Besøksadresser

Oversikten nedenfor viser alle lokasjoner i Trondheim og Sør-Trøndelag der St. Olav har virksomhet. Oversikten gir ikke en fullstendig oversikt over alle avdelinger og enheter, men angir steder med egne postnummer.

Se også oversikt over steder og avdelinger


 

Trondheim 

 • Avdeling Brøset, Brøsetvegen 100, 7046 Trondheim
 • Avdeling Østmarka, Østmarkveien 15, 7040 Trondheim
 • Barne- og ungdomspsykiatri, Klostergata 46, 7030 Trondheim
 • Barne- og ungdomspsykiatri, Vådanvegen 63, 7024 Trondheim
 • Barne- og ungdomspsykiatri, Poliklinikk, Reier Søpstads vei 22, 7078 Saupstad
 • Nidaros DPS, Østmarkveien 21, 7040 Trondheim
 • RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Schwachs gate 1, 7030 Trondheim
 • Tiller DPS, Østre Rosten 55, 7075 Tiller
 • Trondsletten Habiliteringssenter,  Åkerveien 4B, 7046 Trondheim

Sør-Trøndelag utenfor Trondheim 

 • Barne- og ungdomspsykiatri, Poliklinikk Fosen, 7100 Rissa
 • Barne- og ungdomspsykiatri, Poliklinikk, Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros
 • Barne- og ungdomspsykiatri Orkdal, Sjukehusvegen 5, 7300 Orkanger
 • Orkdal DPS, Orkdalsvegen 244, 7300 Orkanger
 • Orkdal DPS, avdeling Haltdalen, 7383 Haltdalen
 • Orkdal sjukehus, Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger
 • Røros sykehus, Henrik Grønns vei 24, 7374 Røros

Sykehusområdet på Øya

Området har fått en rekke nye gater. Her er en oversikt over besøksadressene. Alle besøksadresser på Øya har postnummer 7030.

 • Akutten, og Hjerte-Lunge-senteret
  Prinsesse Kristinas gate 3
 • Bevegelsessenteret
  Olav Kyrres gate 13
 • Forsyningssenteret
  Prinsesse Kristinas gate
 • Gastrosenteret
  Prinsesse Kristinas gate 1
 • Hotell St. Olav
  Mauritz Hansens gate 3
 • Kunnskapssenteret      
  Olav Kyrres gate 10
 • Kvinne-barn-senteret
  Olav Kyrres gate 11
 • Laboratoriesenteret
  Erling Skjalgsons gate 1
 • Medisinsk teknisk forskningssenter
  Olav Kyrres gate 9
 • Nevrosenteret
  Harald Hardrådes gate 5
 • Nevro øst
  Edvard Griegs gate 8
 • PET-senteret
  Ragnhilds gate 15
 • Revmatismehuset
  Olav Kyrres gate 6
 • Sykehusapoteket publikumsavdeling
  Olav Kyrres gate 10
 • 1902-bygget
  Harald Hardrådes gate 14
 • 1930-bygget
  Harald Hardrådes gate 13
- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.