HelsaMi

Luktetrening ved normal luktesans

Hensikten med luktetreningsstudien er å undersøke om personer med normal luktesans forbedrer lukteevnen mer ved intensiv luktetrening (LT) enn ved ordinær LT og sammenlikne med en kontrollgruppe uten LT. Hensikten med MR pilotstudien er å undersøke om personer med normal luktesans får øket volum av lukteløken ved LT og om blodgjennomstrømmingen i hukommelse- og luktesentra i hjernen påvirkes av LT.

Om studien

Denne studien er avsluttet.

Vi vil undersøke hvordan ulike intensiteter av luktetrening (LT) påvirker lukteevnen til personer med normal luktesans og ser samtidig på egenevaluering av lukteevnen. Prosjektet er en randomisert kontrollert studie der alle deltakere har normal luktesans og følges over ett år. Et dataprogram bestemmer om du kommer i gruppen for ordinær LT i tre måneder, intensiv LT i tre måneder eller i en kontrollgruppe uten LT. Noen av deltakerne vil også delta i en MR pilotstudie for å studere hvordan ulike intensiteter av LT påvirker luktebanene i hjernen. Dette vil vi gjøre ved å studere MR-bilder av hodet ditt, måle volumet av lukteløken og ved å studere blodgjennomstrømmingen i hukommelse- og luktesentra i hjernen ved funksjonell MR (måle hvileaktiviteten i hjernen).

Les om studien på forskning.no

Hvem kan delta?

For å delta i luktetreningsstudien må du være mellom 18 og 65 år, ha normal luktesans målt med luktetesten Sniffin`Sticks, og du må ha anledning til å komme til sykehuset tre ganger i løpet av ett år. De som også vil delta i MR pilotstudien kan ikke ha alvorlig klaustrofobi, være gravide eller ha metall operert inn i kroppen.

Om du er interessert i å delta i studien kan du sende en epost til:

Guri Lise Norum

Forskningskoordinator
E-post: guri.lise.norum@stolav.no
Telefon: 72 57 53 96 / 95 28 78 84

Hva innebærer studien?

I luktetreningsstudien vil vi utføre luktetesten Sniffin`Sticks (45 minutter), allergitest (20 minutter) og vi vil be deg besvare et kort spørreskjema (5 minutter) før du blir undersøkt i nesen av lege. Noen vil tilbys ordinær LT, noen tilbys intensiv LT og en kontrollgruppe følges uten LT. Daglig LT pågår i tre måneder og innebærer at du morgen og kveld lukter i noen minutter på fire utvalgte lukteflasker. Luktetesten gjentas etter tre måneder (endt LT) og etter ett år (9 måneder uten LT), mens legeundersøkelsen gjentas etter ett år.

Første MR i MR pilotstudien er før oppstart av LT, deretter etter tre måneder med LT og etter ett år. De tre MR-sesjonene vil variere i tid da første MR tar 24 minutter, andre MR tar 20 minutter og siste MR tar 10 minutter. Du skal ligge stille i en og samme MR-trommel under hele undersøkelsen. Dersom MR-bildene avslører utilsiktede funn som bør utredes videre, vil prosjektleder gi tilbakemelding til deg og henvise deg videre til riktig avdeling for utredning/behandling. Du kan velge om du vil ha tilbakemelding på eventuelle utilsiktede funn.

Vi vil sammenlikne opplysningene fra MR-pilotstudien (volumet av lukteløken, aktiviteten i hukommelse- og luktesentra i hjernen) med opplysningene fra luktetreningsstudien (luktescore, allergitest, undersøkelsen i nesen og svarene du krysser av på spørreskjema).

Kontaktinformasjon

Guri Lise Norum 
Forskningskoordinator 
Mail to: guri.lise.norum@stolav.no 
Telefon: 72 57 53 96 / 95 28 78 84

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?