leder og bestill test. Negativ test må foreligge før du går på jobb.
 2. Bruke munnbind når du er under 2 meter fra pasient/kollega.
 3. Gjenta test tidligst 7 dager etter at du har forlatt den aktuelle kommunen. Er testen negativ, trenger du ikke lenger bruke munnbind.

Viktige føringer:

 • Kollektivtransport er å regne som opphold i kommunen, mens mellomlanding på flyplass ikke er å regne som opphold.
 • Om du har eller har hatt besøk fra kommuner i tiltaksnivå A-C har dette ingen konsekvens for deg på jobb. Dette er i tråd med FHI sine anbefalinger.
 • Ansatte som får symptom skal forlate arbeidssted, teste seg så snart som mulig og holde seg hjemme.
* For helsepersonell der det er husstandsmedlem som er smittet, og der den delvaksinerte (har fått 1 vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon) kontinuerlig eksponeres for den smittede, bør test tas både 3 døgn og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Jf. FHI.

Ansatte som har vært på sted med kjent smitte

Dersom du har besøkt et sted med påvist smitte i det tidsrommet som er angitt, vil videre retningslinje være avhengig av om du er pålagt karantene av kommunen og om du er beskyttet eller ikke.


1. Du har vært på et sted der smitte blir kjent i ettertid, men har ikke fått beskjed om å gå i karantene:

Beskyttede ansatte trenger ikke å ta tester eller bruke munnbind.

Ubeskyttede ansatte som har vært på steder (restaurant, butikk, utested, kino, treningssentre, flyreiser og annet transportmiddel) der smitte blir kjent i ettertid, skal teste seg så fort de får kjennskap til påvist smitte på et sted de har besøkt. Dette gjelder uavhengig av symptomer. Negativt prøvesvar må da foreligge før retur til jobb.

 • Test 1 tas så fort man får kjennskap til påvist smitte på et sted man har besøkt.
 • Test nummer 2 tas cirka på dag 7, hvis man rekker det.
 • Bruk munnbind på jobb mellom testene.
Dagene regnes fra sist man var i smittesituasjonen. Dato for besøk (eksponering) = dag 0.


2. Du har vært på et sted der smitte blir kjent i ettertid, og du har fått beskjed om å gå i karantene:

Dette vil bare gjelde ubeskyttede ansatte. Beskyttede ansatte vil ikke bli satt i smittekarantene unntatt hvis du er delvis vaksinert, da må du likevel teste deg på dag 6 eller 7.

Gjeldende regler for karantene fra FHI finner du her. Du skal ikke gå på jobb så lenge du er i karantene.

 • Ansatte i karantene skal teste seg på dag 7. Dato for besøk (eksponering) = dag 0. Ved luftveissymptomer tas test så snart som mulig, uavhengig av test på dag 7.
 • Her bestiller du deg time til koronatest.
 • Hvis test tatt på tidligst dag 7 etter eksponering er negativ, kan karantenen opphøre jf. covid-19 forskrift paragraf 4c. Den ansatte kan da gå på jobb.
NB! Har du fått strengere råd om karantene fra kommunen, er det det som gjelder.

* For helsepersonell der det er husstandsmedlem som er smittet, og der den delvaksinerte (har fått 1 vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon) kontinuerlig eksponeres for den smittede, bør test tas både 3 døgn og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Jf. FHI.

Ansatte som er satt i karantene grunnet nærkontakt

Det er ulike regler for vaksinerte og uvaksinerte, og for de som har gjennomgått covid-19.


Beskyttede ansatte:
Beskyttede ansatte behøver ikke å gå i smittekarantene og trenger ikke å teste seg, med unntak for delvis vaksinerte, som likevel må teste seg på dag 6 eller 7.

Ubeskyttede ansatte:
Ubeskyttede ansatte som har vært i nærkontakt med bekreftet covid-19-positiv, skal i karantene. Den ansatte testes dag 7 etter eksponering/nærkontakt. Dato for eksponering = dag 0. Dersom ansatte tester seg tidligst dag 7 etter eksponering og testen er negativ, opphører karantenen (jf. covid-19 forskriften §4c). Den ansatte kan da gå på jobb.


Se FHI om karantene.

* For helsepersonell der det er husstandsmedlem som er smittet, og der den delvaksinerte (har fått 1 vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon) kontinuerlig eksponeres for den smittede, bør test tas både 3 døgn og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Jf. FHI.

Ansatte som starter på jobb etter utenlandsreise

Ansatte som er fullvaksinerte eller har testet positiv for SARS-CoV-2 i løpet av de siste 6 månedene er unntatt innreisekarantene. Koronasertifikat med QR-kode må lastes ned fra helsenorge.no og fremvises ved grensen. Tilsvarende sertifikat fra danske eller svenske myndigheter blir godkjent på lik linje. 

Delvaksinerte eller ubeskyttede ansatte som har vært på reise i utlandet, skal i noen tilfeller i karantene (innreisekarantene). Se FHIs ​​kart over hvilke land som utløser karantene.

​Den ansatte testes dag 7 etter hjemkomst, selv om de ikke har symptomer. Dato for eksponering= dag 0. Dersom ansatte tester seg tidligst dag 7 etter eksponering, og testen er negativ, opphører karantenen jf. covid-19 forskriften §4c). Den ansatte kan da gå på jobb.


Bruk av munnbind i fellesarealer og venterom på sykehuset

Det er ikke et generelt krav om bruk av munnbind i fellesarealer og venterom på sykehuset. Sykehuset har adgangskontroll med vakter ved dørene, og smittescreener alle som skal inn. Under pandemien er ikke sykehusets fellesarealer åpne og tilgjengelig for alle. Vektere ved innganger skal bruke munnbind.

Det er egne retningslinjer for bruk av munnbind hos ansatte som har vært i utlandet, eller har vært på et sted der det er påvist smitte i ettertid.


Oppdatert 6. januar 2021.

Bruk av munnbind på jobb etter utenlandsreise

Ansatte som kommer hjem fra reise i gule land skal bruke munnbind mellom test på dag 0 og dag 7 (cirka). Det samme gjelder vikarer med dispensasjon fra karanteneplikt.

Avstand er bedre enn munnbind. Munnbind gir likevel god beskyttelse, særlig hvis det er den smitteførende som bruker det.

Hvem skal bruke munnbind som følge av covid-19?
 • Ansatte som kommer hjem fra gule land mellom test på dag 0 og dag 7 (cirka) skal bruke munnbind.
 • Vikarer med dispensasjon fra karanteneplikt i 10 dager skal bruke munnbind.
I disse to situasjonene skal munnbind brukes av ansatte som har vært i utlandet:

 • I pasientnært arbeid.
 • I alle situasjoner der avstand er mindre enn 2 meter til annet personal.

Hjemmekontor

Hjemmekontor anbefales der det er mulig ut fra arbeidets art. Dette gjelder for hele sykehuset, og eventuelle vurderinger av oppmøte gjøres i hver klinikk. Ledere i de ulike avdelingene er ansvarlig for å vurdere hvem som kan møte fysisk på jobb, og å etablere retningslinjer for oppmøte der smittevernregler og kravet til avstand ivaretas.

Dette er i tråd med gjeldende forskrift i Trondheim kommune ; 

Unngå bruk av kollektivtransport
Det henstilles fremdeles til å unngå bruk av kollektivtransport, spesielt i rushtiden.​

Ordningen med reduserte priser på parkering videreføres foreløpig ut juni.

Møtevirksomhet og smittevern

Fysiske møter kan gjennomføres, men det skal legges til rette for digital deltakelse, særlig for ubeskyttede. I fysiske møter skal det tilstrebes to meters avstand og maksimalt 20 deltakere. Antallet begrenses av romstørrelsen i mindre rom.

I miljøer der stort sett alle er vaksinerte kan man tillate en avstand på én meter. Fortsatt vil uvaksinerte i en smitteoppsporing gå i smittekarantene hvis de har vært i nærkontakt under to meter i mer enn 15 minutter.

Skype er førstevalget hvis mulig
Nettmøter (Skype for Business etc.) bør velges som møteform dersom det er mulig.

Klinisk aktivitet mest utfordrende
Previsitter, vaktskifterapporteringer og pauser: Det er fortsatt en oppfordring om å begrense antall og varighet, samt tilstrebe god avstand - 2 meter hvis mulig. ​

Reiser til møter og kurs i andre deler av landet

Nødvendige kurs og møter til andre landsdeler kan tillates etter avtale med leder.

Etter hjemkomst gjelder reglene som beskrevet her.

Parkering

Ansatte kan få parkering til 3 kroner per time på følgende områder (merk at du må bruke SmartPark app for å få rabatterte priser):

 • P-hus Olav Kyrres gate: 200 plasser
 • Stadion: 86 plasser
 • Spektrum: 80 plasser

For å parkere på RiT-C, RiT-A og Finalebanen, må du ha parkeringsbevis.


Vikarer fra utlandet

Innreisende i Norge ilegges innreisekarantene med mindre de kan dokumentere seg som beskyttet med et norsk, dansk eller svensk (21.06.21) ​koronasertifikat med en QR-kode. 

Særskilt unntak fra Covid-19-forskriften for personell i kritiske samfunnsfunksjoner:
Covid-19-forskriften har et særskilt unntak fra denne for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, og som har testet negativt for covid-19 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell som er vaksinert mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen.​

Arbeideren testes i tillegg på dag 7 etter innreise til Norge, selv om de ikke har symptomer. Dato for innreise= dag 0. Dersom vikaren tester seg tidligst dag 7 etter innreise, og testen er negativ, opphører karantenen også i fritiden jf. covid-19 forskriften §4c.

Les mer om særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i Covid-19-forskriften.

Screeningskjema for nytilsatte og vikarer finnes her

Klinikksjef vurderer om vikaren fra utlandet oppfyller kriteriene for særskilt unntak fra innreisekarantene, jf covid-19 forskriften §6e​.

Etterregistrering av utenlandsk vaksinasjon
Det er åpnet for personer med norsk personnummer eller D-nummer å etterregistrere vaksinasjon i utlandet for å kunne unngå innreisekarantene. Detaljene finnes her: Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK - regjeringen.no​


Koronavaksine til St. Olav-ansatte

St. Olavs hospital startet med koronavaksinering av ansatte mandag 11. januar. Stor etterspørsel gjør at sykehuset i starten kun får et begrenset antall vaksiner. Folkehelseinstituttet har definert hvilke funksjoner og personellgrupper som skal prioriteres i første omgang. Sykehuset må sikre ivaretakelse av regionale funksjoner og kritisk kompetanse, og et eget prioriteringsutvalg foretar prioritering innenfor de oppsatte prioriterte personalgruppene. De som får tilbud om vaksine, vil få beskjed fra sin leder. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt for vaksine. Se egen infoboks på intranett (Kilden).

Spørsmål og svar om koronavaksine for St. Olav-ansatte

Bivirkninger av koronavaksine - hvordan vurdere og melde

Studenter

Screeningskjema

For nytilsatte, studenter, lærlinger og vikarer

Studenter og deltidsstillinger

Dette gjelder:

 • studenter i praksis på sykehuset og med deltidsstilling i annen helseinstitusjon
 • studenter i praksis i annen helseinstitusjon og med deltidsstilling på sykehuset

Studenter i praksis kan møte på jobb som vanlig. For arbeidsgiver er det likevel nødvendig med en samlet oversikt over hvem som jobber hvor, og studentene må derfor gi beskjed til sin leder der de har en deltidsstilling om hvor de er i praksis. Aktuell leder på avdelingen der studenten har en deltidsstilling, lager en oversikt over studenter i jobb og sender til beredskap@stolav.no.

Eksempel 1: Student i praksis på kirurgisk avdeling ved St. Olav, med deltidsstilling på sykehjem. Arbeidsgiver er da sykehjemmet, der aktuell leder lager en oversikt over hvilke studenter som jobber der og sender til praksisstedet - St. Olav, beredskap@stolav.no.

Eksempel 2: Student i praksis på kommunal legevakt, deltidsstilling ved kirurgisk avdeling på St. Olav. Arbeidsgiver er da St. Olav, og aktuell leder lager en oversikt over studenter i arbeid på sykehusavdelingen, med praksissted utenfor sykehuset. På St. Olav sendes dette til klinikksjef, som sørger for at oversikten over sykehusarbeidende studenter med praksis utenfor sykehuset blir sendt til beredskap@stolav.no.

Ved deltidsstilling og praksis i ulike klinikker innad på St. Olav, er det viktig at klinikksjef får beskjed om dette.

Sendes til beredskap@stolav.no.


Bruk av munnbind i undervisning

Medisinstudenter i uketjeneste ved St. Olavs hospital skal følge retningslinjene sykehuset har for bruk av munnbind.

NTNU har bestemt at studenter skal bruke munnbind i undervisning hvor man ikke kan opprettholde 1-metersregelen om avstand. Det betyr at medisinstudenter skal benytte munnbind i forbindelse med:
 • F-lab (Ferdighetstrening)
 • Simuleringstrening

Vær oppmerksom på at retningslinjene for munnbind kan bli endret ettersom smittesituasjonen i samfunnet stadig er i endring.

Har du vært i et område med mye smitte?

Studenter må ta forholdsregler etter reise til områder med mye smitte. Studenter som skal ha klinisk undervisning og praksis, og har vært på reiser i områder med mye smitte, kan ikke gå direkte tilbake til sykehuspraksis.

Dette gjelder reiser til kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19-forskriften).

Studentene må være i arbeidskarantene og teste seg på dag 3 og 7. Ved negativ test på dag 7, kan praksis og uketjeneste gjenopptas.

Studentene skal bruke test-tilbudet i Trondheim kommune. Spørsmål fra studentene rettes til studieprogramleder på aktuelle studieprogram.

Eksternt arbeid på St. Olav under pandemien

Særskilt unntak fra Covid-19-forskriften for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Innreisende i Norge ilegges innreisekarantene. Covid-19-forskriften har et særskilt unntak fra denne for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, og som har testet negativt for covid-19 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Arbeideren testes i tillegg på dag 7 etter innreise til Norge, selv om de ikke har symptomer. Dato for innreise= dag 0. Dersom vikaren tester seg tidligst dag 7 etter innreise, og testen er negativ, opphører karantenen også i fritiden jf. covid-19 forskriften §4c.

Les mer om særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i Covid-19-forskriften.

Regler for eksterne ansatte som skal inn på St. Olav

Dersom eksterne ansatte (for eksempel i forbindelse med nødvendig vedlikehold av utstyr) skal inn på St. Olav, er dette retningslinjene som gjelder:

 • Servicepersonell fra Norge: Ansvarlig mellomleder beslutter.
 • Servicepersonell fra utlandet: Ansvarlig mellomleder innstiller, klinikksjef beslutter.

Servicepersonell som i løpet av de ti siste dagene har vært i​ kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19 forskriften), må skilles mellom de som regnes som beskyttet eller ubeskyttet

Eksterne ansatte som er beskyttet trenger ingen testing, unntatt delvis vaksinerte som likevel må teste seg på dag 6 eller 7. De kan utføre oppdraget uten munnbind. 

For ubeskytttede arbeidere gjelder følgende:

 1. Ta kontakt med oppdragsgiver for bestilling av test. Negativ test må foreligge før arbeid på St. Olavs. 
 2. Bruk munnbind når du er under 2 meter fra pasient/personell. 
 3. Gjenta test tidligst 7 dager etter at du har forlatt den aktuelle kommunen. Er testen negativ, trenger du ikke lenger bruke munnbind.


Alle skal svare på screeningskjema.
Servicepersonell skal helst benytte eget toalett, og må fylle ut nytt screeningskjema daglig ved arbeid over flere dager. ​


Informasjon til henvisende leger

Henvisning til blodprøvetaking

Koronatelefon Trondheim kommune: 905 09 052

Test kan bestilles via telefon eller digitalt skjema, se kommunens koronaside.

Nyheter


Fant du det du lette etter?